Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2022, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường, ở từng thời điểm và thích ứng với tình hình tiêu thụ biến động. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa SXKD vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

hỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả. Điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp. Trong giai đoạn sản xuất gặp nhiều khó khăn, Công ty đã triển khai phương án giãn sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị theo từng ca, từng ngày, giảm ngày công bình quân nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho các hộ điện, đạm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ.

Duy trì ổn định các khâu công nghệ, điều tiết sản lượng hợp lý vào các nhà máy Tuyển, duy trì sản lượng tối đa. Chủ động, linh hoạt thay đổi các phương án sản xuất để đáp ứng yêu cầu các chủng loại than tiêu thụ. Hệ thống bùn nước toàn Công ty được vận hành tuần hoàn không chảy ra Vịnh. Than bùn được xử lý từ khâu tuyển, lọc, sấy đến sản phẩm than tiêu chuẩn.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thống nhất cho Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV được tiêu thụ đá thải và cám đá tại cảng Của Ông. Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp (san nền hồ GAP, lắp thêm các tuyến bằng, nghiên cứu tăng cường quản lý, đánh giá chất lượng đá thải, phương án chuyển đá thải sau tuyển của PX Tuyển Than 1, ...) nhằm tổ chức tiêu thụ đá thải tại khu vực hồ GAP.

Công tác giao nhận, lấy mẫu kiểm tra chất lượng phẩm cấp than nhập kho và than tiêu thụ được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Từng bước cải tạo thiết bị, công nghệ phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa để tăng năng suất lao động.

Công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn được tổ chức thực hiện nề nếp, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu năng lực phục vụ sản xuất.

Trong năm đã bảo dưỡng 7820/8005 lượt thiết bị, bằng 97,7 % so với kế hoạch (giảm 2,7%). Thực hiện sửa chữa 28/67 công trình thường xuyên, đột xuất với giá trị 15,924 tỷ đồng/45,056 tỷ đồng, băng 33,4 % so với kế hoạch (tiết giảm 29,131 tỷ đồng).

Năm 2022, tổng số công trình sửa chữa lớn được giao theo kế hoạch là 102 công trình, với giá trị là 175,820 tỷ đồng. Đã thực hiện 100 công trình (tiết giảm 02, công trình); giá trị thực hiện: 156,930 tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 95,8% (Điều chỉnh tiết giảm tuyệt đối 02 công trình có giá trị 4,9 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí trong thực hiện các biện pháp quản trị 6,870 tỷ đồng).

Thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện chuyển đổi số. Công ty đã quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống tự động hóa, điều khiển tập trung tại PX Kho bến 2, PX Lọc Sấy than, Tuyển Than 3 và và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án tự động hóa NM Tuyển than 2 - Giai đoạn 1. Triển khai ứng dụng tin học hóa vào công tác quản lý ở nhiều lĩnh vực, áp dụng các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành theo phương châm "Phát triển bền vững trên nền khoa học và công nghệ". Các hệ thống phần mềm đang được sử dụng trong Công ty cơ đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng và quản lý. Rà soát, đánh giá hiện trạng thiết bị vi tính và thực hiện các phần mềm tại đơn vị trong toàn Công ty. Thử nghiệm và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; sử dụng chữ ký số, con dấu điện tử; phần mềm nhận lệnh sản xuất. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCNV phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương.

Công tác sửa chữa thường xuyên thiết bị vận tải được thực hiện đúng định ngạch theo quy định, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định phục vụ sản xuất. Việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị vận tải được thực hiện trên cơ sở số giờ hoạt động phục vụ sản xuất của Công ty. Trong năm đã sửa chữa, bảo dưỡng 3.919 lượt thiết bị, đạt 71,3 % KH năm, với giá trị 41,4 tỷ đồng.

Công tác đầu tư: Thực hiện đảm bảo theo trình tự, quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của Tập đoàn, nhà nước về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch. Bàn giao đưa vào sử dụng các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng; Giá trị thực hiện công tác đầu tư năm 2022: 293,9 tỷ đồng/218,6 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch giao đầu năm; bằng 95,7% (293,9 tỷ đồng/307,2 tỷ đồng) kế hoạch điều chỉnh năm 2022.

Công tác sửa chữa lớn tài sản cố định giá trị thực hiện 3,363 tỷ đồng/4,800 tỷ đồng, đạt 70,07% kế hoạch điều chỉnh. Thực hiện 2/3 công trình, tiết giảm 01 công trình. Công tác sửa chữa thường xuyên giá trị thực hiện: 10,804 tỷ đồng/11,786 tỷ đồng, đạt 91,67 % so với KH điều chỉnh.

Triển khai thực hiện các công việc trong kế hoạch bảo vệ môi trường thường xuyên, giá trị dự kiến 3,713 tỉ đồng = 99,78% KH. Thực hiện tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch“ theo hướng dẫn của TKV. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện chăm sóc cây xanh, VSCN, thu gom và chuyển giao xử lý chất thải; duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Công ty và các đơn vị đồng loạt tổ chức các hoạt động trồng cây đầu Xuân tại đơn vị. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác môi trường, xanh hóa mặt bằng sản xuất, phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Khảo sát mô hình quản lý môi trường của Công ty Nhôm Lâm Đồng, tham khảo để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty.

Thực hiện tốt phương án PCTT - TKCN năm 2022, chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các nội dung đảm bảo yêu cầu tiến độ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra. Tổng khối lượng công việc PCTT-TKCN Công ty thực hiện năm 2022 có giá trị 2,330 tỷ đồng đạt 99,96% KH điều chỉnh.

(Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG