Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Công văn số 1552/UBQLV-TCCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về việc hướng dẫn tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong năm 2022, Tập đoàn hướng dẫn để các công ty con, đơn vị trực thuộc tổng kết phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 như sau:
Các văn bản làm căn cứ để báo cáo, đánh giá, xét khen thưởng:
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết
thi hành một số của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quy chế Thi đua, Khen thưởng của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 205/QĐ-UBQLV, ngày
27/5/2021.
- Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 19/4/2019.
- Văn bản số 488/UBQLV-TCCB, ngày 19/4/2022 về việc tổ chức chia khối
cụm làm cơ sở để xét Cờ thi đua hàng năm.
- Văn bản số 344/TKV-TCNS, ngày 21/01/2022 về tồ chức chia khối thi
đua.
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét danh hiệu thi
đua đối với tập thể năm 2022:
1. Đối tượng xét tặng:
Là các công ty con và đơn vị trực thuộc của Công ty mẹ - Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (đơn vị cấp 2) và các Công ty, Xí nghiệp
trực thuộc của đơn vị cấp 2 (được gọi là đơn vị cấp 3).
2. Danh hiệu Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam (TKV):
a) Tiêu chuẩn:
Danh hiệu “Cờ thi đua của Tập đoàn” được xét tặng hàng năm cho những
tập thể gồm: Các đơn vị tiêu biểu trong số các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế
 
hoạch phối hợp kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao trong năm; là “Tập thể lao
động xuất sắc”, dẫn đầu mỗi khối thi đua của Tập đoàn; nội bộ đoàn kết, tích cực
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
Không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật.
b) Số lượng:
Trong các Khối sản xuất kinh doanh chính của TKV (bao gồm 08 khối: Khối
các Tổng công ty; Khối khai thác than hầm lò; Khối khai thác than lộ thiên; Khối
cơ khí, cơ điện; Khối sàng tuyển, chế biến, kho vận, tiêu thụ; Khối địa chất,
khoáng sản; Khối thương mại và dịch vụ; Khối trường, viện, trung tâm). Tập
đoàn sẽ đánh giá tổng thể trên các mặt công tác để xét tặng cờ thi đua cho các
đơn vị dẫn đầu Khối.
3. Danh hiệu Cờ thi đua ủy ban
a) Tiêu chuẩn:
Danh hiệu Cờ thi đua ủy ban được xét tặng cho tập thể phải đạt tiêu chuẩn
tập thể lao động xuất sắc, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch,
nhiệm vụ được giao trong năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm
2022 tăng hơn so với năm 2021 (đối với đơn vị có lý do khách quan chưa đạt các
chỉ tiêu chính thì phải có báo cáo giải trình cụ thể để Hội đồng TĐKT Tập đoàn
xem xét).
- Không vi phạm các quy định pháp luật hiệnổ hành.
- Có nhân tố mới, mô hình mới hoạt động mang lại hiệu quả để các đơn vị
khác trong TKV học tập kinh nghiệm.
- Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tồ chức đoàn thể hoạt động có
hiệu quả được các cấp công nhận, nội bộ đoàn kết, tích cực chống lãng phí, tham
nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
- Được các đơn vị trong cụm bầu chọn (theo văn bản số 344/TKV-TCNS,
ngày 21/01/2022 của TKV về việc chia khối cụm thi đua).
b) Số lượng:
- TKV xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp cho không quá 40% số các đơn vị trong mỗi cụm (theo văn bản số
344/TKV- TCNS, ngày 21/01/2022 của TKV về việc chia khối cụm thi đua).
4. Danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ
a) Tiêu chuẩn:
Thực hiện theo Điều 11, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Tập thể được tặng
Cờ thi đua của Chính phủ là tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong số các tập
thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua của Ủy ban năm 2022; xuất sắc nhất trong từng lĩnh
vực, ngành nghề, và có mức độ ảnh hưởng nêu gương học tập lớn trong phạm vi
 
toàn quốc;
Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch
nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 5
năm trở lên.
b) Số lượng:
Số lượng đơn vị được xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ không quá
20% tổng số đơn vị thành viên đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của ủy ban.
5. Các tập thể không được xét tặng Cờ thi đua năm 2022:
Không xét khen thưởng Cờ thi đua năm 2022 đối với các đơn vị có tai nạn
lao động chết người hoặc sự cố thiết bị, sự cố công trình nghiêm trọng hoặc có vụ
việc tiêu cực, tham nhũng; vụ việc vi phạm pháp luật đã hoặc đang xem xét xử lý
trong năm 2022.


Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG