Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-TKV ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty;

 

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-TTCO ngày 31/8/2022 của Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về việc ban hành quy định trả lương.

Để động viên CBCNV phấn khởi đón Tết dương lịch năm 2023 và xuân Quý Mão, phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023.

Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thống nhất như sau:

I. BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

1. Đối tượng được bổ sung

a) CBCNV của Công ty có mặt tại thời điểm ngày 15/12/2022; người đang tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…).

b) Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý.

2. Đối tượng không được bổ sung

- Người đang tạm hoãn hợp đồng lao động do vi phạm pháp luật, đi nghĩa vụ quân sự; người đang bị tạm giam chờ kết luận của tòa án; người hết thời gian cai nghiện nhưng Công ty chưa có nhu cầu ký lại hợp đồng lao động; người nghỉ hưu, người chấm dứt HĐLĐ trong năm 2022.

3. Mức bổ sung:

- Mức 1: 1.000.000 đồng/người, áp dụng đối với CBCNV có ngày công chế độ trong 11 tháng năm 2022, đạt bình quân 20/công/tháng; huấn luyện viên và vận động viên Đội bóng đá nữ tuyến 1,2,3,

- Mức 2: 800.000 đồng/người, áp dụng với CBCNV có ngày công bình quân 11 tháng năm 2022, dưới 20 công/tháng.

4. Nguồn bổ sung

- CBCNV: Từ nguồn tiền lương năm 2022

- Đội bóng đá nữ TKV: Từ nguồn kinh phí bóng đá

II. TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2022

1. Đối tượng được tạm ứng tiền lương

- CBCNV có mặt tại thời điểm 31/12/2022.

2. Đối tượng không tạm ứng tiền lương

 - Người nghỉ việc riêng không hưởng lương; đang tạm hoãn hợp đồng lao động; ốm đau thai sản trên 10 công/tháng; không có ngày công đi làm.

3. Mức và thời hạn thanh toán tạm ứng tiền lương

- Tạm ứng tiền lương cho CBCNV tối đa bằng 70 % mức tiền lương thực hiện theo chức danh, nghề, công việc.

- Thời hạn thanh toán tạm ứng: Tiền lương tạm ứng của các CBCNV được hoàn trả cùng với kỳ thanh toán lương tháng 12/2022.

III. BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO

1. Đối tượng được bổ sung

a) CBCNV của Công ty có mặt tại thời điểm ngày 05/01/2023; người đang tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…).

b) Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý.

2. Đối tượng không được bổ sung

a) Người đang tạm hoãn hợp đồng lao động do vi phạm pháp luật, đi nghĩa vụ quân sự; người đang bị tạm giam chờ kết luận của tòa án; người hết thời gian cai nghiện nhưng Công ty chưa có nhu cầu ký lại hợp đồng lao động; người chấm dứt HĐLĐ trong tháng 01/2023.

3. Mức bổ sung

a) Mức 1 = 6.000.000 đồng/người, áp dụng đối với CBCNV có ngày công chế độ trong 12 tháng năm 2022, đạt bình quân từ 20 công/tháng; huấn luyện viên và vận động viên Đội bóng đá nữ tuyến 1.

b) Mức 2 = 5.000.000 đồng/người, áp dụng đối với những trường hợp còn lại và vận động viên Đội bóng đá nữ tuyến 2,3. (trừ mục c và d)

c) Đối với những cá nhân nghỉ việc riêng không hưởng lương; người tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…); người đã có đơn xin chấm dứt HĐLĐ tháng 02/2023 và người có đủ điều kiện nghỉ hưu từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2023, thì cứ mỗi tháng làm việc tại Công ty được bổ sung với mức 500.000 đồng/tháng.

d) Trường hợp những cá nhân chấm dứt HĐLĐ và xin nghỉ hưu trong năm 2023 nếu đã được bổ sung tiền tết Nguyên đán (theo các mức tại mục a, b), nếu vượt mức được hưởng (500.000 đồng/tháng x số tháng làm việc thực tế), thì đến thời điểm hoàn thành các thủ tục liên quan Công ty sẽ truy thu lại số tiền đã vượt để phù hợp với thời gian cá nhân làm việc thực tế tại Công ty năm 2023.  

4. Nguồn bổ sung

- CBCNV:Từ nguồn tiền lương năm 2023

- Đội bóng đá nữ TKV: Từ nguồn kinh phí bóng đá

III. BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG NHÂN NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG NĂM 2023

1. Đối tượng được bổ sung

a) CBCNV của Công ty có mặt tại thời điểm ngày 31/01/2023; người đang tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…).

b) Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý.

2. Đối tượng không được bổ sung

- Người đang tạm hoãn hợp đồng lao động do vi phạm pháp luật, đi nghĩa vụ quân sự; người đang bị tạm giam chờ kết luận của tòa án; người hết thời gian cai nghiện, Công ty chưa có nhu cầu ký lại hợp đồng lao động; người có đơn xin chấm dứt HĐLĐ để thực hiện kể từ tháng 01/2023 trở đi.

3. Mức bổ sung

- 1.000.000 đồng/người

4. Nguồn bổ sung

- CBCNV:Từ nguồn tiền lương năm 2023

- Đội bóng đá nữ TKV: Từ nguồn kinh phí bóng đá

IV. PHÁT HIỆN VẬT NHÂN DỊP TẾT QUÝ MÃO 2023  

1. Đối tượng được hiện vật

a) CBCNV của Công ty có mặt tại thời điểm ngày 31/12/2022; người đang tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…).

b) Đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý.

2. Đối tượng không được hiện vật

- Người đang tạm hoãn hợp đồng lao động do vi phạm pháp luật, đi nghĩa vụ quân sự; người đang bị tạm giam chờ kết luận của tòa án; người hết thời gian cai nghiện nhưng Công ty chưa có nhu cầu ký lại hợp đồng lao động; người có đơn xin chấm dứt HĐLĐ để thực hiện kể từ tháng 01/2023 trở đi.

3. Hiện vật

a) CBCNV của Công ty có mặt tại thời điểm ngày 31/12/2022; người đang tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do gia đình (chăm bố, mẹ bị ốm; xây nhà…); đội bóng đá nữ TKV do Công ty quản lý, được phát 3 mặt hàng (hiện vật):

- 01 con cá Song biển tươi sống, có trọng lượng 05 kg

- 20 kg gạo ngon

- 12 lon bia ngoại nhập khẩu (loại 500ml/lon)

b) Đối với CBCNV đã nghỉ hưu năm 2022, được Công ty chi trả bằng tiền tính theo thời gian công tác. Số tiền chi trả được tính theo tiêu chuẩn hiện vật CBCNV được phát  và theo đơn giá của hợp đồng mua gạo, bia, cá Song chia cho 12 tháng nhân với số tháng thực tế đi làm của cá nhân trừ số tiền chi trả ăn ca (nếu có). Công ty phát tiền cho CBCNV nghỉ hưu trước tết Nguyên đán Quý Mão.

c) Đối với Ban huấn luyện, Vận động viên đội bóng đá nữ, được Công ty quy theo giá trị hiện vật trả bằng tiền theo danh sách đăng ký không lấy hiện vật.

  d) Phát hiện vật (cá Song):

- Trường hợp trong một hộ gia đình (chung hộ khẩu) có từ 04 CBCNV trở lên thì tuỳ thuộc vào nhu cầu, CBCNV có thể đề nghị lấy ít nhất 02 con cá Song. Số cá còn lại sẽ được quy theo giá trị hiện vật trả bằng tiền mặt cho CBCNV (cá nhân phải nộp bản đăng ký và hộ khẩu phô tô về Công ty theo mẫu biểu)

- Trưởng hợp CBCNV nhận cá Song < 05 kg/con thì được Công ty trả bù bằng tiền phần trọng lượng còn thiếu.

- Trường hợp CBCNV nhận cá Song > 05 kg/con thì cá nhân người nhận trả tiền phần trọng lượng vượt.

đ) Những trường hợp cá nhân có thành tích hỗ trợ giúp đỡ Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD và các trường hợp đặc biệt khác, Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty xem xét, thống nhất.

4. Thời gian phát hiện vật cho CBCNV:

          Hiện vật (cá Song): Ngày 13/01/2023 (tức 22 tháng chạp Quý Mão)

          Hiện vật (gạo, bia):  Ngày 15/01/2023 (tức 24 tháng chạp Quý Mão)

    a) Phòng TCLĐ: Có trách nhiệm ra thông báo, xét duyệt cụ thể trên cơ sở quy định của Công ty.

- Tham gia nghiệm thu khi bên B giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

    b) Tổ tư vấn giá Công ty

- Tham mưu với Giám đốc Công ty gọi đối tác cung cấp hàng.

- Duyệt giá theo quy định của Công ty

c) Phòng Kế hoạch

Có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc ký hợp đồng với chủ hàng (bên B) và yêu cầu các nội dung sau:    

+ Số lượng mua (theo số của Phòng TCLĐ). Mỗi hiện vật được đóng túi riêng để khi phát cho phù hợp.

+ Kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo về an toàn thực phẩm theo quy định, đảm bảo số lượng chất lượng theo chào hàng mẫu.

Tham gia nghiệm thu khi bên B giao hàng

d) Các Phòng Kế toán, KB, VP: Có trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự khi phát hàng cho CBCNV, đồng thời tham gia nghiệm thu khi bên B giao hàng.

đ) Đại diện BCH Công đoàn Công ty tham gia kiểm tra chất lượng hàng hóa và nghiệm thu.

5. Nguồn chi

- Người quản lý Công ty: Từ nguồn thưởng của Người quản lý; nguồn ăn ca

- CBCNV:Từ nguồn quỹ phúc lợi; nguồn ăn ca.

- Đội bóng đá nữ TKV: Từ nguồn kinh phí bóng đá

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị: Lập danh sách đúng đối tượng, gửi về phòng TCLĐ theo mẫu đồng thời gửi qua địa chỉ: huettco@gmail.com phông chữ Times New Roman.

- Danh sách bổ sung tiền lương nhân dịp tết Dương Lịch trước ngày 20/12/2022.

- Danh sách tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương và danh sách phát hiện vật nhân dịp tết Nguyên đán Quí Mão trước ngày 05/01/2023.

- Danh sách chi tiền lương nhân ngày rằm tháng riêng năm 2023 vào ngày 31/01/2023.

2. Phòng TCLĐ: Xét duyệt, tổng hợp tiền bổ sung và hiện vật trên cơ sở quy định của Công ty.

3. Phòng KT: Thực hiện chi tạm ứng tiền lương tháng 12/2022 và bổ sung tiền lương cho CBCNV theo quy định

Giám đốc, Công đoàn Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp phổ biến cho toàn thể CBCNV trong Công ty biết và triển khai thực hiện.

 

     

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG