Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 10-NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN, ngày 16/01/2023 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban thường vụ Công đoàn TKV và Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TN Than Quảng Ninh về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023. Tổng Giám đốc Tập đoàn và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên (ATVSV) giỏi lần thứ 12, năm 2023 như sau:
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động và người sử
dụng lao động trong thực hiện công tác ATVSLĐ. Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất
lượng, trình độ, kỹ năng và hiệu quả hoạt động của An toàn, vệ sinh viên. Phấn đấu
giảm tối đa số vụ sự cố và số người bị tai nạn lao động so với năm 2022. Thiết
thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp đoàn đại biểu công nhân cán bộ
ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp,
Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -
2028.
1. Đối tượng, số lượng dự thi
1.1. Cấp cơ sở:
- Là ATVSV của đơn vị, số lượng do đơn vị quy định cụ thể, phù hợp.
1.2. Cấp Tập đoàn:
- Là công nhân lao động trực tiếp có đủ 12 tháng trở lên tham gia ATVSV tại
đơn vị; đạt danh hiệu ATVSV giỏi hoặc xuất sắc tại Hội thi cấp cơ sở năm 2023
(Không bao gồm ATVSV đã đạt danh hiệu ATVSV giỏi trở lên tại Hội thi cấp TKV
lần thứ 11).
- Số lượng: 03 ATVSV/đội thi; số lượng đội thi do đơn vị đăng ký.
2. Ngành nghề thi
2.1. Cấp cơ sở: Tùy thuộc vào thực tế ngành nghề sản xuất và điều kiện cụ
thể của đơn vị để tổ chức yêu cầu đủ đại diện các ngành nghề chính tại đơn vị.
2.2. Cấp Tập đoàn:
- Khối Hầm lò bao gồm các nghề sau: Đào lò; khai thác than hầm lò; cơ điện
lò (Các đơn vị khai thác than hầm lò và xây lắp mỏ).
- Khối Lộ thiên, Bauxit, Cơ khí bao gồm các nghề sau: Cơ điện mặt bằng; cơ
khí; hàn điện; hàn hơi; khoan; xúc thủy lực; xúc điện; lái xe vận tải; alumin; khí
hóa than (Các đơn vị khai thác than lộ thiên, cơ khí, cơ điện, bauxit nhôm, Tổng
công ty CN mỏ Việt Bắc).
- Khối Sàng tuyển, Kho vận, Tổng công ty gồm các nghề sau: Sàng tuyển;
luyện kim; nổ mìn; sản xuất thuốc nổ; sử dụng và cung ứng vật liệu nổ công
 
nghiệp; nhiệt điện; KCS (Các đơn vị sàng tuyển, kho vận; Tổng công ty Hóa chất
mỏ, Điện Lực, Khoáng sản).
Tập đoàn tổ chức thi cấp TKV các ngành nghề chính như trên; các ngành
nghề còn lại các đơn vị tự tổ chức, báo cáo kết quả về Tập đoàn.
3. Hình thức thi
3.1. Cấp cơ sở: Chủ động xây dựng hình thức tổ chức.
3.2. Cấp Tập đoàn TKV:
Nội dung 1: Thi hiểu biết ngành, nghề của ATVSV (thi viết).
Nội dung 2: Thi theo hình thức Game show
- 01 đội thi gồm 3 ATVSV.
- Số đội thi (tùy theo đơn vị đăng ký).
- Mỗi đợt thi từ 2-4 đội (Tùy theo số đội thi đăng ký theo ngành nghề, BTC
sẽ sắp xếp và có thông báo sau).
- Nội dung thi gồm: (1) Hình ảnh nhận diện vi phạm, nguy cơ mất ATVSLĐ;
(2) Kiến thức về chính sách pháp luật ATVSLĐ; (3) Thực hành sơ cấp cứu, băng
bó cứu thương. Thông qua ba phần thi: “Khởi động”, “Tăng tốc”, “về đích”.
(Chi tiết quy định các phần thi trong Quy chế Hội thi được ban hành sau).
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
+ Cấp cơ sở: Tổ chức xong trước ngày 30/6/2023 .
+ Tập đoàn TKV: Dự kiến tháng 9 năm 2023.
- Địa điểm: cấp Tập đoàn dự kiến tại Quảng Ninh.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo;
Ban tổ chức; Tổ cố vấn chuyên môn; Tổ thư ký. Ban hành Quy chế Hội thi; bộ câu
hỏi và đề cương đáp án. Tổ chức thi, giải thưởng cho những tập thể, cá nhân. Giao
cho ban An toàn Tập đoàn cùng ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV là Thường
trực Hội thi, giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than -
Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện tốt chương trình của Hội thi.
Các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức
Hội thi ATVSV giỏi tại đơn vị đạt kết quả tốt, đăng ký các đội thi tham gia cấp
Tập đoàn. Tổ chức cho thí sinh của đơn vị, ôn luyện để tham gia Hội thi ATVSV
giỏi Tập đoàn TKV lần thứ 12, năm 2023.
Yêu cầu Tổng Giám đốc/Giám đốc và Công đoàn các đơn vị trực thuộc, tổ
chức tốt hội thi cấp cơ sở, tích cực tham gia Hội thi cấp Tập đoàn. Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thông tin báo cáo về Tập đoàn thông qua ban
An toàn Tập đoàn hoặc ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV để tổng hợp, báo cáo
Ban tổ chức Hội thi ATVSV giỏi TKV giải quyết.


Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG