Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020

Tháng 5 năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn song công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đã đạt được các mục tiêu đặt ra.

 

          Cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tư tưởng CBCNV giữ ổn định, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ. Đảm bảo ổn định việc làm, đời sống, thu nhập cho CBCNV. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh.

          Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra trong tháng phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạn CGH-THH-TĐH.

          Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty.

          Tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho các đồng chí cán bộ chủ chốt.

          Công ty đã triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp kiểm soát, tuyên truyền CBCNV chủ động, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời duy trì hoạt động SXKD ổn định.

          An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Trong tháng 5 không để xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị. Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong CBCNV. Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, khâu vận chuyển đá thải vào mỏ. Kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn vị trong Công ty.

          Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty duy trì tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tập trung lãnh đao công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vận động CBCNV ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân- Tháng hành động về AT, VSLĐ và thường xuyên kiểm tra chế độ ăn định lượng, ăn giữa ca, đảm bảo AT- VSTP nhất là trong giai đoạn tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Trong công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất phù hợp, bám sát kế hoạch của Tập đoàn giao và tình hình SXKD trong giai đoạn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 để chỉ đạo kéo mỏ, sản xuất và tiêu thụ ở từng thời điểm. Chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, cân đối than nhập khẩu vào sản xuất tại các nhà máy tuyển, đảm bảo ổn định về năng suất, tiết kiệm chi phí.

          Trong tháng 5, các công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư và môi trường tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, phát huy hiệu quả của các hệ thống, phần mềm quản lý thiết bị, chế độ chăm sóc, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị. Việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng điện, nước được thực hiện thường xuyên và liên tục. Quản lý và khai thác các thiết bị vận tải đảm bảo an toàn khi đưa ra sản xuất. Hoàn thành thiết kế, dự toán và trình TKV thẩm định công trình trung tu tuyến đường sắt vào Px Tuyển than 2; công trình trung tu hệ thống thông tin, tín hiệu khu vực băng nội địa 3...

                                                            Phan Thủy (783)

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG