Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021

Bài đăng ngày 05/3/2021

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 01/3/2021, BTV Đoàn Thanh niên Công ty triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, với Chủ đề: "Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"

Mục đích của kế hoạch hướng đến việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), truyền thống giai cấp vùng Mỏ, truyền thống ngành than. Tuyên truyền có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ, ĐVTN và người lao động.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng tạo trong thanh niên công nhân; phát huy có hiệu quả vai trò của tiểu ban KHKT trẻ, xây dựng lực lượng ĐVTN vững về tay nghề, xung kích, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ý thức tác phong công nghiệp.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 tập trung vào các hoạt động trong lĩnh vực AT, VSLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thi đua lao động sản xuất. Tích cực đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội và nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy trong ĐVTN và CBCNV.

Các Chi đoàn đăng ký đảm nhận với chuyên môn lấy tháng 3 là tháng Thanh niên tham gia quản lý, sản xuất đảm bảo an toàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Vận động ĐVTN hưởng ứng các hoạt động truyền thông “ Tôi Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội Facebook, zalo...

Các Chi đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động tháng Thanh niên tại đơn vị. Tích cực đăng ký đảm nhận công trình thanh niên tham gia trong lao động sản xuất chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức rà soát, kiện toàn, thành lập, phát huy có hiệu quả các mô hình thanh niên tham gia quản lý, có báo cáo về Đoàn Thanh niên Công ty trước 10/3/2021. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của ĐVTN, các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; các hoạt động tình nguyện tại chỗ, dọn vệ sinh công nghiệp tạo mặt bằng nơi làm việc phong quang sạch đẹp.

100% các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm gắn với chủ đề Tháng Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của ĐVTN, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN, có hoạt động tuyên truyền về thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy phòng. Tích cực tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN, CBCNV về khuyến cáo thực hiện 5K của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của các cấp. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho ĐVTN trong quá trình tham gia các hoạt động như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, trước và sau khi tham gia các hoạt động.

Các Chi đoàn căn cứ nội dung kế hoạch của Đoàn Thanh niên Công ty, xây dựng kế hoạch và chương trình tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, toạ đàm, VHVN - TDTT chào mừng (Căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19). Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đăng ký đảm nhận các công trình thanh niên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo AT, VSLĐ, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, dọn vệ sinh môi trường. Báo cáo kết quả thực hiện tháng Thanh niên về Thường trực Đoàn Thanh niên Công ty trước 15h00’ ngày 20/3/2021.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 phải được triển khai sâu rộng, đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế tại đơn vị đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đặc biệt, cần lưu ý tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021 là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng với tuổi trẻ Công ty. Các hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét thi đua năm 2021, BTV Đoàn TN Công ty đề nghị các BCH các Chi đoàn báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện.

                                                                   Phan Thủy (996)

 

 Các tin liên quan:
  Hướng dẫn phân loại tổ chức Đoàn, chất lượng Đoàn viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy
  Chi đoàn Cơ khí + Điện nước sáp nhập và tổ chức thành công Đại hội chi đoàn tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 – 2021. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Đoàn TKV hướng dẫn Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - Phan Thủy (TTVH)
  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2021 - Phan Thủy
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV phát động ủng hộ chương trình “Triệu túi an sinh”
  Phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid – 19
  Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam hành động thiết thực hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19 - Phan Thủy (TTVH)
  Đoàn thanh niên TKV: Kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 7
  Đoàn thanh niên Tập đoàn phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về đại tướng võ Nguyên giáp do Trung ương đoàn tổ chức
  Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả hoạt động công tác Đoàn tháng 7 - 2021 - Phan Thủy (1038)
  Đoàn Thanh niên TKV: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 - Truyền thông TKV
  Đoàn thanh niên Tập đoàn CN Than – Khoáng Sản Việt Nam xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phan Thủy 1141)
  Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021 (Tác giả Phan Thủy - 1789)
  Kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 (Phan Thủy)
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 (tác giả Phan Thủy)
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Chi đoàn thanh niên phân xưởng Điện Nước đăng ký tham gia và hoàn thành công trình Trung tu bơm HM 200 HC trạm bơm Cống đôi
  Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Chi đoàn Giám Định tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
  CUM ĐOÀN SỐ 3 TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THẢO
  Chi đoàn Kho bến 2 tổ chức buổi sinh hoạt ch đoàn với chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
  ĐOÀN TN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – 90 MÙA XUÂN (26/3/1931 26/3/2021)
  ĐTN Công ty tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid
  Thanh niên phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ – ANTQ Quý I/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG