Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tăng cường hoạt động về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố bức xạ; quản lý chặt chẽ các cơ sở bức xạ thuộc Tập đoàn; thường xuyên kiểm kê việc lưu giữ nguồn phóng xạ không sử dụng.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trên địa bàn tỉnh việc ứng dụng bức xạ diễn ra ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Những ứng dụng này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả chất lượng của một số dịch vụ. Công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và chủ động ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã yêu cầu các công ty con, các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của TKV tại các Công ty Cổ phần hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện các công việc:

Nghiên cứu, phối hợp thực hiện các nội dung liên quan trong Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Các đơn vị có hoạt động bức xạ phải thực hiện đầy đù các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử về vận chuyển, sử dụng, lưu trữ nguồn phát, nguồn phóng xạ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy trình kỹ thuật thực hiện công việc bức xạ, các biện pháp đảm bảo an toàn và biện pháp xử lý khi có sự cố. Chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phát, nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, các đơn vị có quản lý, lưu trữ hoặc thuê sử dụng các nguồn phóng xạ, phát xạ thống kê chi tiết số lượng, chủng loại, mục tiêu sử dụng và lập danh sách những cá nhân có liên quan đến hoạt động bức xạ để báo cáo về TKV trước ngày 30/9/2020.Các tin liên quan:
  Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Tự kiểm tra công tác tuyên truyền bề nổi và đăng ký số lượng đề nghị cấp cờ, băng dôn năm 2021
  Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Phối hợp đảm nhận kiểm tra về an toàn, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2020
  TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021
  Quảng Ninh - ngành Than: Gắn bó máu thịt
  Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV được tặng cờ dẫn đầu thi đua phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2020
  Năm 2020, Công ty nâng bậc lương cho 164 công nhân kỹ thuật
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 - PX KHO BẾN 2
  Những ngày cuối năm
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2021
  TKV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61 - NQ/ĐU, ngày 6/3/2020 của Đảng ủy TKV
  Đoàn đại biểu của TKV dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai linh hoạt phương án sản xuất thích ứng với tình hình tiêu thụ
  PX Lọc – Sấy than tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khẳng định vị thế qua nhiều dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam lần thứ V
  Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng
  PX Kho bến 2 tăng cường công tác PCCC
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, sử dụng vật tư
  10 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 100.460 tỷ đồng
  Phong tỏa ngừng tàu phục vụ thi công gói thầu số 3
  Tự hào truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"
  TKV: Tăng cường hoạt động sản xuất - kinh doanh trong quý IV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG