Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)

Với mục đích nhằm động viên CBCNV Công ty phát huy truyền thống: Kỷ luật và đồng tâm và đơn vị anh hùng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng; bồi đắp niềm tin của CNVC, người lao động đối với Đảng; kiên định đi theo con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2022. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CBCNV Công ty chuẩn bị đón mừng năm mới, mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội nhất là trước, trong và sau các sự kiến chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, TKV, địa phương và Công ty.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của các tổ chức đoàn thể trong Công ty; các hoạt động thi đua chào mừng 15 năm ngày thành lập Đảng ủy TKV 25/5 (2007-2022) và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành và Công ty: Mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2 (1930 - 2022); kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931- 2022) và các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2022.  

- Tuyên truyền các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và hội nghị Người lao động Công ty năm 2022; các hội nghị tổng kết của Đảng, đoàn thể, các mặt công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; tuyên truyền, cổ vũ, động viên những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào VHVN - TDTT, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động. Tham gia chương trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 do UBND phường Cửa Ông tổ chức; văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, hội nghị Người lao động Công ty năm 2022; Hội nghị tổng kết công tác Đảng, đoàn thể...phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các cấp, của TKV, của Công ty về triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình “Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc lá”. Vận động CBCNV thực hiện tốt các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt Nghị định số 36/NĐ-CP, Quyết định số 95/QĐ-TTg, Chỉ thị số 902/CT-TTg về “Cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo và đốt thả đèn trời”...

Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên đài truyền thanh nội bộ, trang thông tin điện tử Công ty.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CNLĐ thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trực quan, trên Website của Công ty, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao gắn với các sự kiện, dịp kỷ niệm để tăng cường tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống Ngành than. Kiểm tra và bổ sung các mảng pano, tranh cổ động, bảng ảnh, bảng chữ, băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại Công ty và các đơn vị để phục vụ các sự kiện chính trị.

- Các đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Tập đoàn, cờ Công ty, cờ phướn, băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở văn phòng làm việc chào mừng các sự kiện của Công ty, đón Xuân Nhâm Dần 2022 và các ngày lễ lớn của đất nước: Hội nghị người lao động Công ty năm 2022; Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam 03/02 (1930 - 2022); Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021); Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng niềm Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022) và ngày Quốc tế lao động 01/5; Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2022); Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng ủy TKV 25/5 (2007-2022).

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Cơ điện - Vi tính và phân xưởng Điện nước: Trên cơ sở kế hoạch vật tư trang trí Tết đã được Giám đốc Công ty phê duyệt, phối hợp tổ chức sửa chữa và trang trí đèn màu, đèn chiếu Halozen tại khu vực Văn phòng 1, Văn phòng 2.

Phòng Đầu tư - Xây dựng - Môi trường: Phối hợp với Văn phòng và đơn vị liên quan chuẩn bị tốt Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Trung tâm Thể thao Văn hoá: Cắm cờ, băng zôn, khẩu hiệu tại các địa điểm đơn vị quản lý. Trên cơ sở kế hoạch vật tư trang trí Tết đã được Giám đốc Công ty phê duyệt, phối hợp với phân xưởng Điện nước, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn trang trí Sân vận động. Xây dựng chương trình Văn nghệ phục vụ các Hội nghị tổng kết năm 2021 và các ngày lễ lớn trong năm 2022 theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Phòng Bảo vệ - Quân sự: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và trong các chương trình hội nghị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty. 

Văn phòng

- Phối hợp với phòng Cơ điện đôn đốc các đơn vị trang trí đèn, ánh sáng tại Nhà Điều hành Công ty, Văn phòng 2, Câu lạc bộ. Thay thế, sửa chữa mảng chữ Tuyển than Cửa Ông, bảng điện tử tại Nhà Điều hành Công ty và mảng “Chúc mừng năm mới” tại Câu lạc bộ, Văn phòng 2. Phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức trang trí đèn, băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực Văn phòng đơn vị.

- Thay mới các mảng panô tuyên truyền, tranh cổ động, cung cấp ảnh cho bảng ảnh tại khu vực Văn phòng Công ty và các đơn vị. Kiểm tra, đề xuất nâng cấp, trang cấp các thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền của Công ty năm 2022.

- Trang trí khánh tiết các hội nghị của Công ty.

- Phối hợp với Trung tâm Thể thao Văn hoá xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động VHTT trong Công ty; tham gia các giải thể thao do TKV tổ chức năm 2022.

          - Xây dựng chuyên mục, chuyên đề trên các chương trình truyền thanh nội bộ, trang thông tin điện tử Công ty chào mừng Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Hội nghị Người lao động Công ty năm 2022; các hội nghị tổng kết năm 2021; các sự kiện chính trị và ngày lễ kỷ niệm lớn...

- Tăng cường đưa tin bài phản ánh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, hoạt động VH-TT trên các báo, tạp chí TKV, TW và địa phương.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2021, gặp mặt mạng lưới TTV-CTV, chuẩn bị tốt cho công tác tuyên truyền năm 2022.

- Phối hợp với phòng Đầu tư - Xây dựng - Môi trường và đơn vị liên quan tổ chức Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Các đơn vị

- Phối hợp với Văn phòng và các phòng chức năng thực hiện các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch.

- Toàn bộ công tác tuyên truyền bề nổi mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện xong trước ngày 27/01/2022.

Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao cho Văn phòng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện. Báo cáo Hội đồng TĐKT Công ty biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt. Đồng thời trừ vào điểm thi đua những đơn vị thực hiện không tốt, làm cơ sở cho việc bình xét thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

                                                                                            

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG