Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

TKV triển khai tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị

Trong thời gian qua các đơn vị luôn quan tâm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ khai trường sản xuất, bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ, các kho tàng bến bãi, đặc biệt là an ninh trật tự về than được đảm bảo và kiểm soát tốt, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự để sản xuất kinh doanh phát triển.

 

          Tuy nhiên, trong tình hình an ninh trật tự, bảo vệ than có chiều hướng tốt lên thì tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng vật tư, vật tư phế liệu thời gian gần đây có biểu hiện gia tăng.

          Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật tư, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành văn bản số 3622 ngày 29 tháng 7 năm 2020  v/v tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị, trong đó, trọng tâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, tăng cường các biện pháp quản trị chi phí, công tác bảo vệ tài sản; xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các Công ty, đơn vị nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trộm cắp tài sản vá các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vật tư.

          Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá những vấn đề chưa hoàn thiện, phát hiện những hạn chế, sơ hở trong quản lý, sử dụng vật tư để khắc phục.

          Tăng cường công tác nghiệm thu sản phẩm, định mức sử dụng vật tư thu hồi, vật tư phế liệu chờ thanh lý, vật tư mới đưa vào sử dụng, vật tư gửi kho...Hoàn thiện các quy định về công tác quản lý, sử dụng vật tư đã qua sử dụng, không để xảy ra sơ hở, thất thoát. Lực lượng thủ kho, thanh tra, bảo vệ, quản lý kỹ thuật, quản lý vật tư phải thực hiện đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ khâu nhập, xuất, thu hồi, vận chuyển, giao nhận vật tư, phế liệu.

          Đối với phương tiện chở vật tư, hàng hóa, kết hợp chở người cùng vật tư hàng hóa phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

          Rà soát, củng cố đảm bảo an toàn các kho vật tư, phế liệu, kho vật liệu nổ công nghiệp; kho phải có cờ, biển hiệu, camera giám sát, có tường rào ngăn cách, có cổng ra vào với biển tên Công ty, đơn vị, có chốt kiểm soát, theo đúng quy định của Tập đoàn, bảo đảm chống trộm cắp. Tất cả các kho vật tư, phế liệu, kho vật liệu nổ công nghiệp phải có lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ 24/24.

          Duy trì công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, bộ phận liên quan, lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi trộm cắp, thông đồng, mua bán tài sản, vật tư... trái phép theo quy chế đã ký kết.

          Thực hiện phân công rõ trách nhiệm, có chế tài xử lý cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận quản lý, sử dụng vật tư, kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài sản từ cá nhân, bộ phận quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trong các khâu quản lý, sử dụng vật tư.

                                                                    Phan Thủy (680)

         

 Các tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 03/08/2020: Đến 18h00 ngày 3/8, ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19
  COVID-19, Cập nhật lúc 12h00 ngày 03/08/2020:
  6 tháng đầu năm 2020: Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  TKV triển khai tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị
  TKV đánh giá công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ VIII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-7-2020:
  Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII - năm 2020” – Cụm số 2
  THÔNG BÁO
  TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2020
  Bệnh viện Than – Khoáng sản tăng cường công tác phòng chổng dịch bệnh Bạch hầu
  TKV chủ động ứng phó với mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ
  Cập nhật lúc 9h00 ngày 26-7-2020:
  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH 5 năm (2020 - 2025)
  Tuyển than Cửa Ông giữ vững công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh quốc phòng
  Quý II/2020: Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông tham gia tích cực lao động sản xuất và các hoạt động phong trào thi đua phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
  Thêm những mùa than
  Kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh - cần sự chung tay của các đơn vị ngành Than
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện công tác Bảo vệ quân sự - PCCC trong năm 2020
  Đảm bảm an ninh trật tự, an toàn PCCC 6 tháng đầu năm 2020
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 6 và Top 10 quý II năm 2020 của Công ty

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG