Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2023 giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2023); 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Quảng Ninh, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất xây dựng Kế hoạch phối họp tổ chức: “Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2023); 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028”, cụ thể như sau:

Thông qua đó, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, CNVCLD trên toàn tỉnh về kết quả Đại hội Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần cổ vũ, động viên tinh thần CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác của mỗi ngành, địa phương, đơn vị và của tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật cần phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức; đảm bảo sự trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

1. Thi gian

 • Chương trình chính thức: 19h30’ ngày 27/7/2023.
 • Tổng duyệt chương trình: 14h30’ ngày 27/7/2023.
 • Duyệt trước các tiết mục tại cơ sở: Từ ngày 20/7 - 23/7/2023.

2. Địa điểm biểu diễn: Hội trường A, Cung Văn hoá Lao động Việt Nhật.

 1. Nội dung: Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được lựa chọn thông qua phong trào văn nghệ quần chúng của đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
 2. Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống văn hóa, con người Việt Nam; về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” và khí thế thi đua lao động, sản xuất của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vùng Mỏ Quảng Ninh anh hùng; về tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 3. Kết cấu Chương trình nghệ thuật:
 • Biểu diễn 12 tiết mục văn nghệ sẽ chia ra 3 phần cụ thể.
 • Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bố trí tham gia 06 tiết mục văn nghệ và LĐLĐ tỉnh bố trí tham gia 06 tiết mục văn nghệ đan xen.
 1. Thi lượng Chương trình:
 • Thời lượng Chương trình tổng thể: 90 phút, gồm 2 phần:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; Thông báo nhanh kết quả Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028: 30 phút.

+ Chương trình nghệ thuật: 60 phút.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giao nhiệm vụ như sau:

1 Ban Tuyên giáo - Nữ công

 • Chủ trì phối hợp với các Ban Công đoàn TKV và Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh triển khai các nội dung có liên quan của Kế hoạch này;
 • Tham mưu văn bản, làm việc với các đơn vị có tiết mục tham gia để tạo điều kiện tập luyện và tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật trên cơ sở Chương trình đã được Thường trực duyệt; duyệt các tiết mục tham gia.
 • Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Chương trình;
 • Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các tiết mục tham gia Chương trình nghệ thuật.

2. Văn phòng

 • Thiết kế giấy mời, xin ý kiến Thường trực lập danh sách đại biểu dự, mời đại biểu dự Chương trình nghệ thuật;
 • Đề xuất phân bổ 100 đại biểu CNVCLĐ Công đoàn các đơn vị trục thuộc dự Chương trình; tham mưu văn bản huy động đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị tới dự Chương trình nghệ thuật;
 • Hỗ trợ Ban Tuyên giáo - Nữ công lập dự trù và quyết toán kinh phí Chương trình đã được 2 cơ quan thống nhất.
 1. Ban Tổ chức - Kiểm tra
 • Chuẩn bị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội VI Công đoàn TKV gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp báo cáo;
 • Phối hợp Văn phòng lập danh sách các thành phần tham dự chương trình.
 1. Ban CSPL & QHLĐ

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo các nội dung có liên quan trong Kế hoạch và phân công trực tiếp của Thường trực.

 1. Các đơn vị có tiết mục tham gia Chương trình văn nghệ
 • Báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện để các diễn viên tập luyện, chạy chương trình và tham gia Chương trình nghệ thuật;
 • Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV lựa chọn các tiết mục văn nghệ và đôn đốc triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2023); 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Văn phòng, các Ban, đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này.

 

 Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG