Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 05 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TQN V/v thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2024; Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Chương trình hành động về công tác ATVSLĐ năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

 

QUÝ I:

 1. Triển khai NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN về công tác ATVSLĐ năm 2024 đến 100% người lao động. Phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ và tổ chức cho đoàn viên, người lao động ký cam kết không vi phạm nội qui, qui trình, qui phạm, biện pháp an toàn, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2024.
 2. Tuyền truyền về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ; vận động NLĐ chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn, tác phong công nghiệp, tự chú an toàn lao động, an toàn giao thông, PCCN; nhằm đạt mục tiêu: “Không để xảy ra các vụ tai nạn, sự c mang tính chất thảm họa; giảm thiu số vụ TNLĐ và sự cố do chủ quan gây nên; gim số vụ sự cố loại I, tai nạn lao động chết người và số người chết so với năm 2023”.
 3. Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 08-NQ/ĐƯ ngày 25/02/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác AT- VSLĐ giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt quan tâm tiêu chí người lao động trong hầm lò không phải đi bộ trên 1.000m đối với lò bằng, trên 150m đối với lò dốc và vận chuyển vật liệu thủ công trong lò cung độ lớn hơn 30m; khắc phục các yếu tố vượt tiêu chuẩn cho phép tại các vị trí làm việc của NLĐ; phối hợp khám sức khỏe định kỳ, giám sát công tác khám phát hiện, giám định bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng cho người lao động ...
 4. Phối hợp kiện toàn mạng lưới ATVSV đủ số lượng cho từng nhóm, vị trí làm việc độc lập, có nguy cơ mất ATLĐ cao; phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV; quan tâm huấn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố, TNLĐ tại nơi làm việc, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, ghi kiến nghị...
 5. Ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2024 có nội dung, mục tiêu, tiến độ thực hiện cụ thể; phát động phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, giải pháp hoặc sáng kiến góp phần đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất từ 02 công trình, giải pháp/năm.

QUÝ II:

 1. Công đoàn chủ trì tổ chức mời đại diện các phòng ban chuyên môn tham gia kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ theo quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, quy định tại Điều 14 Quy chế quản lý ATVSLĐ Tập đoàn TKV và Luật ATVSLĐ năm 2015; Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác ATVSLĐ tại một số đơn vị trong quý II và quý III năm 2024, công đoàn các đơn vị trực thuộc chủ trì tổ chức kiếm tra ít nhất 1 cuộc/năm. Giám sát việc giải quyết chế độ cho người lao động bị TNLĐ.
 2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức phát động thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024. Tiếp tục triển khai chương trình tặng BHLĐ có chất lượng, hiệu quả cao cho NLĐ làm việc tại các vị trí, ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra TNLĐ, BNN; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ tại khai trường các đơn vị.
 3. Phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) có mục tiêu, nội dung cụ thể về công tác ATVSLĐ đến cấp công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và 100% người lao động.
 4. Phối hợp, động viên ứng dụng công nghệ tiên tiến, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý, thực hiện mục tiêu: nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo ATLĐ và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; động viên NLĐ tích cực đăng ký sáng kiến, giải pháp về công tác ATVSLĐ.

QUÝ III:

 1. Định kỳ kiểm tra, hướng dẫn mạng lưới ATVSV hoạt động; thống kê, kiểm soát kiến nghị của ATVSV và công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị; phân công cán bộ công đoàn cơ sở dự sinh hoạt của mạng lưới ATVSV các đơn vị trực thuộc, phấn đấu tham dự ít nhất 2 lần/năm/mạng lưới; đồng thời báo cáo lịch sinh hoạt mạng lưới ATVSV các đơn vị về Công đoàn TKV để theo dõi, chỉ đạo, bố trí dự một số buổi sinh hoạt.
 2. Triển khai và đánh giá Tháng thi đua ATVSLĐ - Tháng 7; sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm. Công đoàn TKV tổ chức Hội thảo về nâng cao hiệu quả của mạng lưới ATVSV. Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động phù hợp như tọa đàm, đối thoại, các cuộc thi trong toàn thể ATVSV của đơn vị...
 3. Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện NQLT giữa Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên về công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2024. Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.

QUÝ IV:

 1. Rà soát nhân sự tham gia mạng lưới ATVSV về số lượng, chất lượng, phối hợp tổ chức bầu chọn và kiện toàn mạng lưới ATVSV năm 2024, đề xuất bổ sung thêm ATVSV đối với các tổ sản xuất có nhiều vị trí làm việc cách xa nhau, có nguy cơ cao xảy ra mất ATVSLĐ.
 2. Kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất; tăng cường kiểm tra giám sát vào ca 2, ca 3, điều kiện làm việc tối thiểu; tham gia chấm điểm chéo công tác ATVSLĐ năm 2024; giám sát việc tổ chức ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động đảm bảo chất lượng, định lượng và ATVSTP.
 3. Tham gia đoàn kiểm tra cùng Chuyên môn, Đoàn TN đánh giá kết quả thực hiện NQLT công tác ATVSLĐ năm 2024; chấm điểm công tác ATVSLĐ.
 4. Báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ năm 2024, xây dựng mục tiêu, giải pháp công tác ATVSLĐ năm 2025; khen thưởng và đề nghị các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ năm 2024.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG