Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)

Tiêu chuẩn bình bầu danh hiệu thi đua các cấp thực hiện theo Điều 8, Quy định Thi đua, khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022 của Giám đốc Công ty. Đồng thời, đơn vị phải dựa trên cơ sở kế hoạch xây dựng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng các cấp giai đoạn 2022-2026. Nếu đơn vị nào không bình bầu các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong danh sách đã xây dựng, thì phải có văn bản giải trình lý do trình Hội đồng TĐKT Công ty xem xét giải quyết.

 

1. Tiêu chuẩn và một số lưu ý

- Đối với danh hiệu "Lao động tiên tiến", khi bình xét cần chú ý các điểm sau:

+ Đối tượng là nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm trong lao động, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản của Công ty bị thương tích cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ làm việc vẫn được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

+ Cá nhân được đơn vị cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn (thời gian dưới 1 năm) nếu kết quả đạt từ loại khá trở lên thì kết hợp với thành tích trong thời gian làm việc tại đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo trên 01 năm, có kết quả học tập từ loại khá trở lên, thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét khen thưởng khác.

+ Đối với cá nhân chuyển công tác trong nội bộ Công ty, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).

+ Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên trong năm (không tính các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước, nghỉ ngày 12/11); người bị các tổ chức chuyên môn, đảng và đoàn thể kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; vi phạm pháp luật.

- Đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: Phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Giám đốc Công ty công nhận, hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại các tổ chức, đơn vị trong Công ty. Ưu tiên các cá nhân đã được khen thưởng tiêu biểu xuất sắc hằng tháng, Top 10 hằng quý năm 2022.

- Đối với Giấy khen của Giám đốc Công ty: Xét tặng cho các tập thể, cá nhân đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong số các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBQLV năm 2022.

+ Là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo phát động của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty năm 2022.

- Đối với các tập thể và tổ sản xuất - công tác mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên mới bình xét các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tổ lao động tiên tiến”, “Tổ lao động xuất sắc”. Trường hợp thành lập mới do thay đổi mô hình tổ chức theo yêu cầu SXKD của Công ty thì Hội đồng TĐKT Công ty sẽ xem xét, quyết định.

2. Tỷ lệ bình bầu cụ thể:

Tỷ lệ và mức giảm tỷ lệ bình xét thực hiện theo Điều 9, Quy định Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022 của Giám đốc Công ty.

Căn cứ tiêu chuẩn và tỷ lệ bình bầu của Công ty, các đơn vị tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022, lưu ý phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, sau đó mới đến tỷ lệ bình bầu. Cụ thể như sau:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” = 90% số CBCNV có mặt đến ngày 30/11/2022 (Không tính số lao động thử việc; thời gian thử việc không được tính vào thời gian công tác để bình bầu “Lao động tiên tiến” trong năm).

- CBCNV nghỉ hưu trong năm: Nếu thời gian công tác đảm bảo theo tiêu chuẩn thì được bình bầu theo tỷ lệ chung của từng đơn vị, tập hợp chung vào danh sách và tổng hợp của đơn vị.

- Huấn luyện viên, các vận động viên thuộc đội bóng đá nữ của Tập đoàn, bình bầu tại Trung tâm Thể thao Văn hóa theo tỷ lệ chung của đơn vị.

+ CSTĐ cơ sở = 8% số CBCNV đạt “Lao động tiên tiến” của đơn vị.

+ Tổ Lao động tiên tiến = 60% số tổ sản xuất, công tác của đơn vị.

+ Tổ Lao động xuất sắc = 50% số tổ Lao động tiên tiến.

+ CSTĐ Tập đoàn = 20% số CSTĐ cơ sở của đơn vị.

- Đối với các phân xưởng có số lượng CBCNV từ 180 người trở lên, bao gồm: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Kho bến 2, Giám định, tỷ lệ bầu CSTĐ Tập đoàn = 30% số CSTĐ cơ sở của đơn vị. Trong đó, tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ không giữ chức vụ quản lý chiếm 60% trở lên.

- Khi xét danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các phân xưởng và các khối phòng ban, Công ty sẽ xem xét công nhận cho các tập thể được đề nghị Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022; đồng thời đánh giá tập thể Lao động xuất sắc dựa trên điểm chấm 10 nội dung thi đua (đối với các phân xưởng) và đánh giá qua việc hoàn thành nhiệm vụ giao năm 2022 (đối với các phòng chức năng). Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty căn cứ tình hình thực tế, căn cứ tiêu chuẩn, tỷ lệ các danh hiệu thi đua chung của toàn Công ty để đề xuất danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở phù hợp với quy định và đề xuất các danh hiệu cấp cao, để công tác xây dựng điển hình tiên tiến của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 77/CT-TKV, ngày 06/8/2009 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, cần ưu tiên lựa chọn đề nghị khen thưởng các cá nhân là công nhân trực tiếp lao động sản xuất (từ đốc công, tổ trưởng sản xuất trở xuống) và nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ không giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo. Các khối thi đua: I, II, danh sách khen thưởng đối với CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp Tập đoàn phải có đốc công, công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên, công nhân phục vụ đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; Khối III đạt tỷ lệ từ 50% trở lên.

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG