Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tháng 7 thi đua cao điểm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19; tập trung cao độ cho việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong 6 tháng cuối năm, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn; chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức phát động thi đua Tháng 7 năm 2020

 

Với mục tiêu chính, động viên, khích lệ tinh thần CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, đồng hành cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, Công đoàn Công ty đã đưa ra nội dung và các biện pháp chi tiết để các công đoàn bộ phận tập trung triển khai.với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, công đoàn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật. Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”. Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, để đảm bảo chế độ tiền lương tháng 7/2020, ổn định đời sống. 

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thi đua trọng điểm trong năm 2020, đặc biệt là các công trình Công ty đã đăng ký với TKV. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, gắn với việc sơ kết sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. 

Đồng thời, chăm lo, cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị. Tiếp tục phối hợp với chuyên môn đưa ra các giải pháp cụ thể về cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, đặc biệt là những vấn đề cần quan tâm như nhiệt độ, không gian làm việc, phương tiện đi lại, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, giải nhiệt mùa hè, chăm lo sức khỏe... cho người lao động. 

Cùng với đó, chủ động triển khai, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị và các vị trí sản xuất. Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II, III năm 2020. Mỗi công đoàn bộ phận thực hiện ít nhất 03 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ hoặc chế độ chính sách đối với người lao động. Tăng cường kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý vi phạm, nghiêm túc rút kinh nghiệm từ công tác quản lý cho đến hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động. Tiếp tục giáo dục người lao động nâng cao ý thức tự chủ an toàn, nâng cao kỹ năng kiểm tra, nhận biết nguy cơ và biện pháp phòng ngừa tại từng vị trí làm việc. 

Song song đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, để nâng cao năng suất thiết bị, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. Phấn đấu trong tháng 7 mỗi công đoàn bộ phận có ít nhất 01 công trình, phần việc và 02 sáng kiến trở lên có liên quan đến thực hiện công tác ATVSLĐ. 

Phối hợp với chuyên môn tập trung thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như tham quan, nghỉ mát; các chế độ chính sách đối với người lao động (Ăn định lượng, ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khám chữa bệnh)... 

Tuyên truyền bằng hình thức trực quan tại các địa điểm có động công nhân (Panô, áp phích, băng zôn, chạy chữ điện tử, qua trang mạng nội bộ, gửi ảnh tin bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang mạng điện tử của Công ty, Công đoàn TKV và các trang mạng xã hội) để kịp thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích người lao động có hiệu quả và gương mẫu trong thực hiện công tác ATVSLĐ. 

 

 

PHỤ LỤC MỤC TIÊU THI ĐUA THÁNG 7 NĂM 2020

I. Mục tiêu thi đua

1. Không để xảy ra TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng. 

2. Thực hiện các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD và tiền lương tháng 7 đạt từ 100% kế hoạch trở lên. 

3. Có ít nhất 1 biện pháp cụ thể mới về cải thiện điều kiện làm việc cho NLÐ. 

4. Trong tháng mỗi công đoàn bộ phận có ít nhất 01 công trình tham gia đảm nhận. 

5. Thực hiện ít nhất 03 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác an toàn lao động hoặc chế độ chính sách đối với NLĐ. 

6. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: băng zôn, khẩu hiệu, ápphích, chạy chữ điện tử, trang mạng nội bộ, có tin bài đăng trên Bản tin nội bộ, website Công ty, Tập đoàn TKV... 

7. Có hoạt động tôn vinh, khen thưởng người lao động. 

8. Xây dựng kế hoạch triển khai tháng thi đua và báo cáo Công đoàn Công ty đúng quy định. 

II. Điều kiện xếp loại và mức tiền thưởng

1. Điều kiệt xếp loại: 1.1 Loại A: Đạt 8 nội dung tại mục I; 1.2 Loại B: Đạt từ 6 nội dung, trong đó phải đạt nội dung 1, 2 và 8 tại mục I.

2. Mức tiền thưởng: 2.1 Loại A: Mức thưởng tối đa 3.000.000 đồng 2.2 Loại B: Mức thưởng tối đa 2.000.000 đồng.

 

 Các tin liên quan:
  Dấu ấn đặc biệt ngành Than
  Đoàn TN Công ty hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
  Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc nắm bắt, định hướng tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong thời đại công nghệ số, truyền thông mở hiện nay
  Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Tự kiểm tra công tác tuyên truyền bề nổi và đăng ký số lượng đề nghị cấp cờ, băng dôn năm 2021
  Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Phối hợp đảm nhận kiểm tra về an toàn, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2020
  TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021
  Quảng Ninh - ngành Than: Gắn bó máu thịt
  Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV được tặng cờ dẫn đầu thi đua phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2020
  Năm 2020, Công ty nâng bậc lương cho 164 công nhân kỹ thuật
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 - PX KHO BẾN 2
  Những ngày cuối năm
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2021
  TKV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61 - NQ/ĐU, ngày 6/3/2020 của Đảng ủy TKV
  Đoàn đại biểu của TKV dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai linh hoạt phương án sản xuất thích ứng với tình hình tiêu thụ
  PX Lọc – Sấy than tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khẳng định vị thế qua nhiều dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam lần thứ V
  Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng
  PX Kho bến 2 tăng cường công tác PCCC
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, sử dụng vật tư
  10 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 100.460 tỷ đồng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG