Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)

Thực hiện chương trình công tác năm 2022. Nhằm đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt công tác quản lý sử dụng, đầu tư các hạng mục công trình từ nguồn quỹ Phúc lợi Tập đoàn hỗ trợ, nguồn Công đoàn TKV hỗ trợ, Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động tại một số đơn vị như sau:

 

Qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những bất cập, đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách cho người lao động. Nắm bắt tình hình thực tế để tiếp tục ban hành các chế độ, chính sách chăm lo chế độ chính sách tốt hơn cho người lao động. Chương trình kiểm tra đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng nội dung, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình bố trí lao động việc làm cho các đối tượng người lao động tiếp xúc gần (Fl); chế độ chính sách cho người lao động phải cách ly, điều trị Covid- 19 (F0).

Kết quả thực hiện các chế độ về: ăn ca, ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại, chế độ điều dưỡng hỗ trợ điều trị; nghỉ cuối tuần theo gói hỗ trợ 66 tỷ đồng của Tập đoàn; chế độ nhà ở “Mái ấm công đoàn”, nhà ở CNLĐ diện chính sách.

Tiếp nhận và sử dụng các nguồn hỗ trợ từ Tập đoàn để trợ cấp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Niên độ thời gian kiểm tra: năm 2020; 2021 và 3 tháng đầu năm 2022.

Kịch kiểm tra cụ thể như sau:

Trong quý II/2022:

Đợt 1: Trong tháng 4 /2022 tại các đơn vị: TCT Khoáng sản (Trung tâm PHCN&ĐD Sa Pa; Chi nhánh đá quý Việt Nhật); Công ty CP Địa chất Việt Bắc; Công ty CP Sắt Thạch Khê; Công ty CP Crômit Cổ Định Thanh Hóa.

Đợt 2: Trong tháng 6/2022 tại các đơn vị: Công ty CP Địa chất mỏ; Khách sạn Hertage; Trường Cao đăng TKV;

Quý III/2022:

Đợt 1: Trong tháng 7 /2022 tại các đơn vị: Công ty than Khe Chàm; Công ty than Mông Dương; Công ty Tuyển than Cửa Ông;

Đợt 2: Trong tháng 8/2022 tại các đơn vị: Công ty than Uông Bí; Công ty than Nam Mau; Công ty Kho vận Đá Bạc;

Công đoàn TKV thành lập đoàn kiểm tra gồm: Đ/c Phạm Hồng Hạnh - Phó chủ tịch - Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban CSPL&QHLĐ - Phó đoàn; Đ/c Đặng Hoa Quỳnh - CV Ban CSPL&QHLĐ - Thành viên; Ban Tổ chức kiểm tra - Thành viên; Văn phòng - Thành viên; Mời đại diện Ban TCNS Tập đoàn tham gia thành viên. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

Công đoàn Tổng công ty/Công ty: Chuẩn bị báo cáo (theo đề cương hướng dẫn) gửi về Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV số 226 - Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội; Bao gồm:

- Phương án, kế hoạch bố trí lao động việc làm cho các đối tượng người lao động tiếp xúc gần với F0 (Fl); chế độ chính sách cho người lao động phải cách ly, điều trị Covid-19 (F0). Công tác hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Chương trình hỗ trợ cho CNLĐ thực hiện “ 3 tại chỗ”; “1 cung đường 2 địa điểm”. Chương trình túi hàng an sinh của Công đoàn TKV hỗ trợ; giải quyết hưởng BHXH, trợ cấp tiền lương cho LĐ bị F0, F1 của đơn vị.

- Tổng hợp số liệu

+ Số lao động bị Fl.

+ Số lao động bị F0.

+ Mức trợ cấp, hỗ trợ cho F0 (đồng/gười/ngày).

+ Tổng số CNLĐ cách ly tại nhà chưa được hưởng BHXH.

+ Tổng số CNLĐ bị F0, F1 được Công đoàn TKV hỗ trợ/tổng số tiền.

+ Tổng số CNLĐ bị F0, F1 được Công đoàn cơ sở hỗ trợ/tổng số tiền.

+ Tổng số CNLĐ được tặng quà “3 tại chỗ”.

+ Tổng số CNLĐ được tặng quà túỉ an sinh.

+ Tổng số CNLĐ bị F0, F1 có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu ngành, được Tập đoàn hỗ trợ/tổng số tiền.

  • Công tác phục vụ ăn: Triển khai thực hiện bữa ăn ca, ăn định lượng, chế độ bồi dưỡng độc hại, chế độ bồi dưỡng đặc thù của đơn vị, tổng số CNLĐ ăn, mức ăn cho từng đối tượng, công quản lý, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ ăn cho NLĐ, công tác phối hợp kiếm tra giám sát. Tống hợp số liệu:

+ Mức ăn ca, ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại

+ Tổng số xuất ăn cho từng chế độ ăn/năm;

+ Tổng số tiền chi cho ăn ca, ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại/năm

+ Mức tiền chi cho chế độ bồi dưỡng sau ca cho thợ lò;

+ Tổng số tiền chi cho chế độ bồi dưỡng sau ca/năm.

  • Hình thức tổ chức triển khai công tác hỗ trợ điều trị, thăm quan nghỉ dưỡng sức cho người lao động, chế độ nghỉ cuối tuần cho thợ lò đảm bảo năng suất, ngày công lao động, việc thực hiện gói hỗ trợ 66 tỷ đồng cho CNLĐ nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh.
  • Tổng hợp số liệu:
  • Chế độ hỗ trợ điều trị:

+ Tổng số CNLĐ được đi hỗ trợ điều trị ( Thực hiện/kế hoạch)

+ Số ngày cho 1 đợt đi hỗ trợ điều trị; số tiền theo chế độ/người/ngày

+ Số tiền hỗ trợ thêm của đơn vị/người/đợt ( Chuyên môn; công đoàn)

  • Chế độ thăm quan, du lịch:

+ Tổng số CNLĐ được đi du lịch ( Thực hiện/kế hoạch)

+ Số ngày cho 1 đợt đi du lịch; số tiền/người/đợt du lịch

+ Số tiền hỗ trợ thêm của đơn vị/người/đợt ( Chuyên môn; công đoàn)

  • Thực hiện gói hỗ trợ 66 tỷ cho CNLĐ đi du lịch tại Quảng Ninh

+ Tổng số CNLĐ đã được đi/KH giao

+ Tổng số tiền được Tập đoàn hỗ trợ

+ Mức tiền/người/đợt

  • Chương trình nhà ở cho công nhân lao động: việc huy động đóng góp tham gia quỹ “Mái ấm công đoàn”, công tác xét duyệt, giới thiệu đối tượng CNLĐ được thụ hưởng, việc quản lý thanh quyết toán công trình; hỗ trợ xây, sửa nhà cho đối tượng suy giảm trên 81% sức khỏe, nhà ở diện chính sách. Tổng hợp SÔ liệu:

+ Tổng số tiền huy động đóng góp của CNLĐ/năm

+ Tổng số nhà được duyệt xây dựng, nhà sửa chữa/năm

+ Tổng số tiền (hoặc hiện vật, hoặc ngày công LĐ) hỗ trợ của đơn vị

(Thng kê nhà mái ấm công đoàn và nhà chế độ chính sách)

  • Công tác quản lý, đầu tư sử dụng kinh phí hỗ trợ từ quỹ Phúc lợi Công ty mẹ Tập đoàn cho đơn vị trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người lao động.

+ Tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ Phúc lợi Tập đoàn.

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo danh mục phục vụ công tác kiểm tra; Bố trí kiểm tra hiện trường, hạng mục đầu tư từ nguồn quỹ Phúc lợi; Cử cán bộ làm việc: Chủ tịch/Phó chủ tịch; cán bộ phụ trách theo dõi chính sách pháp luật, cán bộ chuyên môn phòng TCNS, Tài chính kế toán.

Căn cứ nội dung trên công đoàn Tổng công ty/Công ty chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần, địa điếm làm việc theo yêu cầu.

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG