Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 27/02/2023, tại Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Tham dự Hội nghị có các đ/c Phó tổng giám đốc: Phan Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Mạnh; đại diện UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Đảng ủy TQN; các Phó giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh;Trưởng các Ban TKV: BV, TN, KCM, KP, SXT, KDT, MT, KH, VTM, ĐT, TCNS, TTQ, VP; Giám đốc, Trưởng phòng Bảo vệ, Quân sự các đơn vị

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Bảo vệ trình bày; nghe ý kiến của các đơn vị UBKT Đảng ủy TQN và phát biểu của Phó TGĐ Phan Xuân Thủy, Phó tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực có nhiều yếu tố bất ổn về địa chính trị, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và các giải pháp tích cực của cơ quan điều hành, các chỉ tiêu SXKD của TKV đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao; đa số các đơn vị trong Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, công tác bảo vệ, quân sự, PCCC trong toàn Tập đoàn có nhiều cố gắng, dần đi vào nền nếp, giữ vững ổn định; các đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong các kỳ nghỉ lễ, Tết ...; phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các địa phương thực hiện tốt các công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập chiến đấu bảo vệ đơn vị, tích cực tham gia đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH.

Năm 2023 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ucraina chưa có hồi kết; áp lực lạm phát tăng cao; điều kiện thời tiết diễn biến bất thường.

Trong nước, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Chính phủ xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Đối với TKV địa bàn hoạt động rộng, trải dài ở nhiều tỉnh, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn; một số thủ tục đóng cửa mỏ, cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, tài sản; công tác quân sự, quốc phòng địa phương đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới; công tác PCCC còn tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ (cháy nổ khí, cháy nổ xăng dầu, cháy rừng...) Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, quân sự, PCCC, làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác bảo vệ, quân sự, PCCC; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các sai phạm; khuyến khích động viên các cá nhân và tập thể có cách làm mới, đột phá đem lại hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Tỉnh Quảng Ninh, nhất là Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 10NQ/ĐU ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Chương trình hành động số 123/CTHĐ-TKV ngày 22/7/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, quy định của Tập đoàn, nhất là trong lĩnh vực thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển than, vận chuyển đất đá, nghiệm thu sản phẩm, mua sắm và quản lý vật tư. Tiến hành rà soát, bổ sung các quy trình, quy định về công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, chống gian lận thương mại trong sản xuất, chế biến, vận chuyển tiêu thụ than; phòng chống sử dụng giả mạo hóa đơn chứng từ...

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 43/KHTKV ngày 30/3/2021 của Tập đoàn về nâng cao chất lượng hoạt động của đội PCCC cơ sở gắn với mô hình “Đội PCCC cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng”. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH; thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Rả soát bổ sung, hoàn thiện các dự án, công trình, các thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCC&CNCH theo quy định; kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở và chuyên ngành đáp ứng yêu cầu PCCC&CNCN trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch chống khủng bố của các cấp: rà soát, xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố đối với các công trình, trụ sở làm việc, các công trình điện, khai thác chế biến than - khoáng sản, sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, nhà máy cơ khí chế tạo, các kho xăng dầu, bến cảng, khu tập thể, chung cư...

Tổ chức tốt Đề án diễn tập chiến đấu bảo vệ giai đoạn 2021-2025 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm về nhân lực và kinh phí; phối hợp với Bộ CHQS các tỉnh, thành phố để diễn tập chiến đấu bảo vệ tập trung.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua theo kế hoạch của các tỉnh, thành và địa phương nơi có đơn vị TKV đứng chân; phối hợp giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động của LLTV, công tác tuyển quân, giáo dục bồi dưỡng kiến thức QPAN đối với các đơn vị.

 Củng cố, kiện toàn, rà soát bộ máy làm công tác bảo vệ, quân sự, từ Tập đoàn đến cơ sở, kịp thời bổ sung để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm được giao. Ưu tiên lựa chọn những người đã qua môi trường Quân đội để sắp xếp, bố trí làm nhiệm vụ bảo vệ; đồng thời quan tâm hỗ trợ tốt điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, thu nhập để người lao động yên tâm công tác.

 Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc luần chuyển vị trí công tác đối với những cá nhân phụ trách, quản lý những bộ phận, vị trí, công việc nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, như: thủ kho, giám định, vật tư, tiêu thụ, trực trạm kiểm soát ra vào mô từ đó góp phần phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để bảo vệ tài nguyên, tái sản và đảm bảo an ninh trật tự; Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tinh/ban chỉ huy quân sự các địa phương trong công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sáng chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và công tác tuyến quán, Tiếp tục phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác PCCC&CNCH góp phần ngăn ngừa các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG