Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của TKV

Đăng ngày 01/3/2021

 

Ngày 31/12/2020, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản việt Nam (TKV) đã ban hành Quyết định số 2336/QĐ- TKV, về việc Ban hành “Quy chế Quản lý cán bộ của TKV, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021”.

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ- HĐTV, ngày 18/02/2021 của Hội đồng thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cán bộ như sau:

Về hướng dẫn thực hiện quy định Phó giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc TKV không giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại 01 đơn vị (Điểm a Khoản 2 Điều 19 Quy chế Quản lý cán bộ):

Đối với các Phó giám đốc đang trong nhiệm kỳ thứ 3 trở lên thì cán bộ được giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ theo quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền; sau khi hết nhiệm kỳ sẽ xem xét sắp xếp lại.

Vỉ dụ 1: Ổng Nguyễn Văn A được bổ nhiệm lần đầu ngày 01/12/2010, bổ nhiệm lại nhiệm kỳ thứ 3 ngày 01/12/2020. Tại thời điểm hiện nay, ông A đang trong nhiệm kỳ thứ 3, ông A được tiếp tục giữ chức vụ đến hết ngày 30/11/2025 (hết nhiệm kỳ thứ 3); sau đó sẽ xem xét sắp xếp lại.

Đối với Phó giám đốc đang trong nhiệm kỳ thứ 2 trở lên mà tính từ thời điểm hết nhiệm kỳ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 24 tháng công tác: Khi cán bộ hết nhiệm kỳ giữ chức vụ, đơn vị thực hiện quy trình xem xét kéo dài thời gian thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (nếu cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn), sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương.

- Ví dụ 2: Ông Hoàng Văn B sinh ngày 12/6/1962, được bổ nhiệm lần đầu vào ngày 01/02/2011. Đến ngày 01/02/2021 ông B sẽ hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ thứ 2) và đến ngày 01/01/2023 ông B sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, tính từ thời điểm hết nhiệm kỳ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu thì ông B còn 23 tháng công tác (dưới 24 tháng). Tại thời điểm hết nhiệm kỳ thứ 2, ông B sẽ được xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (kéo dài đến hết tháng 12/2022).

Hướng dẫn thực hiện về việc xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ trong thời gian thi hành kỷ luật (Điều 22, Điều 23 Quy chế Quản lý cán bộ): Không xem xét bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với những cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật (kể cả kỷ luật của chuyên môn, của Đảng).

Cẩm Thúy (528)

 

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG