Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phương án khắc phục khi xảy ra sự cố đường sắt trên tuyến đường sắt miền Đông, miền Tây

Để đảm bảo việc khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất, giảm tối đa ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động khi tham gia khắc phục sự cố, Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng phương án khắc phục khi xảy ra sự cố đường sắt trên tuyến đường sắt mỏ miền Đông, miền Tây

 

Sau khi nhận được thông tin báo có sự cố về đường sắt xảy ra trên đường sắt tuyến mỏ miền Đông, miền Tây, Phòng Điều khiển sản xuất nhanh chóng báo cáo Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban liên quan về tình hình sự cố như thời gian, địa điểm, hành trình (đoàn tàu đi hoặc về), số đầu máy kéo đoàn xe bị sự cố, số toa xe trong đoàn và số toa xe bị sự cố để tổ chức điều tra và khắc phục sự cố. 

Đồng thời, Phòng Vận tải, phân xưởng Đường sắt, phân xưởng vận tải xác định nhanh phương án cứu hộ, biện pháp cứu hộ, sử dụng phương tiện thiết bị cứu hộ như: Cẩu 110 tấn, cấu 55 tấn, cẩu tự hành hay máy xúc phục vụ, trường hợp địa hình khó khăn không sử dụng được các thiết bị cứu hộ thì phải sử dụng biện pháp cứu hộ bằng đầu máy kéo kèm theo dụng cụ cứu hộ khác như bộ kích chuyên dùng, bộ cứu hộ kéo bánh xe lên đường ray chuyên dùng (tai voi), cáp kéo, vẹt gỗ chèn, chèn sắt, hàn hơi, hàn điện, đồ nghề tháo lắp hệ thống trục bánh, giằng hãm..., xác định nhanh thời gian có thể khắc phục xong sự cố về đầu máy, toa xe để giải phóng đường phục vụ sản xuất báo cáo phó Giám đốc Vận tải quyết định. 

Bên cạnh đó, đối với hư hỏng về đường sắt, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phân xưởng, tổ giám sát kiểm tra kỹ thuật đường sắt cùng với phòng Vận tải xác định nhanh mức độ hư hỏng và ảnh hưởng đến công tác vận hành sau khi cứu hộ xong đầu máy, toa xe để có biện pháp xử lý phù hợp.

Với hư hỏng nhẹ, mức độ ảnh hưởng đến công tác vận hành thấp, thời gian khắc phục nhanh < 01 giờ như: Chỉ sai lệch nhỏ về các thông số đường, ghi, về mặt bằng và phụ kiện vẫn có thể đảm bảo cho đoàn tàu vận hành được thì Lãnh đạo phân xưởng Đường sắt thống nhất với phòng Vận tải, phòng Điều khiển sản xuất, phân xưởng Vận tải cho đầu máy thông qua với tốc độ < 10 km/h có người dẫn tàu để rà đường, sau khi ra đường xong có thể tổ chức cho đoàn tàu vận hành đi qua khu vực sự cố với tốc độ cảnh báo < 15 Km/h. 

Với hư hỏng lớn hơn có ảnh hưởng đến việc vận hành cần phải tổ chức sửa chữa ngay mới có thể vận hành được đoàn tàu thông qua, khi có sai lệch lớn về mặt bằng và cần phải thay thế một phần vật tư phụ kiện liên kết thì Lãnh đạo phân xưởng Đường sắt thống nhất với phòng Vận tải, phòng Điều khiển sản xuất, phòng Vật tư xin ý kiến Giám đốc cấp phát nhanh vật tư, phân xưởng Ô tô cấp ưu tiên thiết bị phục vụ sửa chữa. Sau khi phân xưởng Đường sắt tổ chức sửa chữa xong kiến trúc đường sắt báo cho phân xưởng Vận tải cho đầu máy thông qua với tốc độ tối đa < 10 km/h có người dẫn tàu để ra đường, sau khi ra đường xong có thể tổ chức cho đoàn tàu vận hành đi qua.

Khi xảy ra sự cố, tất cả các đơn vị sẽ được phân công từng công việc vụ thể. Đối với phân xưởng Đường sắt có nhiệm vụ  đăng ký xe chở dụng cụ đồ nghề và vật tư với phòng Điều khiển sản xuất, với Văn phòng xe chở người (CBCN) tham gia sửa chữa, báo phân xưởng Dịch vụ - Đời sống số lượng suất ăn và nước uống cần phục vụ; Cử ngay cán bộ kỹ thuật phân xưởng và tổ giám sát kiểm tra kỹ thuật đường sắt vào hiện trường cùng với phòng Vận tải để xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng đường sắt, kiểm đếm số lượng vật tư phụ kiện hư hỏng làm cơ sở cho việc lập biên bản điều tra sự cố và chuẩn bị vật tư phụ kiện đưa vào khắc phục;  Chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện, thiết bị, dụng cụ đồ nghề và tài liệu liên quan tuyến đường khu vực xảy ra sự cố phục vụ công tác điều tra, kiểm tra kỹ thuật đường, ghi theo yêu cầu của đoàn điều tra công ty. Phối hợp chặt chẽ với đoàn điều tra để công việc được tiến hành thuận lợi, nhanh nhất. Đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc chậm chễ hoặc thiếu hợp tác với đoàn điều tra để tìm ra nguyên nhân sự cố. 

Tổ chức tổng huy động nhân lực, vật tư hiện có khắc phục ngay đoạn tuyến, bộ ghi xảy ra sự cố, nhanh chóng trả đường phục vụ sản xuất kéo than mở; Chọn lọc vật tư cũ còn giá trị sử dụng để lắp đặt, thay thế nhằm giảm tối đa chi phí khắc phục. Với các sự cố có mức độ thiệt hại vật tư lớn cần phải có vật tư mới thì thông báo cho phòng Vật tư về số lượng cụ thể để phòng Vật tư báo cáo Giám đốc cấp sớm số vật tư phụ kiện cho phân xưởng Đường sắt trong thời gian nhanh nhất. 

Trường hợp phải sử dụng biện pháp đánh cửa xả than xuống để thuận lợi cho việc cứu hộ thì sau khi phân xưởng Vận tải tổ chức cứu hộ xong phân xưởng Đường sắt tổ chức lao động xúc dọn số than lên toa xe. 

Phối hợp với Phân xưởng Ô tô và Phòng Bảo vệ để cấp thiết bị phục vụ ra, vào mặt bằng công ty qua các trạm bảo vệ thời gian từ khi bắt đầu thực hiện đến khi khắc phục xong sự cố. 

Đối với phân xưởng Vận tải  phải chủ động sử dụng đầu máy mang dụng cụ cứu hộ vào cứu hộ, xem xét vị trí để xin phương tiện cứu hộ (cần cẩu hoặc máy xúc nếu vị trí sử dụng được phương tiện), nếu vị trí khó khăn không sử dụng được phương tiện cứu hộ thì sử dụng biện pháp cứu hộ bằng đầu máy với thiết bị cứu hộ chuyên dùng như tai voi, kích, cáp kéo, vẹt gỗ chèn, chèn sắt, dụng cụ đồ nghề khác ... 

Trường hợp việc cứu hộ đưa toa xe lên đường ray gặp khó khăn do trọng tải nặng, đề xuất và báo cáo phó Giám đốc phụ trách hoặc phó Giám đốc sản xuất cho thực hiện biện pháp đánh cửa xả than xuống để làm nhẹ xe thuận lợi cho việc cứu hộ. Bố trí toa xe, đầu máy phục vụ để phục vụ xúc dọn số than đã xả xuống sau khi cứu hộ xong. Căn cứ vào mức độ sự cố, thống nhất với các phòng ban cắt đoàn xe kéo về công ty, để lại các toa xe sự cố, cử người đặt chèn sắt vào bánh xe hướng cuối dốc hoặc sử dụng hệ thống hãm tay để chống trôi xe. Điều động đầu máy khác mang thiết bị, dụng cụ đồ nghề vào phục vụ cứu hộ; Phối hợp với tài xế cần cẩu hoặc tài xế máy xúc trong việc tổ chức cứu hộ bằng thiết bị cần cẩu, máy xúc để nhanh chóng giải phóng đường; Phối hợp với phân xưởng Đường sắt để phục vụ việc sửa chữa đường sắt, ghi sự cố, cho đầu máy chạy ra thông tàu khi có yêu cầu của phân xưởng Đường sắt. Thông báo và ghi cảnh báo cho bạn lái máy, nhà ga để đảm bảo tốc độ thông qua khu vực sự cố khi có cảnh báo tốc độ của phân xưởng Đường sắt để đảm bảo an toàn chạy tàu tránh tái diễn sự cố; Phối hợp, cung cấp tài liệu cho đoàn điều tra sự cố của Công ty để tìm đúng nguyên nhân xảy ra sự cố trong quá trình vận hành của ban lái máy…

Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 9h00 ngày 31-7-2020:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 30-7-2020:
  Cập nhật lúc 06h00 ngày 29-7-2020
  Thêm 11 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế, Việt Nam có 431 ca bệnh
  Tổng kết đánh giá công tác vận tải 6 tháng đầu năm 2020
  PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ( 20/7/1980 – 20/7/2020)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản
  Ngành than chuyển đổi theo xu thế cách mạng 4.0
  Tổng kết 5 năm (2015 - 2019) phong trào thi đua yêu nước, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn (2020 - 2025)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG THÔNG BÁO tuyến dụng lao động lần 2 năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  6 tháng cuối năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành mục tiêu “An toàn-Đổi mới-Phát triển”
  Luôn sẵn sàng phòng chống mưa bão tại các kho, bãi than
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 và quý III/2020 được TKV giao
  Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng cầu thủ
  Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) và các hội nghị sơ kết, tổng kết
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
  Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra việc lắp đặt thử nghiệm máy phun sương dập bụi cao áp
  Tháng 7 thi đua cao điểm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ
  TKV Tăng cường biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng
  Đội Nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông hăng say tập luyện chuẩn bị Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
  Ngành Than giải bài toán về tái cơ cấu
  TKV: Đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa mưa bão

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG