Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tháng 9 và quý III/2019

Tháng 9 là tháng cuối quý III, dự kiến SXKD của Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết vẫn trong mùa mưa bão và giông lốc bất thường; dự báo sản lượng than mỏ vẫn không nâng lên được gây khó khăn cho việc bố trí sản xuất và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 9, quý III năm 2019, các đơn vị phải bám sát sự chỉ đạo của Công ty và nhiệm vụ được giao.
 
 

Trọng tâm là công tác kéo than mỏ và tiêu thụ, từ đó xây dựng kế hoạch sàng tuyển cho phù hợp, với các chỉ tiêu chủ yếu: Than mua mỏ 870 nghìn tấn, than tiêu thụ 797,5 nghìn tấn, doanh thu trên 1.289 tỷ đồng. Để làm được điều đó, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Giữ vững an ninh trật tự, an toàn; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chăm lo giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Tháng 9, dự kiến than xuất khẩu tăng, than chất lượng cao tiếp tục được tiêu thụ, do đó cần tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo đủ nguồn than đáp ứng tiến độ TKV giao cho Công ty. Bám sát chặt chẽ sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn để nâng sản lượng tiêu thụ. Tích cực phối hợp với các mỏ, đôn đốc, nắm bắt việc ra than để bố trí sản xuất. Tăng cường pha trộn than nhập khẩu để giải phóng kho chứa tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận than nhập khẩu trong tháng 9, chuẩn bị tốt nguồn than cám 5a.1, cám 6a.1 giao cho các hộ tiêu thụ điện (các hộ lấy than pha trộn than trong nước với than nhập khẩu có chất bốc Vk từ 10 đến 12%)

Căn cứ sản lượng than mỏ từng ca, ngày, chủ động cân đối cho sản xuất của các nhà máy tuyển sao cho đảm bảo được hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí. Xây dựng tốt các phương án sản xuất than cám 6a.1, kéo than cám 7A sạch mỏ (Đèo Nai + Cọc Sáu) đảm bảo số lượng, chất lượng giao cho nhiệt điện Cẩm Phả. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công nghệ các nhà máy tuyển, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các phương án sản xuất, quy trình công nghệ để hoàn thành các chỉ tiêu phẩm cấp TKV giao. Giám sát chặt chẽ công tác giao nhận than mỏ và giám định chất lượng sản phẩm, các nhà máy tuyển và nhà máy Lọc sấy tiếp tục thực hiện phương án vận hành hệ thống bùn nước trong Công ty. Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, phương án pha trộn than phù hợp khi có sự thay đổi từ thực tế sản xuất, đặc biệt là công tác pha trộn than nhập khẩu.

Khâu kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với điều hành để bố trí sửa chữa thiết bị phù hợp, ít ảnh hưởng đến sản xuất. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị làm việc ổn định phục vụ sản xuất. Đôn đốc thực hiện các công trình sửa chữa thường xuyên, đột xuất và các công trình theo phương án cải tạo cảnh quan môi trường 2019. Đẩy nhanh thực hiện thi công các công trình sửa chữa lớn còn lại của kế hoạch năm 2019 như trung tu cầu trục của PX Kho bến 1, trung tu máy bốc đống RC4 của PX Kho bến 2...

Duy trì ổn định thiết bị, đáp ứng việc vận tải than mỏ theo yêu cầu của sản xuất; phục vụ tốt các nhu cầu san gạt, bốc xúc, vận chuyển, cẩu nâng và các nhu cầu vận tải của Công ty... Trình duyệt phương án vận chuyển xít thải ngược vào mỏ bao gồm việc vận chuyển từ Công ty đến máng đổ và từ khu vực đổ thải vận chuyển tới bãi thải của mỏ. Giảm thiểu các sự cố thiết bị, không để xảy ra sự cố do yếu tố chủ quan. Tiếp tục giám sát thi công các công trình, phê duyệt đầu tư các dự án và tiếp tục triển khai công tác đầu tư, sửa chữa công trình vật kiến trúc và môi trường quý III/2019.

Bên cạnh đó, cần duy trì tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của Công ty, của Tập đoàn trong sản xuất và các mặt công tác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ. Bố trí hợp lý lao động, ổn định việc làm, đời sống, chăm sóc tốt sức khoẻ và giải quyết đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho người lao động. Kiểm tra việc chấp hành chức năng nhiệm vụ của Quản đốc các đơn vị, điều động bố trí lao động phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; Tuyển dụng lao động đợt 2 theo kế hoạch 2019 được TKV duyệt. Tiếp tục rà soát lực lượng lao động các đơn vị sản xuất; đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của kỹ sư tự động hóa. Triển khai tái cơ cấu Trung tâm Thể thao văn hóa và Phòng Vật tư và lập phương án bố trí lao động dự án thải xít vào mỏ. Tiếp tục rà soát và ban hành lại chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các phòng, phân xưởng trong Công ty. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời và thoả đáng các đơn thư đúng theo thẩm quyền.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật tư và các chi phí, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và đúng các quy định của Công ty, Tập đoàn. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các phương án giảm tồn kho đã đề ra, đảm bảo tỷ lệ tồn kho dưới mức quy định của TKV, thực hiện các giải pháp huy động tối đa các vật tư tồn kho đưa vào sản xuất. Bóc tách phế liệu, thu hồi triệt để phế liệu sau sửa chữa, bán phế liệu thu hồi vốn.

Duy trì đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trong mặt bằng, tại các cổng trạm Công ty, tuyến biển hồ GAP, khu vực thải xít ô số 5 phường Cẩm Thịnh và trên 2 tuyến vận chuyển than mỏ, kiểm soát mô hình, tay khóa trước khi rời ga, công tác làm sạch xe không, đóng cửa thùng trước khi đi mỏ. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong điều kiện thời tiết mưa, giông, lốc, mất điện... Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 theo kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh; tham gia huấn luyện các binh chủng theo kế hoạch. Rà soát độ tuổi nhập ngũ chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2020. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày toàn dân tham gia PCCC (4/10). Tổ chức lớp huấn luyện AT-PCCC, CNCH bước 1(lớp 2) cấp Công ty. Tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy cố định tại Văn phòng 1, kho vật tư, phân xưởng Tuyển Than 1, Tuyển Than 2, Kho bến 2.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị trong công tác AT, VSLĐ. Phối hợp với tổ chức Công đoàn tham gia các đoàn kiểm tra tăng cường vào ca 2, ca 3 theo Nghị quyết liên tịch. Kiểm tra công tác VSMT, kiểm tra trước, trong, sau mùa mưa bão. Giám sát các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của các đơn vị. Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch AT, VSLĐ 6 tháng cuối năm 2019. Kiểm tra chéo về AT, VSLĐ giữa các đơn vị. Huấn luyện an toàn bước 1 theo quy định. Huấn luyện và cấp thẻ an toàn bổ sung cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt do chuyển đổi công việc (sau tái cơ cấu PX Giám định và PX Cân điện tử và một số công nhân mới tuyển dụng). Tiếp tục thực hiện việc thông báo kịp thời đến người lao động tình hình TNLĐ, sự cố và các vụ vi phạm về AT, VSLĐ trong TKV và Công ty.

Tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương, khoán chi phí. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Động viên CBCNV toàn Công ty đoàn kết, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD tháng 9 và quý III/2019.

Phạm Thúy Hằng

 Các tin liên quan:
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
  Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra việc lắp đặt thử nghiệm máy phun sương dập bụi cao áp
  Tháng 7 thi đua cao điểm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ
  TKV Tăng cường biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng
  Đội Nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông hăng say tập luyện chuẩn bị Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
  Ngành Than giải bài toán về tái cơ cấu
  TKV: Đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa mưa bão
  Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  5 tháng đầu năm, TKV đạt nhiều kết quả sản xuất- kinh doanh tích cực
  Phương án khắc phục khi xảy ra sự cố đường sắt trên tuyến đường sắt miền Đông, miền Tây
  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH
  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, tài nguyên than trong công tác quản lý giao nhận, vận chuyển, tiêu thụ than
  Hiệu quả kép từ hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ ở Than Cửa Ông
  Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020: Vì một hành tinh xanh và “đa dạng sinh học”
  Phát huy kết quả đạt được, nắm bắt những thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động SXKD
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 5/2020 của Công ty
  PX Kho bến 2: Tăng cường công tác PCCC và CNCH trong mùa nắng nóng năm 2020
  THÔNG BÁO
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức khám sức khỏe nghề NNĐH và khám chuyên đề cho nữ CBCNV
  CBCNV phân xưởng Giám Định thi đua lao động sản xuất hưởng ứng tháng công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh môi trường
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Tháng 5 nhớ Bác
  Xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ khoa học và công nghệ"
  Ngành Than thi đua lao động sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG