Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tăng cường hoạt động về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố bức xạ; quản lý chặt chẽ các cơ sở bức xạ thuộc Tập đoàn; thường xuyên kiểm kê việc lưu giữ nguồn phóng xạ không sử dụng.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trên địa bàn tỉnh việc ứng dụng bức xạ diễn ra ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Những ứng dụng này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả chất lượng của một số dịch vụ. Công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và chủ động ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã yêu cầu các công ty con, các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của TKV tại các Công ty Cổ phần hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện các công việc:

Nghiên cứu, phối hợp thực hiện các nội dung liên quan trong Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Các đơn vị có hoạt động bức xạ phải thực hiện đầy đù các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử về vận chuyển, sử dụng, lưu trữ nguồn phát, nguồn phóng xạ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy trình kỹ thuật thực hiện công việc bức xạ, các biện pháp đảm bảo an toàn và biện pháp xử lý khi có sự cố. Chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phát, nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, các đơn vị có quản lý, lưu trữ hoặc thuê sử dụng các nguồn phóng xạ, phát xạ thống kê chi tiết số lượng, chủng loại, mục tiêu sử dụng và lập danh sách những cá nhân có liên quan đến hoạt động bức xạ để báo cáo về TKV trước ngày 30/9/2020.Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG