Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính

Căn cứ hiện trạng tuyến đường, các công trình đã có, Phòng Vận tải lập Phương án làm đường sắt tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động cân được tải trọng đoàn tàu 120 tấn đế hoạt động ổn định và có độ chính xác cao phục vụ tốt công tác tiêu thụ và nhập khẩu than thông qua cảng Chính với nội dung sau:

 

Khu vực lắp đặt cân tàu hỏa động đi tiêu thụ cảng Chính nằm trên khu vực đường sắt Đống giữa 2 kho than thuộc hệ thống đường sắt trong mặt bằng sản xuất của Công ty, tuyến đưởng này hiện đang được sử dụng để phục vụ sản xuất tiêu thụ than tại cảng Chính và vận chuyến than nhập khẩu từ cảng chính về các máng, kho tập kết phục vụ công tác pha trộn. Hiện tại hệ thống đường sắt trước vị trí cân về phía kho đống có 3 nhánh đường sắt.

Vị trí cân hiện tại nằm trước đầu ghi số 84 là 20m, cách đường ngang cổng số 2 khoảng 24111, toàn bộ các đoàn tàu ra cảng, cảng về đều thông qua vị trí cân hiện có.

Theo đó, Công ty xây dựng phương án kỹ thuật:

Phương án thi công đường sắt:

Di chuyển vị trí bộ ghi N84 để đảm bảo mặt bàng phục vụ thi công vị trí cân mới

Căn cứ vào địa hình tuyến, trên đường sắt cũ lắp đặt vị trí cân mới tại vị trí cầu ray sau đuôi ghi N84 hiện tại, cách đầu ghi N82 khoảng 13 - 15m. Để việc thi công không ảnh hưởng đến sản xuất vận hành tiêu thụ hoặc nhập khẩu từ cảng Chính về, phương án thực hiện là di chuyển bộ ghi N84 tiến về phía cân cũ khoảng 6,25m. Vị trí bộ ghi tạm cách vị trí cân tầu hỏa cũ khoảng 13-14m để đảm bảo đủ chiều dài > chiều dài toa xe. Tháo dỡ 2 cầu ray cũ đoạn nối giữa ghi N82 với N84 để có mặt bằng phục vụ thi công móng cân mới. Nối dài thêm nhánh đường sắt hướng rẽ sau đuôi ghi N84 (vị trí tạm), chiều dài bằng chiều dài đoạn đường sắt bộ ghi N84 tiến về phía cân cũ, cao độ giữ nguyên như hiện tại.

Kiến trúc tầng trên: Ray, lập lách sử dụng ray, lập lách P43 có sẵn tại hiện trường de lap đặt (đoạn cắt ra từ đầu ghi N84 và đoạn tháo dỡ để thi công cân mới. Phối kiện nối giữ nếu thiếu Phân xưởng Đường sắt sẽ sử dụng từ nguồn SCTX tháng, sau khi tháo dỡ sẽ trả lại đế lắp đặt theo KH của đơn vị (trường hợp vật tư tháng chưa có hoặc đã lắp đặt hết thì phòng Vật tư làm thủ tục gọi sớm vật tư tháng sau để có vật tư lắp đặt), số lượng đá dăm sẽ phải lĩnh bổ sung mới cho 2 đoạn nhánh đường tạm.

Tháo dỡ ghi N84 tại vị trí lắp đặt tạm, lắp đặt lại bộ ghi N84 tại vị trí mới theo thiết kế.

Sau khi thi công xong móng và lắp đặt hoàn chỉnh cân tàu hỏa động mới tại vị trí thiết kế, lắp đặt lại đường sắt vị trí trước đầu cân N82 và vị trí cân mới. Tháo dỡ bộ ghi N84 đưa về lắp đặt tại vị trí mới sau đuôi ghi N82, khoảng cách giữa đầu ghi N84 mới đến đuôi ghi N82 là 12,5m. Đấu nối, dật chỉnh, nâng chèn lại các đoạn đường tiếp giáp đế ổn định mặt bằng, phương hướng, trả đường phục vụ sản xuất tiêu thụ.

Tháo dỡ. thu hồi, nộp kho đường sắt số 2 phía biến đoạn từ đuôi ghi N84 mới đến đuôi ghi N84 cũ.

Kiến trúc tầng trên:

+ Ray và lập lách: Sử dụng ray, lập lách P43 mới tại vị trí cân tàu hỏa động và 1 cầu trước, sau vị trí cân (tổng số 3 cầu ray mới - 06 thanh ray P43-12,5m kèm theo 8 đôi lập lách mới) các đoạn còn lại sử dụng ray và lập lách có sẵn tại hiện trường để lắp đặt, (các nội dung này đã được thực hiện trong công trình sửa chữa lớn đường sắt Đống giữa theo kế hoạch và hoàn thành trong tháng 9/2022).

+ Tà vẹt bê tông kèm theo phụ kiện liên kết: Tại các cầu ray mới 2 đầu vị trí cân mới sử dụng tà vẹt bê tông DƯL liền khối liên kết cóc cứng và phụ kiện liên kết kèm theo để đảm bảo ổn định mặt bàng kết cấu đường sắt, đảm bảo khi đoàn tàu thông qua êm thuận, ổn định tăng độ chính xác của cân, (các nội dung này đã được thực hiện trong công trình sửa chữa lớn đường sắt Đống giữa theo kế hoạch và hoàn thành trong tháng 9/2022).

+ Phối kiện nối giữ: Hầu hết các phụ kiện nối giữ mới cơ bản đã được thực hiện trong công trình thi công sửa chữa lớn đường sắt khu vực Đống giữa 2 kho than, đến thời điểm hiện nay các phụ kiện nối giữ phục vụ làm đường tránh do việc di chuyến bộ ghi N84 tiến về phía cân cũ để có đủ mặt bằng thi công móng cân Phân xưởng Đường sắt sẽ sử dụng từ nguồn SCTX tháng, sau khi tháo dỡ sẽ trả lại để lắp đặt theo kế hoạch của đơn vị (trường hợp vật tư tháng chưa có hoặc đã lắp đặt hết thì phòng Vật tư làm thủ tục gọi sớm vật tư tháng sau để có vật tư lắp đặt). Nếu dự án thi công đúng vào dịp Công ty thực hiện sửa chữa lớn đường sắt Đống giữa theo kế hoạch thì sẽ sử dụng ngay vật tư của công trình, số lượng đá dăm sẽ phải lĩnh bổ sung mới cho 2 đoạn nhánh đường tạm.

Tháo dỡ, di chuyển vị trí 2 bộ ghi NI28 và NI30 tiến về phía ghi NI26 (phía TT1) đe đảm bảo đủ chiều dài tác nghiệp đảo đầu, dồn dịch đoàn tàu đi cảng Chính hoặc từ cảng Chính về. Khoảng cách di chuyển bộ ghi là 43,13m về phía ghi NI24 (công việc này đã được thực hiện tại công trình SCL ĐS Đống giữa và hoàn thành tháng 9/2022).

Phương án tác nghiệp đối với đoàn tàu và bốc xúc sản phẩm từ hệ thống Kho I lên toa xe trong thời gian thi công cân mới:

Tác nghiệp đối với các đoàn tàu đi cảng Chính và cảng Chính về:

Do việc thi công móng cân tại đầu ghi N82 hướng thẳng nên toàn bộ các đoàn tàu từ nhánh đường sắt phía núi hệ thống Kho I (kho 1- kho 8) và nhánh đường sắt số 1 phía biến hệ thống Kho I (đường sắt phục vụ cầu) sẽ phải tạm dừng. Toàn bộ các tác nghiệp đều phải vận hành thông qua nhánh đường sắt số 2 phía biển hệ thống Kho I từ phía ga Sàng hoặc các kho thuộc hệ thống Kho I sẽ vận hành qua ghi N126-N128-N84 hoặc ngược lại

Việc tác nghiệp đảo đầu, dồn dịch thực hiện tại khu vực đường số 1, số 2 phá biển hệ thống Kho 1 đoạn từ ghi N125, NI27 đến ghi NI26, NI24.

Tác nghiệp đối bốc xúc sản phẩm lên các toa xe đi tiêu thụ cảng Chính hoặc đổ đống từ cảng Chính về:

Việc bốc xúc sản phẩm từ các kho thuộc hệ thống Kho I lên toa xe tập trung chủ yếu tại đường sắt phục vụ cầu phía biển.

Các sản phấm từ cảng Chính về cần đổ đống các kho thuộc hệ thống Kho I sẽ đưa về các nhánh đường phía biển hệ thống Kho I.

Các sản phấm từ Nhà máy sàng 1 đổ đống các kho thuộc hệ thống Kho I tập trung chủ yếu đi về đường phía núi hệ thống Kho I.

Biện pháp thi công

a) Giai đoạn 1: Thi công di chuyển ghi N84:

Công tác chuẩn bị: Sau khi phá dỡ xong bê tông đường ngang lối vào nhà trực ga Tiêu thụ, làm đất đá trong lòng đường và vai đá đường, ghi đen đáy tà vẹt đủ chiều rộng đế di chuyển ghi N84 tiến về phía cân cũ 6,25m, tổ chức khoan trước các vị trí lỗ bắt bu lông mối vị trí đấu nối đầu ghi N84 vị trí tạm, phối hợp với đơn vị thi công móng cân tàu hỏa động mới để thống nhất thời gian xin cấm đường thực hiện di chuyển ghi đồng thời thi công đào móng cân mới.

Tổ chức thực hiện: Sau khi được lệnh dừng tàu, Phân xưởng Đường sắt tổ chức thiết bị. nhân công thực hiện. Tổ chức cắt ray tại vị trí giữa cầu ray đầu ghi N84. Tháo dỡ các mối nối đầu, đuôi ghi N84, cẩu 1/2 cầu ray tiếp giáp đầu ghi N84 hiện tại chuyển về sau ghi N84, làm đất, san nền đến cos cao độ yêu cầu, cẩu nhấc toàn bộ bộ ghi N84 di chuyển đến vị trí đặt ghi tạm. Đấu nối đầu ghi với đường hiện có tiếp giáp cân cũ. cẩu đưa 1/2 cầu ray vào tiếp giáp đuôi ghi N84 vị trí tạm hướng rẽ, đấu nối, dật chỉnh hướng tuyến đường cong sau đuôi ghi N84, vào đá nâng chèn bước 1 đảm bảo đủ điều kiện chạy tàu xong trả đường thông tàu kỹ thuật để phục vụ sản xuất nhánh hướng rẽ đuôi ghi N84 vị trí ghi tạm, khóa nhánh hướng thẳng bộ ghi N84. Gông khóa 2 nhánh đường sau đuôi ghi N82 (nhánh rẽ từ hướng ghi N77 đến ghi N82 và nhánh thẳng từ ghi N130 đến ghi N82) để phục vụ thi công cân mới. Tháo dỡ đoạn đường cũ từ đầu ghi N82 đến đuôi ghi N84 đe phục vụ thi công vị trí cân mới.

Công tác hoàn thiện: Tiếp tục vào đá, nâng chèn các bước ổn định mặt bàng, dật chỉnh hoàn thiện phương hướng đường để các đoàn tàu vận hành ổn định qua ghi N84 (vị trí tạm) và cân cũ.

Tiến độ thi công lắp đặt xong đường sắt: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 1 - 2 ngày, trong đó thời gian đấu nối, di chuyển ghi N84 dự kiến khoảng 1,5 ca (từ 8h đến 18h trong ngày), sau khi trả đường tốc độ tầu thông qua đảm bảo ổn định.

b) Giai đoạn 2: Thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại ghi N84 vị trí thiết kế ổn định sau ghi N82 và lắp đặt lại đường sắt vị trí ghi tháo dỡ, lắp đặt đường vị trí cân mới, tháo dỡ thu hồi nhánh số 2 đoạn từ ghi N84 mới đến ghi N84 vị trí tạm:

Sau khi thi công xong vị trí cân mới, tố chức tháo dỡ đoạn đường sắt vị trí khi N84 theo thiết kế, ra đất đá sạch sẽ đến đáy vẹt.

Tháo dỡ mối nối đầu, đuôi ghi N84, cẩu nhấc ghi N84 lên tích xe, kéo về ngang vị trí ghi mới, cấu nhấc lắp đặt vào đúng vị trí, đấu nối mối nối hướng thẳng đầu, đuôi ghi.

Cắt đường sắt nhánh số 2 để dật chỉnh, đấu nối với đuôi ghi N84 hướng rẽ, dật chỉnh nâng chèn các bước, hoàn thiện trả đường phục vụ sản xuất.

Tháo dỡ các đầu rồng tạm chắn tàu hướng từ ghi N77 đến N82 và từ ghi NI30 - ghi N84 trả đường phục vụ sản xuất cả 2 hướng phía núi và phía biển hệ thống Kho 1.

Tố chức tháo dỡ, thu hồi, nộp kho Công ty đoạn đường sắt còn lại từ đuôi ghi N84 vị trí tạm đến đuôi ghi N84 vị trí mới (chiều dài khoảng 69,5m).

2.4. Đe xuất về thanh lý và điều chỉnh số lượng của 2 tài sản cố định: “Đường sắt khu ga Tiêu thụ cảng Chính 9 ghi (Đường sắt khu vực cảng Chính Cửa Ông)” số thẻ TSCĐ: N2-026 và tài sản cố định “Đường sắt Đổng giữa 2 kho than 22 ghi (đường sắt khu vực kho than 1-8 phía biển) số thẻ TSCĐ: N2-023 cụ thể như sau:

Thanh lý 1 phần đường sắt Đống giữa 2 kho than số thẻ N2-023: Do đoạn đường sắt từ đuôi ghi N84 vị trí cũ đến vị trí đuôi ghi N84 vị trí mới được tháo dỡ thu hồi thuộc tài sản cố định Đường sắt Đống giữa 2 kho than số thẻ N2-023 với chiều dài khoảng 69,5m vì vậy cần thực hiện thủ tục thanh lý 1 phần để đảm bảo đúng quy định quản lý TSCĐ. Ngay sau khi dự án được TKV phê duyệt cần thực hiện thủ tục trình TKV xin thanh lý trước khi thực hiện.

Điều chỉnh số lượng của 2 TSCĐ: Do phải dịch chuyển bộ ghi N84 từ trước ghi N82 về sau ghi N82 vì vậy cần phải điều chỉnh số lượng của 2 tài sản cố định là:

+ “Đường sắt khu ga Tiêu thụ cảng Chính Cửa ông” số thẻ TSCĐ: N2-026: Hiện trạng gồm: 1,689m đường sắt và 06 bộ ghi, sau khi thi công cân tàu hỏa động xong điều chinh lại số lượng là: 1.718.34m đường sắt và 06 bộ ghi (do cộng thêm 16m vị trí ghi N84 cũ và cộng thêm đoạn 12,5m giữa ghi N82 với N84, trừ đi bộ ghi N84 chuyển về TSCĐ Đường sắt Đống giữa 2 kho than).

+ “Đường sắt Đống giữa 2 kho than 22 ghi (đường sắt khu vực kho than 1-8 phía biển)” số thẻ TSCĐ: N2-023: Hiện trạng gồm: 1.752,83 đường sắt và 07 bộ ghi, sau khi thi công cân tàu hỏa động xong điều chỉnh lại số lượng là: 1.655,33m đường sắt và 07 bộ ghi (do trừ đi 16m vị trí ghi N84 mới, và trừ đoạn 12,5m giữa ghi N82 với N84).

Do dự án thực hiện chậm sau hơn so với thi công công trình SCL đường sắt khu vực Đống giữa 2 kho vì vậy việc thanh lý TSCĐ và điều chỉnh số lượng của 2 tài sản cố định trên sẽ thực hiện sau khi hoàn thành dự án và hoàn thành trong kỳ kiểm kê TSCĐ cuối năm 2022.

+ Tiến độ thi công di chuyển, lắp đặt xong đuờng sắt, ghi, tháo dỡ đường cũ thu hồi nộp kho: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 2-3 ngày, trong đó thời gian đấu nối, di chuyển ghi N84 dự kiến khoảng 1,5 ca (từ 8h đến 18h trong ngày). Thời gian tháo dỡ đường cũ. thu hồi nộp kho dự kiến khoảng 1 ca (không phải dừng sản xuất.

Khối lượng công việc chủ yếu

Khối lượng tháo dỡ đường sắt phục vụ di chuyển ghi (N84 thi công cân mới) và lắp đặt lại các vị trí: 142,3m.

Khối lượng vật tư mới thay thế khu vực cân và cầu ray trước, sau cân mới:

+ Ray P43-12,5m: 06 thanh

+ Lập lách P43 mới: 08 đôi và phụ kiện nối kèm theo

+ Tà vẹt bê tông DƯL liền khối liên kết cóc cứng: 46 thanh kèm theo phụ kiện liên kết ray - vẹt.

Khối lượng đường đề nghị thanh lý TKV (thuộc đường sắt Đống giữa 2 kho than số thẻ TSCĐ: N2-023): Tháo dỡ thu hồi đường cũ, nộp kho: 69,5m.

Khối lượng đục phá bê tông không cốt thép và đổ bê tông hoàn trả (đường vào nhà trực ga): 4m X Im X 0,3m = l,2m3.

Khối lượng tháo dỡ giải phóng mặt bàng khác: Tháo dỡ cột chống cây đế đảm bảo giới hạn kiến trúc nhánh đường sắt tạm sau đuôi ghi N84 vị trí tạm: 01 vị trí.

Theo đó, Phân xưởng Đường sắt thực hiện: Toàn bộ khối lượng công việc liên quan đến đường sắt từ khi làm đường tạm, di chuyển ghi đến khi lắp đặt lại và tháo dỡ thu hồi khi thanh lý 1 phần TSCĐ giao cho phân xưởng Đường sắt thực hiện theo thiết kế và phương án được duyệt. Lập dự toán chi phí thực hiện trong chi phí thường xuyên ngoài chi phí giao khoán 2023 của đơn vị. Duy trì tuyến đường tạm trong suốt thời gian thi công cân bảo đảm sản xuất bình thường, an toàn.

Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Kho bến I, Phân xưởng Giám định:

Phối hợp chạy tàu đảm bảo an toàn theo đúng tốc độ quy định. Chỉ đạo các đầu máy ra vào khu vực Đống giữa đi cảng Chính chú ý quan sát, khóa ghi số N84 hướng thẳng không cho vào tàu hướng đường thẳng sau đuôi ghi N84 và cấm toàn bộ lưu thông trên đoạn từ sau đuôi ghi N82 về phía ghi N77.

Phối hợp Vận tải cùng Phân xưởng Kho bến 1 phối hợp không tổ chức bốc rót sản phẩm đi tiêu thụ tại các kho thuộc hệ thống Kho I đường sắt phía núi hệ thống Kho I, chỉ tập trung thực hiện tại đường sắt phía biển hệ thống Kho I. Đối với các tác nghiệp đổ đống vào hệ thống Kho I từ phía ga Sàng Phân xưởng TT1: Đưa toàn bộ vào theo đường phía núi hệ thống Kho I.

Phân xưởng Vận tải phối hợp với đơn vị thi công cân để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, cảnh báo, cảnh giới trong suốt quá trình thi công

Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Giám định phối hợp đế ổn định vận hành đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu khi thông qua cân cũ trong thời gian thi công cân mới và đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu khi chạy thử cân mới sau khi lắp đặt xong.

Phòng vận tải: Chịu trách nhiệm xây dựng Phương án di chuyển các bộ ghi, lắp đặt đường sắt tạm, phương án tác nghiệp đối với đoàn xe, chỉ đạo việc thi công phần đường sắt, ghi. Phối hợp cùng các phòng thi công xây dựng các hạng mục khác khi có yêu cầu.

Phòng Điều khiến sản xuất: Chỉ đạo phối hợp việc thi công, thời gian dừng tầu phục vụ việc di chuyển, đấu nối ghi, đường tạm, điều hành thiết bị phục vụ thi công để đấy nhanh tiến độ thực hiện.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG