Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

TKV đánh giá công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

 

          TKV đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra khai trường sản xuất tại một số đơn vị sản xuất hầm lò, mặt bằng khối Than, Khoáng sản; kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, VSLĐ và công tác phòng chống mưa bão năm 2020, các giải pháp đảm bảo an toàn lao động.       

          Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc khai thác, vận chuyển, chế biến than.

          Tuy nhiên do điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn hơn, phải xuống sâu và đi xa hơn, thời tiết biến đổi thất thường, biến đổi theo chiều hướng cực đoan, mặt khác, thiết bị máy móc lại nhiều và đa dạng về chủng loại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngày cao. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn lao động cần phải quyết liệt và phải có quyết tâm cao trong nhận thức, hành động.

          Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, kết quả công tác an toàn có nhiều tiến bộ nhưng vẫn để xảy ra 07 vụ TNLĐ, trong đó có những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến ý thức chủ quan của cán bộ cấp phân xưởng.

          Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động có nơi có lúc còn hạn chế, một số người lao động chưa tự giác chấp hành nội quy lao động, quy trình nơi làm việc, biện pháp thi công, quy định an toàn, không sử dụng đúng trang bị bảo hộ cá nhân để xảy ra TNLĐ cho bản thân.

          Công tác lập thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công còn một số hạn chế; một số giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chưa phù hợp với thực tế sản xuất, chưa có đủ biện pháp an toàn.

          Để công tác an toàn lao động của Tập đoàn được cải thiện và mang tính bền vững, các đơn vị trong TKV cần chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn lao động đã đề ra, theo đó, cần tập trung các giải pháp cụ thể như sau:

          Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 01/3/2017 cuả Đảng ủy Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt nam giai đoạn 2017-2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong các dây chuyền sản xuất, trong quản lý điều hành sản xuất; quan tâm triển khai áp dụng tin học hóa trong quản lý phân xưởng, tiến tới mục tiêu “Quản lý phân xưởng không giấy tờ” theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn. Đẩy mạnh việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động để tăng năng suất lao động, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn. Đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chát và tinh thần cho người lao động.

          Làm tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng lao động theo quy định của Chính phủ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác  tuyên truyền giáo dục về chính sách, pháp luật, thực hiện quy trình, quy định an toàn, nâng cao ý thức tự chủ an toàn của người lao động và người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ. Nâng cao chất lượng công tác kèm cặp nghề, bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh rủi ro cho người lao động.

          Các đơn vị phải tăng cường công tác tự kiểm tra và huấn luyện quy trình kiểm tra hiện trường cho các đối tượng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành sản xuất theo phân cấp quản lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Cán bộ quản lý chỉ huy trực tiếp phải bám sát hiện trường để chỉ đạo người lao động tuân thủ các quy trình, quy định an toàn, xử lý nghiêm các sai phạm, phát hiện và tổ chức khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

          Các cấp quản lý đặc biệt là người đứng đầu phải tăng cường các hình thức, đối tượng, tần xuất kiểm tra hiện trường, không được chủ quan ở bất cứ vị trí nào, để phát hiện các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc thực hiện các văn bản pháp luật, các quy định về AT, VSLĐ, PCCC, PCMB; kiểm soat việc chấp hành quy trình công nghệ, quy phạm an toàn tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Tập đoàn; xử lý nghiêm những người vi phạm. Phấn đấu giảm tai nạn lao động nặng và tai nạn lao động gây chết người xuống mức thấp nhất.

          Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn phù hợp theo điều kiện sản xuất thực tế và bổ sung phần dự báo nguy cơ gây mất an toàn, có biện pháp phòng ngừa đối với từng vị trí sản xuất, thiết bị thi công.

          Quý III/2020 là thời gian nằm hoàn toàn trong mùa mưa bão với dự báo có diễn biến phức tạp. Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống mưa bão đảm bảo an toàn cho người, tài sản, sẵn sàng ứng cứu giải quyết sự cố hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

                                                                    Phan Thủy (1180)

 Các tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 03/08/2020: Đến 18h00 ngày 3/8, ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19
  COVID-19, Cập nhật lúc 12h00 ngày 03/08/2020:
  6 tháng đầu năm 2020: Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  TKV triển khai tăng cường công tác quản lý sử dụng vật tư tại đơn vị
  TKV đánh giá công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  TKV tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão tại các kho than/bãi than
  Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ VIII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-7-2020:
  Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII - năm 2020” – Cụm số 2
  THÔNG BÁO
  TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2020
  Bệnh viện Than – Khoáng sản tăng cường công tác phòng chổng dịch bệnh Bạch hầu
  TKV chủ động ứng phó với mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ
  Cập nhật lúc 9h00 ngày 26-7-2020:
  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH 5 năm (2020 - 2025)
  Tuyển than Cửa Ông giữ vững công tác an toàn, vệ sinh lao động, an ninh quốc phòng
  Quý II/2020: Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông tham gia tích cực lao động sản xuất và các hoạt động phong trào thi đua phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
  Thêm những mùa than
  Kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh - cần sự chung tay của các đơn vị ngành Than
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện công tác Bảo vệ quân sự - PCCC trong năm 2020
  Đảm bảm an ninh trật tự, an toàn PCCC 6 tháng đầu năm 2020
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 6 và Top 10 quý II năm 2020 của Công ty

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG