Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/NQLT-TGĐ-CĐTKV-ĐTN, ngày 27/01/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TN TKV, TQN về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022; thực hiện chương trình công tác và kế hoạch Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Công đoàn TKV ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở/Công đoàn cơ sở trực thuộc như sau:

 

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ của Công đoàn cấp trên cơ sở/Công đoàn cơ sở trực thuộc và sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cơ quan chuyên môn trong công tác ATVSLĐ năm 2021 và quý 1/2022.

Qua kiểm tra nhằm phát hiện những hạn chế, đồng thời hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ, góp phần cùng với cơ quan chuyên môn đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ, thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ tại các đơn vị. Đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp.

Chương trình triểm tra đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng nội dung, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, sau kiểm tra có kết luận của Công đoàn TKV.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát của công đoàn về công tác ATVSLĐ; Việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; Kiểm tra điều kiện làm việc của người lao động tại hiện trường sản xuất.

Thời gian và đơn vị kiểm tra:

Quý 1/2022:

  • Tháng 5/2022 tại các đơn vị: Công ty than Khe Chàm, Công ty than Thống Nhất, Công ty CP than Hà Tu.
  • Tháng 6/2022 tại các đơn vị: Công ty than Mông Dương, Công ty than Hạ Long, Công ty Tuyển than Cửa ông.

Quý III/2022:

  • Tháng 7/2022 tại các đơn vị: Công ty than Uông Bí, Công ty than Nam Mau, Công ty Kho vận Đá Bạc.
  • Tháng 8/2022 tại các đơn vị: Tổng Công ty Khoáng sản, Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ.

Công đoàn TKV thành lập đoàn kiểm tra, gồm: Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó chủ tịch - Trưởng đoàn; Đ/c Mạc Duy Dương - Phó trưởng ban CSPL&QHLĐ - Phó đoàn; Đ/c Nguyễn Văn Tuyến - Chuyên viên ban CSPL&QHLĐ - Thành viên; Đại diện ban Tổ chức - Kiểm tra - Thành viên; Mời đại diện Ban: AT, CV, TCNS Tập đoàn - Thành viên.

Công đoàn cấp trên cơ sở/Công đoàn cơ sở trực thuộc chuẩn bị báo cáo (theo đề cương hướng dẫn) gửi về Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV số 169, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bao gồm các nội dung chính như sau: Kết quả chỉ tiêu chính về SXKD; Những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc thực hiện công tác ATVSLĐ. Kết quả thực hiện (Các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ; Tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát của công đoàn về công tác ATVSLĐ: Các chương trình, kế hoạch, kết quả kiểm tra, giám sát của Công đoàn cấp trên cơ sở/Công đoàn cơ sở và các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và tổ chức công đoàn về công tác ATVSLĐ; Việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong tổ chức hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (Ban hành quy chế hoạt động; quyết định công nhận, kiện toàn bổ sung; công tác huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV; tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, đối thoại; tổ chức hội thi ATVSV giỏi; đánh giá, phân loại trả phụ cấp, khen thưởng ATVSV...); Kết quả kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATVSV; Phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Kết quả giải quyết chế độ chính sách (bồi thường, trợ cấp, chi phí điều trị ...) cho NLĐ bị TNLĐ, BNN; công đoàn tham gia điều tra các vụ TNLĐ tại đơn vị; Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; Thống kê đến thời điểm hiện tại: 05 vị trí làm việc có nhiệt độ cao nhất; 05 vị trí có không gian làm việc chật hẹp nhất; 05 vị trí làm việc trong hầm lò xa nhất (tính theo lối đi lại từ cửa lò vào); 05 vị trí làm việc trong hầm lò NLĐ phải đi bộ xa nhất; 05 vị trí làm việc trong hầm lò của đơn vị NLĐ phải vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị bằng thủ công xa nhất); những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.

Chuẩn bị hồ sơ theo danh mục phục vụ công tác kiểm tra. Bố trí kiểm tra điều kiện làm việc của NLĐ tại hiện trường. Cử cán bộ làm việc: Chú tịch/Phó chủ tịch; cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, cán bộ các phòng ban liên quan.

Căn cứ nội dung trên Công đoàn cấp trên cơ sở/Công đoàn cơ sở trực thuộc chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần, địa điểm làm việc theo yêu cầu.

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG