THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK, của Đảng ủy Khối DNTW


Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK, của Đảng ủy Khối DNTW


thông báo kết quả giám sát đối với BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty


thông báo kết quả giám sát đối với BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty


thông báo kết quả giám sát đối với BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó BT thường trực Đảng ủy TKV phát thẻ đảng cho đảng viên mới


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng


Tổng kết công tác tiêm vắc xin phòng covid 19


Tổng kết công tác tiêm vắc xin phòng covid 19


Tổng kết công tác tiêm vắc xin phòng covid 19


Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19


Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19


Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19


Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tiêm vắc xin phòng covid 19


Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19


Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Tuyển than 3


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX ĐMTX


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Lọc sấy than


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Đường sắt


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Cơ khí


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Tuyển than 2


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Ô tô


Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8 - PX Vận tải


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Hội nghị chuyên đề


Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị chuyên đề


Xây dựng phương án "3 tại chỗ"


Xây dựng phương án "3 tại chỗ"


Xây dựng phương án "3 tại chỗ"


Xây dựng phương án "3 tại chỗ"


Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1, nhóm 2 năm 2021


Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1, nhóm 2 năm 2021


Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1, nhóm 2 năm 2021


Công Đoàn trao quà cho gia đình chính sách và gia đình CNVCLĐ có CN bị TNLĐ nhân kỷ niệm 25 năm thành lập CĐTKV, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày thành lập CĐVN 28/7


Công Đoàn trao quà cho gia đình chính sách và gia đình CNVCLĐ có CN bị TNLĐ nhân kỷ niệm 25 năm thành lập CĐTKV, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày thành lập CĐVN 28/7


Công Đoàn trao quà cho gia đình chính sách và gia đình CNVCLĐ có CN bị TNLĐ nhân kỷ niệm 25 năm thành lập CĐTKV, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày thành lập CĐVN 28/7


Công Đoàn trao quà cho gia đình chính sách và gia đình CNVCLĐ có CN bị TNLĐ nhân kỷ niệm 25 năm thành lập CĐTKV, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày thành lập CĐVN 28/7


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Phong trào “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” tại Tuyển than Cửa Ông


Công đoàn tặng quà các đơn vị


Công đoàn tặng quà các đơn vị


Công đoàn tặng quà các đơn vị


Công đoàn tặng quà các đơn vị


Công đoàn tặng quà các đơn vị


Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Ảnh sản xuất


Ảnh sản xuất


Ảnh sản xuất


Ảnh sản xuất


Ảnh sản xuất


Ảnh sản xuất


Kiểm tra tháng công nhân


Kiểm tra tháng công nhân


Kiểm tra tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Lãnh đạo Công ty tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


Công đoàn TKV tặng quà CBCNV Công ty nhân tháng công nhân


PX Cơ khí - Nhì toàn đoàn môn Cầu lông


Trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn Bóng bàn (


Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn Bóng bàn


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Sôi nổi Giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Đội bóng đá nữ công nhân Tuyển than Cửa Ông vô địch U19 Quốc gia


Đội bóng đá nữ công nhân Tuyển than Cửa Ông vô địch U19 Quốc gia


Đội bóng đá nữ công nhân Tuyển than Cửa Ông vô địch U19 Quốc gia


Đội bóng đá nữ công nhân Tuyển than Cửa Ông vô địch U19 Quốc gia


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ dâng hương kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)


Lao động hưởng ứng tháng 3 - Tháng thanh niên


DTN trồng cây


DTN trồng cây


DTN trồng cây


DTN trồng cây


DTN trồng cây


DTN trồng cây


Doi tuyen 1 duoc UBND tinh QN thuong 200 trieu


Rot tan than dau nam 2021 trong sang ngay mung 1 Tet


So VHTT QN trao tien thuong cua UBND tinh QN cho Doi bong TKV 4


Tang qua cac don vi phuc vu rot than mung 1 tet 2021 - Kho van CP


Doi U19 duoc UBND tinh QN thuong 100 trieu


Tang qua cac don vi phuc vu rot than mung 1 tet 2021


Tet trong cay 2021 TTCO 2


Tet trong cay 2021 TTCO 4


Tết trồng cây


Tham tang qua Tram Y te tet 2021


Tham tang qua PX Van tai tet 2021


Tham tang qua PX O to tet 2021


Tham tang qua PX Dien nuoc tet 2021


Tham tang qua PX Giam dinh tet 2021


Tham tang qua Doi bong TKV


Tham tang qua PX KB2 tet 2021


Tham tang qua Doi bong TKV 1


Các cá nhân đạt Bằng khen UBQLV năm 2019


Cá nhân đạt giấy khen của Giám đốc Công ty năm 2020


Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ UBQLV 2019


Cá nhân xuất sắc đạt Bằng khen của LĐLĐ tỉnh QN


Bí thư Chi đoàn nhận Giấy khen của ĐTN TKV


3 tập thể đạt Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020


đại tá Nguyễn Đình Điển - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho các cá nhânn


khen thưởng 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự - QPĐP năm 2020


Khen thưởng 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự - QPĐP năm 2020


Hoi nghi DTN Cty 2


Hoi nghi DTN Cty


Hoi nghi DTN Cty


Ket nap doan vien


Ket nap doan vien 1


Ket nap doan vien 1


Hoi nghi DTN Cty 1


KHai mac bong da TKV


BCH TW lam viec ve Quy che Dan chu co so tai Cty 1


BCH TW lam viec ve Quy che Dan chu co so tai Cty2


BCH TW lam viec ve Quy che Dan chu co so tai Cty


Hoi nghi DTN Cty 1


Hoi nghi DTN Cty 2


Tho mo sang tao 1


Tho mo sang tao 2


ket nap doan vien T11- tham quan phong truyen thong 1


Tho mo sang tao 3


ket nap doan vien T11- tham quan phong truyen thong


Hội nghị thi đua yêu nước


Cty nhan HCLD


Cty nhan HCLD


Cty nhan HCLD


Đ/c Dang Van Chien nhận Bằng khen TTCP


Đ/c Nguyen Xuan Thang nhận bằng khen


GĐ Đặng Văn Khôi nhận HCLD hang Ba


Chủ tịch Công đoàn Đỗ Văn Tăng nhan Co VHTT 5 nam


PGĐ Phạm Hồng Thanh nhan BKTTCP


Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng


Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng


Lãnh đạo TKV Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng


Lanh dao CDTKV va LDLD QN tang hoa chuc mung


Khen thưởng Nữ CNVC 2020


Khen thưởng các cá nhân chiến sĩ TKV


Khen thưởng các cá nhân chiến sĩ TKV


Khen thưởng các cá nhân chiến sĩ TKV


Khen thưởng các tập thể trong công tác XDĐ


Khen thưởng các tập thể


Khen thưởng VĐV đạt thành tích trong thi đấu cờ vua, cờ tướng


khen thưởng VĐV đạt thành tích trong thi đấu cờ vua, cờ tướng


Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo Đảng ủy


Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo Đảng


Đồng chí Mai Thanh Chương - Quyền Quản đốc phân xưởng được chỉ định làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.


Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4


cac tap the nhan Giay khen cua Giam doc 5 nam


cac ca nhan nhan Giay khen Giam doc 5 nam


Bi thu Chi bo tieu bieu va ca nhan xuat sac thuc chi thi 05


17 ca nhan nhan BK Bo Cong thuong


Cong ty duoc nhan bang khen Bo Cong thuong


Tap the xuat sac thang Cong nhan 2020


văn nghe phuc vu HN DHTT 5 nam


7 ca nhan nhan Bang khen TKV


6 tap the nhan Bang khen Bo Cong thuong


Sơ kết công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2020


Sơ kết công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2020


Sơ kết công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2020


Khen thưởng các tập thể trong công tác AT, VSLĐ


Khen thưởng các tập thể trong công tác AT, VSLĐ


Khen thưởng các tập thể trong công tác AT, VSLĐ


Khen thưởng các tập thể


Thi sinh xuat sac Hoi thi nu cong 2020


Hội thi Nữ công giỏi TKV năm 2020


Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản


Đoàn Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội khóa XIV đến thăm và làm việc tại Công ty


Lễ ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020


Lễ ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020


Lễ ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020


Lễ ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020


Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải trao tiền thưởng 50 triệu đồng tại Lễ Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV


Tang qua con CN PX TT1 kho khan dip 1-6


Khen thuong CBCNV xuat sac T4 PX KB2


khen thuong CBCNV xuat sac T4 PX DMTX


khen thuong CBCNV xuat sac tháng 4 PX O to


Khen thuong CBCNV xuat sac T4 PX TT2


Khen thuong CBCNV xuat sac T4 PX Loc Say


Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV


Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV


Đồng chí Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm hỏi gia đình chị Lê Thúy Hằng – PX Đường sắt


Tặng quà CBCNV Phòng Vật tư


Lãnh đạo Công ty thăm và trap quà các tổ đội sản xuất PX Ô tô


Công đoàn Công ty Tuyển Than Cửa Ông tặng quà tổ đội SX


Công đoàn Công ty Tuyển Than Cửa Ông tặng quà tổ đội PX Vận tải


Công đoàn Công ty Tuyển Than Cửa Ông tặng quà các tổ đội sản xuất PX Đường sắt


Công đoàn Công ty Tuyển Than Cửa Ông tặng quà các tổ đội sản xuất PX Tuyển than 3


Công đoàn Công ty Tuyển Than Cửa Ông tặng quà các tổ đội sản xuất PX Giám định


Công đoàn thăm tặng quà các tổ đội sản xuất


Công đoàn thăm tặng quà các tổ đội sản xuất


Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp Hội viên mới nhân dịp sinh nhật Bác 19/5


Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải làm việc tại Ban quản lý dự án Tuyển than Khe Chàm


Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Gám đốc Tập đoàn và đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV tặng quá Công ty Tuyển than Cửa Ông


Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Gám đốc Tập đoàn và đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV tặng quá Công ty Tuyển than Cửa Ông


Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Gám đốc Tập đoàn và đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV tặng quá Công ty Tuyển than Cửa Ông


Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Gám đốc Tập đoàn và đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV tặng quá Công ty Tuyển than Cửa Ông


Dc Đỗ Văn Tăng Trao thưởng Top 10 cho CN Nguyễn Xuân Trình PX Vận tải


Trao thưởng cho ĐC Phạm Thanh Tùng QĐ PX TT2 (2)


Tran thuong cho CN Tran Van Vinh - PX. Cơ khí (1)


Đc Lâm Viết Vương trao thưởng cho CN Nguyễn Thị Hồng Minh cấp dưỡng Nhà ăn Px Dịch vụ Đời sống


Tuyển than Cửa Ông - TKV: Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19


CBCN PX Kho bến 2 - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Tuyển than Cửa Ông - TKV: Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Tuyển than Cửa Ông - TKV: Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Lãnh đạo TKV gặp mặt, chúc mừng Đội bóng đá nữ Than – Khoáng sản Việt Nam


Lãnh đạo TKV gặp mặt, chúc mừng Đội bóng đá nữ Than – Khoáng sản Việt Nam


Lãnh đạo TKV gặp mặt, chúc mừng Đội bóng đá nữ Than – Khoáng sản Việt Nam


Lãnh đạo TKV gặp mặt, chúc mừng Đội bóng đá nữ Than – Khoáng sản Việt Nam


Ban Chấp hành Đảng Bộ Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng Chí Lê Minh Chuẩn phát biếu tại Đại hội


Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng


Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng


Hưởng ứng "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"


Quang cảnh Đại hội Đảng


Ban Chấp hành Đảng Bộ Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII


Bầu BCH Đảng bộ Công ty khóa XXXII và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXXII


Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện công trình.


Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32


Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32


Gặp mặt, tiễn chân thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020.


Khai xuân trồng cây Xuan 2020


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Pho Bi thu Tinh uy QN chuc Tet Cty


vieng nghia trang liet sy Xuan 2020


vieng nghia trang liet sy Xuan 2020


trong cay dau Xuan 2020


Khai xuân trồng cây


Lãnh dao TKV tang qua tet Tram ES2 - PX KB2 (1)


Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn TKV tang qua tet Tram ES2 - PX KB2 (1)


Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 10 đồng chí


Lễ kết nạp đảng viên mới tập trung đợt 03/02/2020 cho 07 đồng chí.


Lễ gắn biển công trình “Cải tạo và mở rộng nhà sửa chữa đầu máy”


Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí.


Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy và Đồng chí Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019


Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn trao Cờ thi đua cho các Khối trong Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019


Đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV trao bằng khen cho các cá nhân trong Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 2019


Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân trong Hội nghị Tổng kết Công đoàn 2019


Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó giám đốc Công ty tặng quà các CNV xuất sắc tiêu biểu nhân dịp gặp mặt đầu xuân Canh Tý năm 2020


Đồng chí Đỗ Văn Tăng tặng quà các công nhân tại buổi gặp mặt đầu Xuân Canh Tý năm 2020


Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân trong Hội nghị Tổng kết Công đoàn 2019


06 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn TKV


Các cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen


Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn


Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn


Phòng truyền thống Công ty


Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2019


Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2019


Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2019


Viếng tượng đài nhân ngày Truyển thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2019


Viếng tượng đài nhân ngày Truyển thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2019


Viếng tượng đài nhân ngày Truyển thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2019


Tham hoi CN tham gia Hoi thao toan quoc 2019-1


tong Giam doc TKV gap mat dong vien doi bong da nu TKV (2)


tong Giam doc TKV gap mat dong vien doi bong da nu TKV (!)


Tong Giam doc TKV gap mat dong vien doi bong da nu TKV (3)


tong Giam doc TKV gap mat dong vien doi bong da nu TKV


tang qua nu CN co hoan canh KK 20-10


tang qua nu CN co hoan canh KK 20-10


Lanh dao Cong ty tang hoa cho can bo nu nhan ngay 20-10


Giam doc tang hoa chuc mung Ban Nu cong Cong doan Cty


Ký kết thi đua Qúy IV năm 2019


Ký kết thi đua Qúy IV năm 2019


Khai giảng lớp Lý luận Chính trị


Khai giảng lớp Lý luận Chính trị


Khai giảng lớp Lý luận Chính trị


Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 năm 2019


Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 năm 2019


Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 năm 2019


Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 năm 2019


Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 năm 2019


Công đoàn TKV thăm tặng quà các cháu dịp Tết trung thu năm 2019


Công đoàn TKV thăm tặng quà các cháu dịp Tết trung thu


Công đoàn TKV thăm tặng quà các cháu dịp Tết trung thu 2019


Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV thay mặt"Nhà sửa chữa cơ điện PX Kho bEESN 2 lãnh đạo Công đoàn TKV khen thưởng số tiền thưởng là 20 triệu đồng cho công trình


Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2019) cho công trình “Nhà sửa chữa cơ điện PX Kho bến 2”


Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2019) cho công trình “Nhà sửa chữa cơ điện PX Kho bến 2”


Công đoàn Công ty tuyên dương khen thưởng 50 cán bộ công đoàn và công nhân xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018


Công đoàn Công ty tuyên dương khen thưởng 50 cán bộ công đoàn và công nhân xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018


Công đoàn Công ty tuyên dương khen thưởng 50 cán bộ công đoàn và công nhân xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018


Công đoàn Công ty tuyên dương khen thưởng 50 cán bộ công đoàn và công nhân xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018


Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu trao bằng khen của Công đoàn TKV cho các tập thể đạt thành tích trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm công đoàn Việt Nam


trao thuong 63 CSTD TKV 2018-4


trao thuong 63 CSTD TKV 2018-3


trao thuong 63 CSTD TKV 2018-2


24 ca nhan dc tang GK cua DU Cty-2 (1)


trao thuong 10 TT dc tang GK cua DU Cty


24 ca nhan dc tang GK cua DU Cty-2


trao thuong 63 CSTD TKV 2018-1


trao tien ho tro nan nhan nhiem chat doc da cam


Trao thưởng các tập thể đạt thành tích


Dâng hương tưởng niệm nhân ngày Thương binh Liệt sĩ


Các cá nhân đơ]cj khen thưởng


Trung tá Trần Xuân Trường - Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho thanh niên công nhân.


Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo - Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và Quản lý bảo vệ dân phố, Công an TP Cẩm Phả truyền giảng tại HN chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho thanh niên công nhân.


BTV đoàn thanh niên Công ty tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2019


Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn đã trao Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Ninh Đoàn cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn


Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn


Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong công tác Đoàn


Đoàn Công ty tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH Đoàn TN Công ty khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022


Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng thành tích của Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông


Đội bóng đá Nữ TKV tham dự giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2019


Tuyển than Cửa Ông giành giải Nhì Ngày hội TTVH năm 2019


Đại hội Chi đoàn PX Kho bến 2


Dai hoi Chi doan Van phong nhiem ky 2019-2021


ĐTN Công ty phát động hưởng ứng chiến dịch Tình nguyện hè


Công đoàn Công ty khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc Tháng CN 2019 (1)


Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu 2014-2019


CHI ĐOÀN TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 -


Tặng quà các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong tháng công nhân - Tháng AT, VSLĐ năm 2019


Tặng quà các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong tháng công nhân - Tháng AT, VSLĐ năm 2019


Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2018


Phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2019


Phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2019


Vụ TCCB UB quản lý vốn Nhà nước làm việc tại Công ty


Đoàn Thanh niên Công ty tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn chủ chốt


Vụ Tổ chức cán bộ Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thăm hiện trường sản xuất Công ty tại Trạm ES2 (phân xưởng Kho bến 2) và khu vực cảng Cẩm Phả.


Vụ TCCB Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thăm và làm việc với Công ty


Đảng ủy TKV tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2014-2018 (2)


Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên


Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên


Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Ra quân lao động tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên


Công ty Tuyển than Cửa Ông chúc mừng chiến sĩ Đồn biên phòng Đảo Trần


Lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Chỉ huy đồn biên phòng Đảo Trần qua các thời kỳ


Nữ CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông


Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ


Các đồng chí lãnh đạo Công ty chụp ảnh cùng nữ CBCNV Công ty


Trồng cây đầu Xuân năm 2019


Lãnh đạo TKV và Lãnh đạo tỉnh QN tặng quà thủy thủ tàu Viet Thuan và CBCN tham gia rót tấn than đầu năm - T2-2019


Giám đốc Công ty Đặng Văn Khôi phát lệnh sản xuất rót than đầu xuân 2019


Baner về hành động vì An toàn thực phẩm


Đồng chí Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Đặng Văn Khôi, trao Bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân


Liên đoàn Lao động tỉnh QN tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào VH - TT năm 2017


Công ty Tuyển than được tặng cờ DN giỏi năm 2016


Đại hội Công đoàn Công ty


Ảnh trồng cây 2018


Ảnh trồng cây


Ảnh trồng cây


Ảnh văn nghệ 2018


anhvannghe


Ảnh văn nghệ 2018


Ảnh văn nghệ 2018


Ảnh văn nghệ 2018


anhvannghe


Tổng kết đội bóng đá Nữ Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia mùa giải Vô địch quốc gia năm 2016


Tổng kết đội bóng đá Nữ Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia mùa giải Vô địch quốc gia năm 2016


Lễ gắn biển Công trình" xử lý hạt mịn trong các nhà máy tuyển"


Lễ gắn biển Công trình" xử lý hạt mịn trong các nhà máy tuyển"


Lễ gắn biển Công trình" xử lý hạt mịn trong các nhà máy tuyển"


Lễ gắn biển Công trình" xử lý hạt mịn trong các nhà máy tuyển


Đội bóng đá nữ Công ty TTCO giành chức Vô địch giải Bóng đá nữ ĐH TDTT TKV 2016


Đội bóng đá nam Cty TTCO giành chức vô địch và HCV giải Bóng đá nam đội mạnh ĐH TDTT TKV 2016


Các đồng chí lãnh đạo TKV và Công ty TTCO tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải bóng đá phong trào TKV 2016


Khai mạc giải bóng đá phong trào TKV 2016


Hội nghị gặp mặt và tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2015 2016


Tuyên dương các TTV CTV xuất sắc nhân kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam


Văn nghệ chào mừng Ngày Môi truờng thế giới và Tuần lễ biển đảo Việt Nam 2016


ảnh sản xuất


Đội NTQC Công ty biễu diễn tiết mục chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021


Hoàng hôn trên Bến Cảng Cửa Ông


Công ty Tuyển than Cửa Ông vào đêm


Sản xuất về đêm


Tàu vào ăn than


Ảnh sản xuất


Hội nghị Tổng kết phong trào CNVC LĐ


Ảnh


ảnh văn nghệ


Đồng chí Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc thay mặt Công ty nhận Cờ dẫn đầu phong trào VH-TT năm 2015


Đồng chí Đặng Văn Khôi, Giám đốc công ty nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết TĐKT TKV ngày 30 3 2016


Tuyen duong cac tap the ca nhan xuat sac trong phong trao Doan TN


Hoi nghi ki niem 85 nam ngay thanh lap Doan TNCS HCM


Trao Giai Nhat Nhi Ba toan toan mon Cau long


Trao giai Nhat Nhi Ba toan doan mon Bong ban


Hoi CCB cong ty dat danh hieu xuat sac trong phong trao thi dua CCB guong mau


Pho thu tong Hoang Trung Hai tham va tang qua CBCNVcong ty


Le phat dong Trung tu he chung tuyen 2 huong ung thang cong nhan 2015


Ban giao nha Mai am Cong doan 2015


Nữ công Công ty


DSC_4696


DSC_4692


DSC_4686


DSC_4654


1 anh


Khanh thanh Tuong dai Duc ong Tran Quoc Tang nam 2006


Giao lưu CBCN Cty voi dien dien dien anh


Giam doc Cty nhan Danh hieu Doanh nhan VN tieu bieu nam 2010


Doi VNQC Cty bieu dien chao mung Dai hoi Dang bo TKV lan thu II


Dai hoi TDTT Cty nam 2009


Bua an trua cong nghiep


DSC_5817


DSC_5814


DSC_3287


DSC_7647


DSC_0144 copy


DSC_5656


DSC_5632


DSC_5598


DSC_5587


DSC_9878


1


DSC_4922 copy


trong cay 1


trong cay 2


DSC - 5109


DSC - 5065


1159


9666


DSC_9327


DSC_9322


DSC_8030


DSC_7707


DSC_5817


5797


5761


5617


5614


5591


5555


4433


4111


4087


4038


4025


4000


3340


3286


3120


2401


0149


Ảnh


Đầu tầu


Sản xuất than

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG