Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020

Tháng 8 năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như than nguyên khai một số mỏ cấp cho Công ty không đạt kế hoạch cả về số lượng, chất lượng, than tồn kho tương đối cao, thêm vào đó là thời tiết mưa lớn nhiều ngày dẫn đến việc trôi, tràn than tại một số khu vực, các nhà máy tuyển phải bố trí nghỉ sản xuất, than tiêu thụ cho các hộ điện giảm mạnh. Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, ảnh hưởng đến SXKD - đời sống xã hội của Công ty. Song Công ty với sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam, sự giúp đỡ phối hợp nhiệt tình tích cực của các đơn vị trong vùng, tinh thần thi đua, hăng say lao động của CBCNV Công ty đã tác động tích cực vào các mặt của SXKD, góp phần ổn định đời sống của CNVCLĐ Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020

          Tháng 8 năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như than nguyên khai một số mỏ cấp cho Công ty không đạt kế hoạch cả về số lượng, chất lượng, than tồn kho tương đối cao, thêm vào đó là thời tiết mưa lớn nhiều ngày dẫn đến việc trôi, tràn than tại một số khu vực, các nhà máy tuyển phải bố trí nghỉ sản xuất, than tiêu thụ cho các hộ điện giảm mạnh. Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, ảnh hưởng đến SXKD - đời sống xã hội của Công ty. Song Công ty với sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam, sự giúp đỡ phối hợp nhiệt tình tích cực của các đơn vị trong vùng, tinh thần thi đua, hăng say lao động của CBCNV Công ty đã tác động tích cực vào các mặt của SXKD, góp phần ổn định đời sống của CNVCLĐ Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

          Cụ thể, trong công tác điều hành sản xuất Công ty đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất phù hợp; bám sát kế hoạch của TKV giao. Chủ động linh hoạt trong việc sắp xếp, cân đối than nhập khẩu vào sản xuất tại các nhà máy tuyển, đảm bảo ổn định về năng suất, tiết kiệm chi phí.

          Tháng 8 than nguyên khai mỏ vùng Cẩm Phả giảm mạnh do điều kiện thời tiết mưa nhiều, than có độ ẩm lớn. Trong điều kiện thời tiết xấu, dẫn đến tiêu thụ không thuận lợi, công tác chỉ đạo điều hành sản xuất đã cân đối tốt việc bố trí thiết bị, công nghệ, nhân lực tại các khâu kéo mỏ, sàng tuyển và tiêu thụ than nhằm đảm bảo hợp lý ở tất cả các khâu trong điều kiện sản xuất giảm.

          Lập phương án quy hoạch hệ thống kho bãi hợp lý đảm bảo thuận tiện cho công tác pha trộn, sản xuất và vận chuyển. Triển khai kịp thời các giải pháp, khắc phục nhanh việc trôi, tràn than tại các kho chứa, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết mưa lớn nhiều ngày gây ra.

          Phối hợp với khâu kỹ thuật sắp xếp thời gian sản xuất tại các nhà máy tuyển phù hợp tăng cường đưa thiết bị vào sửa chữa thường xuyên và đột xuất trong những ngày mưa, để phục vụ hiệu quả cho sản xuất khi thời tiết thuận lợi.

          Tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao giữ ổn định theo kế hoạch của TKV. Tiếp tục tăng cường sản xuất một số chân hàng chất lượng cao để đảm bảo doanh thu sản xuất than.

          Duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và tiếp tục triển khai sửa chữa thường xuyên các đơn vị theo kế hoạch. Ổn định tình trạng thiết bị tự động hóa tại các phân xưởng trong Công ty. Quản lý và khai thác các thiết bị vận tải đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.

          Giám sát thi công các công trình, thực hiện thủ tục chuẩn bị thi công các công trình sửa chữa thường xuyên quý 3/2020 và hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai của Công ty. Duy trì công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom và xử lý chất thải...Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Nạo vét khơi thông cống rãnh thoát nước phục vụ công tác PCTT-TKCN năm 2020.

          Trong công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Người lao động TKV, các nội quy, quy chế, quy định. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác tài chính và các chi phí sản xuất, thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công tác quản lý vật tư, đáp ứng đầy đủ mợi yêu cầu SXKD cuả Công ty.

          Công ty cũng luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe, ổn định việc làm và thu nhập cho CBCN, bố trí lao động khoa học, phù hợp với điều kiện sản xuất theo từng giai đoạn.

          Công ty đã triển khai nghiêm túc và kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và phát áp phích tuyên truyền tới tất cả các đơn vị và người lao động trong Công ty. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật và báo cáo kịp thời tình hình di chuyển khỏi nơi cư trú của CBCNV, thực hiện báo cáo và tổ chức cách ly ngay nếu cần thiết. 100% CBCNV đeo khẩu trang tại nơi làm việc, vận động CBCNV cài đặt Bluzone. Công ty tiến hành tổ chức giao ban hàng ngày bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tổ chức các hoạt động hội họp đông người khi không cần thiết.

          Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV. Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh...Cơ bản giữ vững an ninh trật tư, an toàn tài sản trong Công ty.

                                                          Phan Thủy (939)

 Các tin liên quan:
  TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
  Tăng cường các biện pháp, công tác phòng cháy, chữa cháy
  Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự
  Phân xưởng Giám Định duy trì tốt việc tổ chức sản xuất tháng 9/2020
  Sẵn sàng đưa Nhà máy sàng - tuyển than Khe Chàm vào hoạt động
  TKV tập trung ứng phó vói bão số 5 và mưa lớn
  Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm
  Thông báo cấm đường bộ khu vực cổng số 4
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  TKV triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 9/2020
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020
  THÔNG BÁO CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CÔNG TY
  Quảng Ninh phòng chống dịch COVTD-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp Đại hội đảng bộ cấp Tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  Công tác chăm sóc bảo dưỡng sân cỏ tại Sân vận động Cửa Ông
  TKV chủ động phòng chống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn trong tình hình mưa lũ, ngập úng.
  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19
  Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty sửa chữa khóa liên động, nút dừng đột ngột, dây giật dừng khẩn cấp của các tuyến băng tải
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường phòng dịch
  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP
  Phân xưởng Điện nước khắc phục nhanh sự cố mưa bão gây sạt lở cột điện của phân xưởng Vận tải.
  PX Kho bến 2: Hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG