Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng TĐKT cấp trên và Quy định Thi đua, khen thưởng, Công ty hướng dẫn các đơn vị tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2022. Việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải chính xác, được tập thể suy tôn, đề xuất cấp trên đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân của đơn vị kịp thời. Các danh hiệu, hình thức cụ thể như sau:

 

1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cao

- Huân chương Lao động;

- Chiến sỹ thi đua Toàn quốc;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (viết tắt là UBQLV) và danh hiệu Chiến sỹ thi đua UBQLV;

- Chiến sỹ thi đua và Bằng khen cấp Tập đoàn.

2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm của Công ty

- Cờ thi đua dẫn đầu Khối.

- Tập thể Lao động tiên tiến.

- Tập thể Lao động xuất sắc.

- Tổ Lao động tiên tiến, tổ Lao động xuất sắc.

- Lao động tiên tiến; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Giấy khen của Giám đốc Công ty.

3. Các khối thi đua:

a) Khối I gồm 9 đơn vị: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Tuyển than 4, Kho bến 1, Kho bến 2, Lọc - Sấy than, Giám định.

b) Khối II gồm 5 đơn vị: Đường sắt, Cơ khí, Điện nước, Ô tô, Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ.

c) Khối III gồm 6 đơn vị: Trung tâm Thể thao - Văn hóa, Phòng Vật tư, Phòng Điều khiển sản xuất, Khối Nghiệp vụ, Khối Kỹ thuật, Văn phòng.

TIÊU CHUẨN, NGUYÊN TẮC, TỶ LỆ BÌNH BẦU

1. Bằng khen của Chủ tịch UBQLV

* Bằng khen của Chủ tịch UBQLV tặng thưởng đối với cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2021 - 2022 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương phát động hàng năm;

- Lập được thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

- Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

* Bằng khen của Chủ tịch UBQLV tặng thưởng đối với tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2021 - 2022 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

- Có 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách pháp luật.

2. Chiến sỹ thi đua UBQLV

Cá nhân đạt "Chiến sỹ thi đua UBQLV" phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2020, 2021, 2022). Trong 03 năm đó phải có 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tập đoàn (2020 hoặc 2021).

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp UBQLV, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu UBQLV, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

3. CSTĐ Tập đoàn

- Danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" được xét tặng cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 02 năm liên tục (2021, 2022). Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với toàn Tập đoàn.

- Những người đã đạt danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" năm 2021 (Quyết định số 689/QĐ-TKV, ngày 29/4/2022) sẽ không thuộc diện bình xét "CSTĐ Tập đoàn"  năm 2022.

* Đối với các danh hiệu thi đua cấp cao, Bằng khen của Chủ tịch UBQLV, CSTĐ UBQLV và Giấy khen của Giám đốc Công ty năm 2022: Trên cơ sở các tiêu chuẩn, tỷ lệ quy định và kế hoạch xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng cấp cao giai đoạn 2022-2026, Hội đồng TĐKT Công ty xét, đề nghị Giám đốc và cấp trên khen thưởng.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG