Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)

Ngày 9/8/2022, Nhóm Thi đua - Ban TCNS Tập đoàn đã họp thảo luận thống nhất xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Quy trình này nhằm thể hiện sự thống nhất, công khai và minh bạch trong công tác thi đua khen thưởng của các Tổng Công ty, Công ty, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phạm vi áp dụng: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong các Tổng công ty/Công ty và các đơn vị khác thuộc Tập đoàn.

Theo đó, thi đua thực hiện trên nguyên tắc: tự nguyện, tự giác, dân chủ, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có dăng ký thi đua, có báo cáo kết quả. Không đăng ký thi đua và báo cáo kết quả thực hiện sẽ không được xem xét và công nhận các danh hiệu thi đua.

Khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc: chính xác, công bằng, kịp thời, căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp.

Không tặng thưởng nhiều thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Các bước thực hiện quy trình như sau:

Bước 1: Xây dựng kế hoạch đăng ký thi đua khen thưởng.

- Căn cứ vào Quy chế Thi đua Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của TKV, quy chế, quy định của ĐVTKV, cán bộ theo dõi công tác thi đua khen thưởng xây dựng kế hoạch đăng ký thi đua, báo cáo cấp trên trước ngày 15/1 hàng năm.

- Các đơn vị thuộc ĐVTKV đăng ký thi đua khen thưởng của năm theo mẫu đăng ký thi đua và gửi phòng TCNS.

- Phòng TCNS tập hợp và gửi chủ tịch công đoàn, Lãnh đạo ĐVTKV. Sau khi kế hoạch đăng ký thi đua được thông qua, phòng TCNS tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua đến toàn thể NLĐ.

Biểu mẫu: 01-TCNS 4; 02-TCNS 4; 03-TCNS 4

Bước 2: Thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp ĐVTKV

- Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng bao gồm: Giám đốc ĐVTKV, Chủ tịch Công đoàn, phòng TCNS, các ủy viên.

- Thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng theo các cấp: Cấp Nhà nước, cấp Ủy ban, cấp Bộ, cấp TKV cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm.

 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi công khai báo cáo tài chính năm theo quy định hoặc theo yêu cầu cụ thể của ĐVTKV.

Biểu mẫu: 04-TCNS 4;

Bước 3: Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng.

- Phòng TCNS lập biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng sau 5 ngày đánh giá, bình xét, soạn thảo quyết định khen thưởng cấp Công ty đối với tập thể cá nhân.

- Phòng TCNS triển khai các nội dung theo biên bản họp, phối hợp cùng các tập thể, cá nhân tiến hành làm thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng, báo cáo TKV.

Biểu mẫu: 05-TCNS 4

Bước 4: Thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp TKV.

- Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng bao gồm: Lãnh đạo TKV, Chủ tịch Công đoàn, Ban TCNS, các ủy viên.

- Thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng theo các cấp: Cấp nhà nước, cấp Ủy ban, cấp bộ, cấp TKV cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm.

 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi công khai BCTC năm theo quy định hoặc theo yêu cầu cụ thể của đơn vị.

Bước 5: Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng cấp TKV.

- Ban TCNS lập biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng sau 5 ngày đánh giá, bình xét, soạn thảo quyết định khen thưởng cấp TKV đối với tập thể, cá nhân.

Lưu ý:

+ Thủ tục và hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Ủy ban và cấp bộ thực hiện theo quy định của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Hồ sơ gồm: Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thi đua, khen thưởng; Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có nhận xét, xác nhận của Giám đốc ĐVTKV; Bản tóm tắt thành tích của từng đối tường được đề nghị khen thưởng; Các văn bản xác nhận khác của các cơ quan chức năng (văn bản hiệp y của địa phương, xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội,… đối với những đối tượng và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cần phải có những xác nhận đó theo quy định tại NĐ 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017).

+ Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp TKV gồm: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng của Giám đốc ĐVTKV kèm danh sách trích ngang cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của ĐVTKV; Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có nhận xét, xác nhận của Giám đốc ĐVTKV.

+ Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp ĐVTKV gồm: Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị; Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có nhận xét, xác nhận của trưởng đơn vị.

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG