Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tác hại và hậu quả của Ma túy, để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma túy; tạo nên phong trào rộng lớn trong đấu tranh, phòng chống ma túy, làm giảm thiểu tệ nạn ma túy, ngày 10/6/2020, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành kế hoạch số 80/KH-CĐ v/v triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ.

 

          Nội dung hoạt động hướng đến việc tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng chống Ma túy với chủ đề “Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong công nhân lao động”. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo trong công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ tuổi.

          Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho công nhân lao động về tác hại của các loại ma túy tổng hơp đang xuất hiện và gia tăng nhanh chóng. Trang bị các kỹ năng để CNLĐ tự bảo vệ bản thân, không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy.

          Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy trong CNVCLĐ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức tới CNVCLĐ về tác hại của ma túy đối với việc làm, đời sống, sức khỏe và hạnh phúc gia đình; đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; kỹ năng cần thiết để mỗi người nâng cao nhân thức, khả năng phòng, ngừa, tránh mắc vào các tệ nạn ma túy.

          Phát động phong trào CNVCLĐ tham gia phòng, chống ma túy, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

          Quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy nhất là với lực lượng công nhân lao động trẻ.

          Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nơi có đông công nhân lao động.

          Củng cố các thiết chế hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp công nhân lao động tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội.

          Tăng cường công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cự chiến binh Công ty và lực lượng công an tại địa phương để triển khai công tác phòng, chóng ma túy, tệ nạn xa hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công nhân lao động.

          Quan tâm, huy động các nguồn lực, hoạt động xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ. Vận động sự tham gia của cơ quan, đơn vị và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy để phòng ngừa, ngăn chặn các loại ma túy xâm nhập vào đơn vị, góp phần chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động. Kết hợp, lồng ghép phòng, chống ma túy với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế-xã hội khác.

          Các công đoàn bộ phận căn cứ kế hoạch, báo cáo cấp ủy , phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện, có báo cáo về Công đoàn Công ty trước ngày 30/6/2020.

                                                                                Phan Thủy (666)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV triển khai tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
  Nỗ lực chăm lo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho thợ mỏ
  Đẩy mạnh hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
  Công đoàn Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  56 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
  Góp những điều giản dị
  Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
  Thăm nhà chị Đặng Thị Đảm nữ công nhân đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
  9 tháng năm 2020: Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
  Nông Thị Nga - Tấm gương điển hình phong trào thi đua tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Nâng cao năng lực truyền thông thực hiện có hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Công ty
  ẤN TƯỢNG HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI NĂM 2020
  Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2020 thành công tốt đẹp
  Kết quả tổng kết Tháng Công nhân-Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.
  Thăm và tặng quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  Cuộc thi hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thăm, tặng quà tổ sản xuất và gia đình CNLĐ
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông: Thăm, tặng quà các Tổ, Đội xuất sắc nhân tháng công nhân
  "Giải nhiệt mùa hè" cho người lao động
  Công đoàn bộ phận PX. Kho bến 2 chuyển vitamin đến người lao động
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG