Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TKV ngày 8/4/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng dẫn các đơn vị tiến hành kê khai xét tặng "Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG

1. Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” (sau đây gọi là Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang") là Kỷ niệm chương của TKV để tặng thưởng cho các cá nhân có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp phát triển của Tập đoàn các Công ty TKV; nhằm ghi nhận, động viên CBCNV đã gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam; khuyến khích CBCNV gắn bó lâu dài với nghề mỏ, phát huy và tô thắm truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than; góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, các Công ty TKV.

2. Là CBCNV đang làm việc tại Công ty (có mặt đến ngày 31/7/2023).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG

1. Đối với cá nhân trong Công ty

- Là CBCNV của Công ty thuộc diện không phải ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian làm việc trong ngành tối thiểu 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ; 10 năm đối với người trực tiếp lao động trong các nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - có danh mục nghề của Công ty đang áp dụng kèm theo).

Thời gian cá nhân được cử đi làm nghĩa vụ quân sự, đi học trung hạn, dài hạn, thời gian công tác tại các Công ty, đơn vị khác trong TKV sau đó lại được điều động về công tác trong Công ty, thì được tính là thời gian công tác liên tục trong Công ty. Cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thâm niên xét tặng.

- Các trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng: Cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Huân chương các loại công tác trong Tập đoàn các công ty TKV.

Trường hợp có thời gian công tác không liên tục trong ngành thì khi xét tặng được cộng dồn thời gian đã công tác trong ngành của các giai đoạn trước.

2. Các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân đã được tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang".

- Tại thời điểm xét, những cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cá nhân đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang".

- Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù thì không được xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang" (trừ trường hợp sau đó được cơ quan có thẩm quyền minh oan hoặc kết luận là không phạm tội).

III. NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

1. Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng; tổ chức xét tặng mỗi năm một đợt để tôn vinh nhân dịp Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành Than (12/11).

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) các đơn vị tiến hành xét chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn (trên cơ sở thành tích đạt được hoặc số năm công tác trong Công ty). Căn cứ kết quả họp Hội đồng TĐKT, Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ, danh sách trích ngang các cá nhân được xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” trình Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty tổng hợp, rà soát.

3. Hội đồng TĐKT Công ty căn cứ kết quả đề xuất của các đơn vị, có trách nhiệm xét duyệt từng cá nhân do các đơn vị gửi lên; Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty lập hồ sơ, danh sách trích ngang cá nhân được xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” trình Hội đồng TĐKT TKV quyết định.

IV. MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ NGUỒN TIỀN THƯỞNG

1. Mức thưởng: Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” được tặng Giấy chứng nhận, Huy hiệu và được thưởng tối đa 1,5 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định tặng thưởng.

2. Nguồn tiền thưởng: Quỹ Khen thưởng Công ty.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn vị:

- Căn cứ vào hướng dẫn của Công ty, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện kê khai và thông báo đầy đủ tới CBCNV đơn vị mình.

- Lập đầy đủ danh sách tổng hợp, tờ khai cá nhân (như mẫu biểu kèm theo) đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và không được để sót đối tượng.

2. Phòng TCLĐ:

- Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) chịu trách nhiệm hướng dẫn kê khai, tổng hợp lập hồ sơ đề nghị trình Hội đồng TĐKT Công ty, phối hợp với các bộ phận trong Phòng TCLĐ thẩm định về thời gian làm việc, chức danh ngành nghề, thời gian kỷ luật lao động của CBCNV các đơn vị trong Công ty.

3. Thời gian tiến hành:

- Từ ngày 08/8/2023 đến ngày 13/8/2023: Các đơn vị tổ chức hướng dẫn CBCNV kê khai, rà soát, xét duyệt, tổng hợp gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) gồm danh sách tổng hợp, biểu kê khai cá nhân; đồng thời gửi danh sách tổng hợp vào địa chỉ email: camthuy2305@gmail.com, hoặc Zalo theo số 0986.002.461.

- Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 22/8/2023: Phòng TCLĐ tiến hành rà soát về thời gian làm việc, chức danh ngành nghề, thời gian kỷ luật lao động của CBCNV các đơn vị trong Công ty đăng ký kê khai Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang”.

- Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 28/8/2023: Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) kiểm tra, tổng hợp danh sách trình Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt và trình Tập đoàn xét công nhận. Sau khi Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt xong, Phòng TCLĐ có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến các đơn vị trong Công ty.

- Giao cho Phòng TCLĐ làm thường trực và chịu trách nhiệm chung trong quá trình kê khai xét duyệt. Trong quá trình tổ chức kê khai, các đơn vị có vướng mắc trao đổi trực tiếp với Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) để giải quyết kịp thời, không để CBCNV phải tự liên hệ giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG