Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)

Thực hiện Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT, ngày 18/6/2021 và Công văn 2130/BHXH-GĐĐT, ngày 05/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh việc liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua công tác liên thông dữ liệu phục vụ quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn có nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Bộ Y tế về trích chuyển dữ liệu điện tử, quy định về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra và áp dụng bộ mã dùng chung trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, cụ thể như sau:

 

 1. Một số cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện gửi dữ liệu điện tử ngay khi kết thúc lần khám chữa bệnh, để phục vụ quản lý khám chữa bệnh theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 48/2017/TT-BYT, ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, chưa gửi đầy đủ bảng 4, bảng 5 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT, ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trong 7 tháng đầu năm 2022 vẫn còn 208 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử chậm từ 01 ngày trở lên, kể từ thời điểm kết lúc lần khám chữa bệnh; 02 đơn vị không gửi dữ liệu bảng 4 và 09 đơn vị không gửi dữ liệu bảng 5 (không bao gồm trạm y tế tuyến xã).
 2. Danh mục và dữ liệu điện tử ghi nhận sai thông tin khoa khám bệnh, khoa điều trị nội trú hoặc mã nhóm không đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5937/QD-BYT ngày 30/12/2021:
 • Mã hoá các chuyên khoa khám bệnh tại phòng khám hoặc Khoa khám bệnh bằng mã khoa điều trị nội trú chưa đúng với cơ cấu tổ chức của đơn vị, ví dụ cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện không có Khoa ung bướu, Khoa tâm thần, Khoa nội tiết nhưng có khám ung bướu, khám tâm thần, khám nội tiết....;
 • Mã khoa không đúng với tên khoa theo quy chế bệnh viện hoặc quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó có cơ sở khám chữa bệnh thay đổi mã khoa để áp giá thanh toán tiền giường cao hơn chuyên khoa được phê duyệt; mã khoa ghi thêm các ký tự không có trong quy định;
 • Một khoa lâm sàng sử dụng nhiều mã giá giường bệnh của nhiều chuyên khoa, trong đó có nhiều đơn vị mã hoá không hợp lý, ví dụ sử dụng mã giường bệnh các khoa Hồi sức cấp cứu, Ngoại thần kinh, Khoa hồi sức tích cực tại Khoa Răng - Hàm - Mặt;
 • Áp dụng không chính xác mã giường điều trị nội trú, ví dụ cơ sở chỉ có Khoa nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp nhưng đề nghị thanh toán mã giường Nội hô hấp, Nội tim mạch, Ngoại chấn thương, Bỏng ....
 • Đề nghị thanh toán DVKT chưa đúng mã nhóm.
 1. Nhân viên y tế thực hiện hiện dịch vụ Phục hồi chức năng không đúng phạm vi hành nghề theo Thông tư 50/2017/TT-BYT; nhân viên y tế chỉ định dịch vụ không có chứng chỉ hành nghề; điều dưỡng, y tá khám bệnh và chỉ định thuốc không đúng phạm vi hành nghề; bác sĩ khám bệnh không đúng phạm vi hành nghề,...

Việc gửi chậm hoặc thay thế dữ liệu nhiều lần, áp dụng không đúng danh mục dùng chung theo quy định của Bộ Y tế làm ảnh hưởng đến công tác quản lý khám chữa bệnh, chậm phát hiện tình trạng lạm dụng thẻ BHYT, có nhiều chỉ định trùng lặp các xét nghiệm, thuốc trên hệ thống thông tin giám định BHYT, làm chậm tiến độ giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Để khắc phục tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị:

 1. Sở Y tế phối hợp chỉ đạo các cơ sở KCB hoàn chỉnh thông tin các danh mục và chuẩn hoá dữ liệu đầu vào đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
 2. Cơ sở khám chữa bệnh:
 • Cập nhật đầy đủ, chính xác danh mục nhân viên y tế phải trùng khớp thông tin trong danh sách người đăng kí hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, hoặc trang Thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 109/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
 • Thực hiện việc gửi dữ liệu bảng 4, bảng 5 chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành theo Quyết định 4210/QĐ-BYT;
 • Danh mục các khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng gửi lên Hệ thống thống tin giám định BHYT đảm bảo đúng với văn bản thành lập khoa, phòng của cấp có thẩm quyền, mã khoa đúng với danh mục tại Phụ lục 05, ban hành kèm theo Quyết định số 5937/QĐ-BYT; trường hợp tên khoa không thể hiện chuyên khoa điều trị thì đề nghị cơ sở khám chữa bệnh xác định, mã hoá đúng chuyên khoa và thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH làm cơ sở thanh toán tiền giường theo quy định;
 • Thực hiện quy định về liên thông dữ liệu, giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng hợp đồng đã ký với cơ quan BHXH và các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm nếu để tình trạng liên thông dữ liệu, thanh quyết toán không đúng quy định, chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua phòng Giám định BHYT) để được hướng dẫn, giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
  Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
  Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
  Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
  Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
  Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
  Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
  Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
  Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
  Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
  TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
  TKV hướng dẫn trả lương một số chức danh, ngành nghề áp dụng từ ngày 01/10/2022 (Quỳnh Anh)
  Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn Quý III và 9 tháng năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ và khám chuyên đề nữ năm 2022
  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công"

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG