Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021

Đăng ngày 05/02/2021

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và họp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 171 quốc gia. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước

Nhằm hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” (“Inseparable - Water, Wetlands and Life”) và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 235/BTNMT-TCMT ngày 18/12/2021, TKV đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.

Cụ thể, tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 (Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp...); Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dùng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Bên cạnh đó, xây dựng các đập chắn, hố lắng, bể lọc để lắng lọc nước mưa chảy tràn tùy theo điều kiện từng khu vực; thu gom, xử lý triệt để các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất; tăng cường tái sử dụng nguồn nưó'c thải sau xử lý cho sản xuất để thay thế, giảm sử dụng các nguồn nước sạch tự nhiên.

Nghiên cứu, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong tưới đường, chống bụi tuyển than, khoáng sản và các hoạt động sản xuất khác.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc trồng cây cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường đã ngừng hoạt động và các khu vực đất trống để hạn chế rửa trôi đất đá; thường xuyên nạo vét, khơi thông sông suối và hệ thống thoát nước; thu dọn vật liệu rơi vãi và vệ sinh trên các tuyến đường vận chuyển, nhất là các tuyến đường đi qua dân cư; ra quân tu sửa các công trình cấp nước, thoát nước; vận động, tuyên truyền cán bộ công nhân viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình nơi xóm phố, địa bàn công cộng ...; Tiến hành thu gom, xử lý triệt để chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên; đổ đá xít thải, tro xỉ và các chất thải sản xuất thông thường khác đúng thiết kế, quy hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường tại các mặt bằng sản xuất. Thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường mặt bằng sân công nghiệp, tổ chức dọn vệ sinh khu vực văn phòng, nhà xưởng, nhà tập thể, nơi làm việc.

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và có những giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong hoạt động sản xuất trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Đồng thời, lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước (nếu có) vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị.

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG