Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2

Năm 2022 đã khép lại. Rút kinh nghiệm trong công tác AT, VSLĐ được đánh giá tại báo cáo kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2022 của Công ty và thông báo số 124/TB-TTCO v/v triển khai thực hiện kết luận của Tổng giám đốc TKV tại hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2022. Công ty đã triển khai yêu cầu đến các đơn vị cần chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác AT, VSLĐ cho đơn vị, xây dựng các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố trong đơn vị để tránh lặp lại các TNLĐ, sự cố đã xảy ra. Phân xưởng Kho bến 2 và các đơn vị trong toàn Công ty đã cùng kiểm điểm và định hướng rõ ràng trong việc luôn nghiêm túc thực hiện chấp hành đầy đủ công tác AT, VSLĐ, bởi việc giữ gìn công tác an toàn sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và của cả Công ty nói chung.

 

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Phân xưởng Kho bến 2 đã quán triệt triển khai các nội dung trong trong Kế hoạch liên tịch số 3326/ KHLT-TTCO - ĐTN của Giám đốc và BCH  Đoàn TN Công ty ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc phát động thi đua thực hiện quý I/2023 Thanh niên đảm nhận, đảm bảo công tác AT, VSLĐ – ANTQ. Giao nhiệm vụ cho các tổ chức phối hợp trực tiếp chỉ đạp cùng Chi đoàn thanh niên Kho Bến 2 xây dựng việc thực hiện các nội dung trong  Kế hoạch liên tịch tới toàn thể CBCNV trong đơn vị. Bám sát các nội dung, chú trọng công tác kiểm tra nhắc nhở CBCNV  trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, hồ sơ sổ sách, nội quy, quy trình, quy phạm và các biện pháp làm việc an toàn trong sản xuất là yêu cầu mà các tổ đội cần thực hiện nghiêm túc. Đội thanh niên xung kích thực hiện phối hợp bộ phận an toàn, kỹ thuật kiểm tra phân xưởng các vị trí làm việc xung yếu, kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh công nghiệp của các máy, thiết bị nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như: che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước.. Từ đó phát hiện kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị và các hiện tượng vi phạm về công tác AT,VSLĐ – ANTQ để kịp thời có biện pháp xử lý triệt để.

Kiểm tra công tác trang bị, sử dụng quản lý các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện, dụng cụ PCCN, phòng chống mưa bão, an toàn điện tại đơn vị để có biện pháp khắc phục kịp thời các nguy cơ sự cố thiết bị và đảm bảo an toàn cho người lao động. Triển khai thực hiện công tác huấn luyện theo đúng quy định của luật AT, VSLĐ số 84/2015 cho 22 đối tượng nhóm 4 của đơn vị.

Trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 307/NQLT-TTCO-CĐ-ĐTN ngày 02/02/2023 và đăng ký thi đua theo công văn số 246/TTCO-AT ngày 08/02/2023 Phân xưởng đã chủ động triển khai cho các tổ đội , CBCNV đăng ký 100%  cam kết thi đua đảm bảo công tác AT, VSLĐ với Công ty, phân định trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo quản lý, tổ trưởng sản xuất, người lao động. Triển khai các mục tiêu biện pháp đảm bảo an toàn lao động năm 2023 tới các cấp. Quan tâm chăm lo sức khỏe cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bố trí sức khỏe phù hợp đối với những công nhân có sức khỏe yếu. Thực hiện đúng đủ quy định chế độ BHLĐ, trang bị đầy đủ, đúng chủng loại dụng cụ phương tiện BHLĐ cho người lao động. Động viên khuyến khích đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý sản xuất trong toàn CBCNV đơn vị. Tích cực Hưởng ứng chương trình “ 01 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Các tổ chức công đoàn bộ phận, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội CCB tăng cường công tác kiểm tra thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra hàng tháng, hàng quý nhằm phát hiện các tồn tại và khắc phục các tồn tại sau khi kiểm tra. Thực hiện phối hợp cùng các bộ phận trong việc hướng dẫn cho người lao động cách nhận diện các nguy cơ rủi ro trong khi làm việc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu quả “ Tự chủ an toàn” trong lao động sản xuất. Tích cực tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện luật AT, VSLĐ, các nghị định, thông tư về công tác AT, VSLĐ để nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp, thực hiện tốt công tác “tự chủ an toàn”; các nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa phòng ngừa TNLĐ, văn hóa an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin, pano, áp phích, tranh, báo, ảnh tại nơi sản xuất để mọi người biết phòng tránh.

Với phương châm: “An toàn- Phát triển – Hiệu quả” Phân xưởng Kho bến 2 quyết tâm thực hiện mục tiêu phấn đấu giữ vững danh hiệu AT, VSLĐ của phân xưởng để góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023.

 

CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG