Trang chủ > Tin tức sự kiện > Slide trang chu

Tập huấn đánh giá hiệu quả công việc theo KPI

Trong 2 ngày 26 và 27/2/2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức lớp tập huấn, phổ biến chương trình đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI cho 180 CBCNV là lãnh đạo, nhân sự và nhân viên các đơn vị trong Công ty. Chương trình do giảng viên của Trường Quản trị Kinh doanh Vinacomin trực tiếp giảng dạy.

Để thuận tiện cho việc học tập và thảo luận, mỗi lớp được chia thành 7 nhóm, với 10 đến 14 thành viên. Tại lớp học, các học viên đã được nắm bắt, hiểu thế nào là KPI, cũng như lợi ích, quy trình, các công cụ và công thức đánh giá KPI.

KPI là một hệ thống các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc một cách công bắng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn. Bằng việc thiết lập KPI theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, xuất phát từ mục tiêu chung, có hạn định thời gian), xây dựng thang đo KPI, xác định trọng số cho KPI, chấm điểm, tổng hợp điểm KPI và xếp loại đánh giá thì mỗi nhân viên và người quản lý đều có thể đánh giá được hiệu quả công việc - mục tiêu được giao có hoàn thành hay không.

Giảng viên đã lấy ví dụ việc thực hiện KPI tại 1 đơn vị thực tế, cho học viên triển khai 2 bài tập nhóm, từ đó các học viên đã hiểu được về KPI, biết áp dụng KPI trong công việc. Khi KPI được áp dụng thì sẽ có những sự thay đổi trong phương pháp quản lý công việc, cách giao việc, cách đánh giá thực hiện công việc, tác phong làm việc của các cá nhân, sự phối hợp giữa các bộ phận, phương pháp lập, triển khai kế hoạch.

Tuy nhiên, để triển khai KPI trong doanh nghiệp thì mỗi đơn vị cần phải thành lập Ban KPI, đào tạo 100% nhận thức về KPI, chuẩn hoá quy trình, mô tả công việc, xây dựng tiêu chí đánh giá công việc, xây dựng thang đo, ban hành quy trình KPI và hướng dẫn thực hiện, vận hành thí điểm, sau đó điều chỉnh để hoàn thiện.

Trước đó, ngày 20/2/2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai áp dụng công cụ đánh giá hiệu quả công việc (Ban KPI) do Giám đốc Công ty làm trưởng ban, các phó giám đốc làm phó ban, các trưởng phòng/chánh VP/quản đốc, đại diện Công đoàn và Đoàn TN Công ty làm uỷ viên. Ban KPI Công ty có nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc (KPI) theo công văn số 5869/TKV-TCNS ngày 7/11/2018 của TKV. Chỉ đạo thực hiện KPI theo lộ trình áp dụng thí điểm tại phòng Tổ chức - Lao động tiền lương và Phòng Kỹ thuật công nghệ, sau đó triển khai áp dụng tại tất cả các đơn vị còn lại trong Công ty.Các tin liên quan:
  PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC THỰC HIỆN TỐT VIỆC SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG, LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ TRONG SỬA CHỮA TRẠM ĐIỆN 35/6Kv
  Tháng 4: Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 11h00 ngày 17-2-2020:
  Tuyển than Cửa Ông nỗ lực vượt khó
  Đảm bảo an toàn phục vụ thi công
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
  Tập huấn đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
  Mùa than mới
  Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc TKV: "TKV luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cung cấp than cho nền kinh tế"
  BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG