Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV Kiểm soát tốt ô nhiễm không khí và nước thải ra môi trường

Trong 3 năm gần đây từ 2016-2018, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục thực hiện triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường cho các vị trí sản xuất, đảm bảo quy chuẩn của Việt Nam, lại phù hợp với năng lực kinh tế của doanh nghiệp.

 

 

Về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí: Trên các tuyến đường vận chuyển than của Công ty, việc tưới nước dập bụi đã trở thành một việc làm thường xuyên không thể thiếu trong ngày. Trong 3 năm (2016-2018) đạt 25.044 chuyến, tổng giá trị sửa chữa công tác chống bụi lên đến 8.864,14 triệu đồng bằng các công trình sửa chữa lớn như: Lắp đặt hệ thống bao che chống bụi toa xe 30 tấn, xử lí chống bụi máng rót băng ngang số 2 (Băng S5B), xử lý chống bụi và than rơi vãi đảm bảo vệ sinh đầu băng B7 và mặt cảng chính... Tích cực trồng cây xanh để ngăn bụi, tạo cảnh quan, mỹ quan, thực hiện phương pháp trồng cây ăn quả kết hợp với cây xanh và cây cảnh theo mô hình doanh nghiệp - công viên, trồng cây phi lao phủ xanh các đê hồ bùn. Số lượng cây xanh hàng năm từ 300 cây (Năm 2016) đã tăng lên 1.228 cây (năm 2018). Với những nỗ lực không ngừng, đến năm 2018,p các vị trí quan trắc bụi đều đã đảm bảo tiêu chuẩn cho phép, không có vị trí nào có bụi vượt tiêu chuẩn.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV không có nước thải ra môi trường, đây là thành quả đáng tự hào mà không phải doanh  nghiệp nào cũng thực hiện được. Do bùn nước sau tuyển đã đựơc Công ty thu gom bằng các hệ thống đường ống, đưa vào hai nhà máy xử lý bùn nước để lọc ép và tách riêng than bùn và nước. Than bùn đựơc đưa đi tiêu thụ trực tiếp hoặc đưa vào các hệ thống sấy, pha trộn. Phần nước đựơc thu hồi tái sử dụng để phục vụ sản xuất. Một phần nhỏ bùn nước sau tuyển đựơc xả vào các hồ đất bằng hệ thống các đuờng ống để lắng tự nhiên. Phần nước thải rửa đầu máy có nhiễm dầu được xử lý qua "Hệ thống tách dầu và xử lí nước thải rửa đầu máy" với công suất thiết kế 15m³/ ngày đêm, đạt quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT, trước khi xả vào môi trường tiếp nhận. Lưu lượng xả thải 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty đạt 0,67 m³/ngày đêm. Phần nước mưa rửa trôi chảy qua mặt bằng Công ty được thu gom qua các cống ngang, dọc chạy trong mặt bằng, đưa về hệ thống mương Máng 5 - cống đôi để xử lý bằng phương pháp lắng tràn và xử lý vi sinh, chất rắn lơ lửng, ô nhiễm hữu cơ đảm bảo quy chuẩn Việt Nam QCVN 40: 2011/BTNMT trước khi đưa vào môi trường tiếp nhận. Loại nước gây ô nhiễm môi trường cuối cùng là nước thải sinh hoạt chủ yếu thải ra từ các nhà bếp, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo đầu tư xây dựng 07 hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại các khu vực có bếp ăn tập thể, với tổng công suất thiết kế là 150m³/ ngày đêm. Lưu lượng xả thải 6 tháng đầu năm là 31,70 m³/ngày đêm., còn nước thải sinh hoạt khác đựơc xử lý qua hệ thống các bể tự hoại. Từ năm 2016-2018 , Công ty vẫn duy trì việc bổ sung men vi sinh và các hoá chất ( PAM, PAC, Javen) để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi  xả vào môi trường tiếp nhận.

Như vậy, toàn bộ các loại nước thải của Công ty đều được xử lí đảm bảo, tài nguyên thu hồi không bị thất thoát, không gây ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ, không làm mất đi mỹ quan của danh thắng Vịnh Bái Tử Long và điều quan trọng nhất là không gây ảnh hưởng đến các nghành nghề khai thác và đánh bắt thuỷ hải sản của cư dân trong vùng.

Bằng chứng cụ thể là qua đợt kiểm tra Quacert, các đoàn thanh tra của sở tài nguyên môi trường Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân Thành phố Cẩm Phả và đặc biệt năm 2017 Công ty được chứng nhận "Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững và
Thương hiệu vì môi trường", do Trung ương Hội kinh tế môi trường trao chứng nhận.

Hà Hiền

 

 

 

     Các tin liên quan:
  Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng các tuyến mỏ
  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 27 ca liên quan đến Đà Nẵng
  Nghề tôi yêu
  COVID-19, Cập nhật lúc 6h00 ngày 05/08/2020:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 03/08/2020: Đến 18h00 ngày 3/8, ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19
  COVID-19, Cập nhật lúc 12h00 ngày 03/08/2020:
  6 tháng đầu năm 2020: Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  TKV triển khai tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị
  TKV đánh giá công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ VIII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-7-2020:
  Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII - năm 2020” – Cụm số 2
  THÔNG BÁO
  TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2020
  Bệnh viện Than – Khoáng sản tăng cường công tác phòng chổng dịch bệnh Bạch hầu
  TKV chủ động ứng phó với mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ
  Cập nhật lúc 9h00 ngày 26-7-2020:
  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH 5 năm (2020 - 2025)
  Tuyển than Cửa Ông giữ vững công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh quốc phòng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG