Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.

Đăng ngày 17/03/2021

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2392 /KHLT-TTCO-CĐ, ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc và Công đoàn Công ty, v/v tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 cùng với Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; và thông qua các văn bản dự thảo, sửa đổi, bổ sung. Hội nghị người lao động của Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV giao cho Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo các phòng chức năng tiếp tục hoàn thiện và ký ban hành các văn bản đã được  Hội nghị thảo luận biểu quyết thông qua. Tập văn bản Hội nghị người lao động năm 2021 được ban hành vào tháng 3/2021.

Tập văn bản Hội nghị người lao động bao gồm 13 văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty. Trong đó có 1 Nghị quyết và 12 Quyết định (từ quyết định số 115/QĐ-TTCO đến quyết định số 125/QĐ-TTCO và quyết định số 666/QĐ - TTCO). Tập văn bản là căn cứ để phổ biến cho toàn bộ CBCNV Công ty nắm, hiểu rõ để thực hiện tốt các văn bản của Hội nghị người lao động Công ty năm 2021. Đặc biệt là các nội dung có sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến người lao động. Bao gồm các quy định về Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế Trả lương, Quy định Nâng lương, Chuyển nghề, Thi thợ giỏi, Quy định Tuyển dụng lao động, Quy định Đào tạo và Thi tuyển nhân viên, Quy định Tiếp công dân, Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra, Quy định Tổ chức hoạt động pháp chế, Quy định Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, Quy chế Phòng, chống ma túy, Quy chế Thi đua, Khen thưởng, Quy chế Qũy khen thưởng, Qũy phúc lợi,.. Nghị quyết này được Ban thanh tra nhân dân Công ty kiểm tra, giám sát.

Theo đó, với mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và chủ đề công tác năm là “Năm tiết kiệm”. CBCNV Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau: Than mua mỏ: 14.140.000 tấn; Than sạch tổng số: 13.099.000 tấn; Than tiêu thụ: 12.899.000 tấn, Doanh thu tổng số: 19.287,708 tỷ đồng; Lợi nhuận: 26,585 tỷ đồng. Ốn định sản xuất, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lao động, triển khai thực hiện xã hội hoá một số ngành nghề. Triển khai các nhiệm vụ thời kỳ phục hôi kinh tế khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và mô hình “Sản xuất và thương mại than” có hiệu quả. Tăng cường tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả SXKD ở mức cao nhất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, BHXH và TKV.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất và quản lý, tăng cuờng áp dụng và phát huy có hiệu quả các phần mềm mới theo phương châm "Phát triển bền vững trên nền khoa học và công nghệ"; Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định, tiền lương bình quân đạt và vượt mức kế hoạch được TKV giao. Quyết tâm phấn đấu không để CNCNV Công ty mắc dịch bệnh Covid-19; Và giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Làm tốt công tác PCTT - TKCN; bảo vệ và cải tạo cảnh quan môi trường, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, xây dựng nhà máy sản xuất trong công viên trong Công ty phù hợp với quy hoạch phát triến chung của địa phương và của TKV.

Việc ban hành Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năn 2021 nhằm để cán bộ, công nhân viên trong Công ty nắm, hiểu và thực hiện tốt các văn bản của Hội nghị người lao động Công ty năn 2021. Qua đó, CBCNV Công ty đoàn kết phát huy nội lực, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năn 2021 được TKV giao, xây dựng Công ty phát triển bền vững./.

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG