Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐOÀN THANH NIÊN

Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy

 

Đối tượng và thời gian xét phân loại:

- Áp dụng cho tất cả các Chi đoàn trong toàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

- Thời gian phân loại: năm 2021

Tiêu chuẩn phân loại và mức phân loại:

Căn cứ báo cáo tổng kết các hoạt động công tác năm 2021 của Chi đoàn và quá trình theo dõi đánh giá, tham gia các hoạt động công tác Đoàn của Thường trực Đoàn TN Công ty, BCH Đoàn TN Công ty tổ chức phân loại các Chi đoàn theo các mức sau:

- Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          - Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

 - Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ

- Chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ

Các Chi đoàn căn cứ vào tiêu chuẩn đoàn viên nội dung đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên và nhiệm vụ được giao để phân loại đoàn viên (Lưu ý: Phân loại cả thanh niên để làm căn cứ xét kết nạp đoàn viên nhưng không xét phân loại ở mục chương trình rèn luyện đoàn viên).

Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đăng ký và thực hiện các nội dung, chương trình rèn luyện đoàn viên và đạt loại tốt. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, các hoạt động của tổ chức Đoàn. Đóng đoàn phí đầy đủ, đúng kỳ hạn. Là những đoàn viên có đầy đủ điều kiện giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được chuyên môn giao.

Đoàn viên đề nghị xuất sắc cấp Công ty phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các mặt hoạt động của Đoàn, lĩnh vực thi đua lao động sản xuất, hoạt động VHVN-TDTT.

Đoàn viên đạt loại khá: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên, đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt loại khá trở lên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn giao. Tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ.

 Đoàn viên trung bình: Có ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ của người đoàn viên, đăng ký thực hiện nội dung rèn luyện đoàn viên và đạt kết quả ở mức trung bình. Tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ.

Về công tác thi đua khen thưởng: BCH Đoàn TN Công ty đánh giá xếp loại thi đua, phân loại cơ sở Đoàn của các đơn vị trực thuộc dựa trên theo dõi hoạt động thực tế và qua báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2021.

Các hình thức khen thưởng: Thực hiện theo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/08/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và căn cứ hướng dẫn số 261 – HD/ĐTNTKV ngày 16/11/2021 của BTV Đoàn TN TKV V/v Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bình xét thi đua khen thưởng năm 2021.

Đề nghị khen thưởng cấp Trung ương Đoàn:

- Bằng khen: Được xét tặng cho các 02 tập thể, 03 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và có 01 năm được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn hoặc 02 năm được nhận bằng khen cấp Đoàn Khối hoặc tương đương do BCH Đoàn TN Công ty bình xét.

Đề nghị khen thưởng cấp Đoàn Khối:

- Bằng khen: Được trao cho 03 tập thể, 04 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và có 01 năm được nhận bằng khen cấp Khối (hoặc tương đương hoặc có 02 năm được nhận giấy khen của Đoàn cấp huyện do BCH Đoàn TN Công ty bình xét.

Đề nghị khen thưởng cấp Đoàn Thanh niên TKV

- Giấy khen: Được trao cho các tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 do BCH Đoàn TN Công ty bình xét.

* Đề nghị khen thưởng cấp Đoàn Thanh niên TKV

- Giấy khen: Được trao cho các 05 tập thể, 07 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 do BCH Đoàn TN Công ty bình xét.

* Đề nghị khen thưởng cấp Đoàn Thanh niên Công ty

- Giấy khen: Được trao cho các 07 tập thể, 10 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 do BCH Đoàn TN Công ty bình xét. Lưu ý: Đối với các đơn vị xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 không hoàn thành nhiệm vụ, không đề nghị các hình thức khen thưởng các cấp đối với tập thể và cá nhân.

Nguyên tắc khen thưởng:

- Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty chỉ xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xét khen thưởng năm 2021 (cá nhân và tập thể) đối với các Chi đoàn có gửi báo cáo tổng kết năm 2021 (có kèm theo báo cáo số liệu), nộp Đoàn phí đủ và đúng thời gian quy định (trước 02/12/2021)

Chỉ xem xét khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 (tập thể, cá nhân) đối với các Chi đoàn nộp đầy đủ hồ sơ và đúng thời gian quy định.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Công văn đề nghị khen thưởng (bao gồm các hình thức khen thưởng, cấp đề nghị khen thưởng) của Chi đoàn có xác nhận của cấp ủy (danh sách các tập thể và cá nhân kèm theo).

Báo cáo thành tích đánh máy vi tính khổ A4) (có xác nhận của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp).

- Văn bản đề nghị công nhận danh hiệu Chi đoàn, mô hình Thanh niên TGQL xuất sắc (nếu có) và đoàn viên xuất sắc cấp Công ty, kèm theo biên bản của hội nghị Chi đoàn về việc xét phân loại ĐVTN, chương trình rèn luyện đoàn viên và phân loại tổ chức Chi đoàn năm 2021. Đối với đoàn viên xuất sắc cấp Công ty thì BCH Đoàn TN Công ty ra quyết định công nhận.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty yêu cầu BCH các CĐ báo cáo cấp ủy đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Thường trực Đoàn Thanh niên Công ty.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 

 

 Các tin liên quan:
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
  Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV qua các thời kỳ
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2024
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham dự giải cầu lông thanh niên mở rộng lần thứ 2 năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông – TKV “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết – Bản lĩnh - Sáng tạo”
  Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông, Đoàn TN Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Đoàn TN Công ty Cổ phần Địa chất mỏ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2023
  Chương trình kiểm tra định kỳ đợt 1 Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2023 của Trung ương Đoàn.
  Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng môi trường nơi làm việc theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”
  Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
  MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
  "Xây dựng Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vững mạnh về tổ chức, thiết thực về phong trào"
  Đoàn TN Công ty: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2022 (CTV Ngọc Nhung - 358)
  Hưởng ứng cuộc thi "Tổ Quốc Bên Bờ Sóng"
  Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022
  Tuổi trẻ Tuyển Than Cửa Ông ra quân hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và ngày Môi trường thế giới”
  THÁNG THANH NIÊN NĂM 2022 TẠI CHI ĐOÀN CƠ KHÍ- ĐIỆN NƯỚC
  Tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững
  Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng - CTV Phan Thủy
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022
  Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CTV Vũ Hằng
  Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy
  Chi đoàn Cơ khí + Điện nước sáp nhập và tổ chức thành công Đại hội chi đoàn tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2021. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Đoàn TKV hướng dẫn Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy (TTVH)
  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG