Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)

Căn cứ Kế hoạch số 964/KH-TTCO, ngày 12/5/2020 của Giám đốc Công ty V/v tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020).

 

Công ty tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) lồng ghép vào hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết tháng công nhân năm 2020.

Thành phần gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty; Ủy viên BTV các tổ chức đoàn thể Công ty; Bí thư các Chi bộ, quản đốc, trưởng phòng, Chánh Văn phòng; Trưởng các ban của Đảng, Công đoàn Công ty; Thành viên Ban Xây dựng Đảng, UBKT Công đoàn Công ty; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi Hội CCB các đơn vị. Đại diện các tập thể, các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị (Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Công thương, Bằng khen TKV, UBND tỉnh Quảng Ninh; Giấy khen của Đảng ủy và Giám đốc Công ty); Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty và cán bộ phụ trách công tác thi đua Công ty.

Ngoài ra, để động viên các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xây dựng tiêu chuẩn bình chọn cá nhân xuất sắc đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020). Cụ thể như sau:

- CBCNV Công ty (ngoài đối tượng thuộc thành phần dự hội nghị ở trên) là các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đang làm việc tại Công ty, trong giai đoạn (2015 - 2020) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp trong giai đoạn (2015 - 2020), trong đó có ít nhất 2 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng nhà ăn công nhân kiểu mẫu.

- Cá nhân có thành tích như nhau thì ưu tiên cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, BCH các tổ chức đoàn thể của đơn vị.

Căn cứ vào thành tích của CBCNV xuất sắc giai đoạn (2015 - 2020), đề nghị các đơn vị tiến hành bình chọn, gửi danh sách cá nhân dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) về Văn phòng (bộ phận Thi đua, Văn thể). Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 03/08/2020: Đến 18h00 ngày 3/8, ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19
  COVID-19, Cập nhật lúc 12h00 ngày 03/08/2020:
  6 tháng đầu năm 2020: Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  TKV triển khai tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị
  TKV đánh giá công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ VIII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-7-2020:
  Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII - năm 2020” – Cụm số 2
  THÔNG BÁO
  TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2020
  Bệnh viện Than – Khoáng sản tăng cường công tác phòng chổng dịch bệnh Bạch hầu
  TKV chủ động ứng phó với mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ
  Cập nhật lúc 9h00 ngày 26-7-2020:
  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH 5 năm (2020 - 2025)
  Tuyển than Cửa Ông giữ vững công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh quốc phòng
  Quý II/2020: Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông tham gia tích cực lao động sản xuất và các hoạt động phong trào thi đua phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
  Thêm những mùa than
  Kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh - cần sự chung tay của các đơn vị ngành Than
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện công tác Bảo vệ quân sự - PCCC trong năm 2020
  Đảm bảm an ninh trật tự, an toàn PCCC 6 tháng đầu năm 2020
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 6 và Top 10 quý II năm 2020 của Công ty

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG