Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tăng cường hoạt động về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố bức xạ; quản lý chặt chẽ các cơ sở bức xạ thuộc Tập đoàn; thường xuyên kiểm kê việc lưu giữ nguồn phóng xạ không sử dụng.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trên địa bàn tỉnh việc ứng dụng bức xạ diễn ra ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Những ứng dụng này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả chất lượng của một số dịch vụ. Công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và chủ động ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã yêu cầu các công ty con, các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của TKV tại các Công ty Cổ phần hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện các công việc:

Nghiên cứu, phối hợp thực hiện các nội dung liên quan trong Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Các đơn vị có hoạt động bức xạ phải thực hiện đầy đù các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử về vận chuyển, sử dụng, lưu trữ nguồn phát, nguồn phóng xạ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy trình kỹ thuật thực hiện công việc bức xạ, các biện pháp đảm bảo an toàn và biện pháp xử lý khi có sự cố. Chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phát, nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, các đơn vị có quản lý, lưu trữ hoặc thuê sử dụng các nguồn phóng xạ, phát xạ thống kê chi tiết số lượng, chủng loại, mục tiêu sử dụng và lập danh sách những cá nhân có liên quan đến hoạt động bức xạ để báo cáo về TKV trước ngày 30/9/2020.Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG