Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

TKV: TRI ỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊU THỤ THÁNG 9 NĂM 2018

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải, đã chủ trì cuộc họp Giao ban điều hành sản xuất tháng 9/2019 tại 02 điểm cầu Hà Nội, Hạ Long. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát TKV, thường trực Đảng ủy TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Đoàn TQN, Trưởng, phó các ban, Chánh, phó Văn phòng Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy – HĐTV, Trưởng ban của Đảng ủy TKV, Đảng ủy TQN, Công đoàn TKV.

 

 Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ tháng 8 năm 2019; Ban kế hoạch báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019; Nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã kết luận một số nội dung công việc như sau:

 Trong tháng 8 năm 2019, thời tiết mưa bão đã làm ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức sản xuất. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao của Tập đoàn, các chỉ tiêu SXKD trong tháng cơ bản hoàn thành. Đặc biệt trong tháng 8, khối sản xuất kinh doanh than đã tổ chức tốt phương án nhập khẩu, pha trộn, cung cấp than ổn định cho các hộ điện. Tính chung 8 tháng, sản lượng pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu thực hiện 4,3 triệu tấn bằng 80% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu tài chính tiếp tục được cải thiện so với mục tiêu đề ra.

Đến hết tháng 8 năm 2019, sản lượng than khai thác của Tập đoàn đạt 27,18 triệu tấn, đạt 68% KH năm, bằng 107,5% so với cùng kỳ, tăng 1,9 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 29,90 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 29,35 triệu tấn, đạt 73% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng than cấp cho hộ nhiệt điện 24,5 triệu tấn, đạt 72% kế hoạch bằng 121% cùng kỳ tăng 4,2 triệu tấn so với cùng kỳ,…

Doanh thu Tập đoàn đến hết tháng 8 ước đạt 88,335 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó doanh thu than đạt 49,478 tỷ đồng đạt 71,8% KH năm, bằng 112% so với cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 11,367 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ; sản xuất, bán điện 9,228 tỷ đồng, đạt 74,6% kế hoạch năn và bằng 100% so với cùng kỳ; sản xuất cơ khí 1,521 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ; sản xuất cung ứng vật liệu nổ công nghiệp: 3,320 tỷ đồng đạt 68% kế hoạch năm và bằng 105% so cùng kỳ; sản xuất kinh doanh khác: 15,510 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm, bằng 86% so cùng kỳ.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải triển khai nhiệm vụ trong tâm tháng 9: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sản xuất than tập trung nâng cao sản lượng khai thác, phấn đấu 9 tháng đạt 75% kế hoạch năm. Tăng cường chế biến pha trộn than trong nước và than nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ cho các nhà máy nhiệt điện; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho 1 số mỏ than trên địa bàn. Phối hợp giữa các ban trong Tập đoàn, tổng hợp dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ than và từng chủng loại than pha trộn năm 2020 để chủ động điều hành sản xuất phù hợp, đảm bảo nguồn than sản xuất cho pha trộn, chế biến.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên ranh giới được cấp phép khai thác, chống thất thoát than từ bên trong mỏ.

Đồng thời, chỉ đạo Ban KDT tăng cường nhập tha pha trộn với than sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn than cung cấp cho nhu cầu vẫn tăng cao của các nhà máy điện trong tháng 9; Phối hợp với Ban KH, KCM cân đối nhu cầu than trong các tháng cuối năm và khả năng sản xuất, chế biến pha trộn của TKV để ký phụ lục cung cấp than năm 2019 với các Nhà máy điện.

Phối hợp rà soát than tiêu thụ của các hộ năm 2020 và dự kiến kế hoạch than nguyên khai của TKV để tính toán, cân đối khối lượng, chủng loại than cần phải pha trộn.

                                                                         Lương Nụ - VP

 Các tin liên quan:
  TKV: TRI ỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊU THỤ THÁNG 9 NĂM 2018
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV Kiểm soát tốt ô nhiễm không khí và nước thải ra môi trường
  CẢM XÚC THÁNG 5
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG-TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG