Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”

 

Tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” nhằm phát hiện, vinh danh các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện xuất sắc các hoạt động cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, quan tâm tới đời sống, tinh thần của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động nhằm mục tiêu phát triển bền vững toàn Tập đoàn và từng doanh nghiệp thành viên.

 1. Tên phong trào thi đua: “Doanh nghiệp vì người lao động”
 2. Đối tượng tham gia:
 • Là các công ty con và đơn vị trực thuộc TKV.
 • Đối với các công ty con hoạt động theo mô hình 2 cấp (có công ty, chi nhánh trực thuộc) có thể vận dụng Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá để tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị trực thuộc của mình.
 1. Thời gian tổ chức: Phong trào thi đua này được tổ chức hằng năm.
 2. Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá:

4.1. Bộ tiêu chí:

Là tổng hợp của 2 nhóm tiêu chí, gồm Nhóm tiêu chí về thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động (điều kiện cần) và Nhóm tiêu chí về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (điều kiện đủ). Để được xếp thứ hạng cao và được tôn vinh, khen thưởng thì doanh nghiệp phải thực hiện tốt cả 2 nhóm tiêu chí nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, vừa đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, vừa đảo bảo lợi ích của người lao động; tránh những biểu hiện chỉ coi trọng lợi ích của một bên mà coi nhẹ lợi ích của bên kia (ví dụ: Thực hiện rất tốt công tác chăm lo người lao động, nhưng doanh nghiệp không đạt các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh do Chủ sở hữu giao; hoặc doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận cao, nhưng tiền lương và phúc lợi không tương xứng).

a) Nhóm tiêu chí về thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động:

 • Thực hiện các chế độ, chính sách về lao động theo quy định của Nhà nước (thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuyển dụng và sử dụng lao động, đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện quy định về an toàn - bảo hộ lao động, môi trường - điều kiện làm việc, chế độ đối với lao động đặc thù, đảm bảo hoạt động của công đoàn và tổ chức đại diện người lao động...)
 • Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đặc thù riêng của TKV, của doanh nghiệp (trả lương, nhà ở, phục vụ ăn uống, hỗ trợ điều trị bệnh nghề nghiệp, du lịch, các hoạt động văn hoá - thể thao, hỗ trợ sửa chữa/xây mới nhà ở, học bổng cho con, tổ chức phong trào thi đua...)

b) Nhóm tiêu chí về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

Gồm các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch kinh doanh (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

4.2. Cách tính điểm:

Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá được lượng hoá bằng điểm số với thang điểm 100. Nguyên tắc kết cấu cơ cấu điểm sẽ ưu tiên thiết kế điểm số cao hơn đối với các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là đối với những việc làm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý của TKV.

Do trong Tập đoàn có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau (tổng công ty/công ty, chi nhánh, ban quản lý dự án) và lĩnh vực hoạt động, điều kiện lao động khác nhau (hầm lò, lộ thiên, mặt bằng, nhà máy, văn phòng, phương tiện...) nên phải quy định số điểm chuẩn phù hợp với đặc thù của từng nhóm đơn vị:

 • Các đơn vị là công ty cổ phần sản xuất than hầm lò, thang điểm chuẩn là 100 điểm;
 • Các đơn vị sản xuất than không phải công ty cổ phần có bố trí nhà ở tập thể công nhân, thang điểm chuẩn là 98 điểm;
 • Các đơn vị còn lại thang điểm chuẩn là 90 điểm.

Sau khi cho điểm, tiến hành quy đổi điểm số của tất cả các đơn vị về thang điểm tối đa là 100 điểm.

 1. Giải thưởng:

Lựa chọn các đơn vị xuất sắc nhất trong số các đơn vị được thẩm định để khen thưởng:

 1. Tốp 03 đơn vị xuất sắc nhất: Tặng Cờ thi đua và tiền thưởng 200 triệu đồng/đơn vị.
 2. Tốp 06 đơn vị Khá (có số điểm xếp liền sau các đơn vị Tốp 3): Tặng Bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng/đơn vị.
 1. Nguồn tiền thưỏng:
 • Từ Quỹ khen thưởng của TKV.
 1. Tổ chức triển khai:

Hàng năm TKV giao mục tiêu thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” kèm theo bộ tiêu chí. Các đơn vị tổ chức phát động và đăng ký thi đua với Tập đoàn.

Kết thúc năm, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua, tự chấm điểm, tự đánh giá (có các tài liệu chứng minh kèm theo).

Lưu ý: Đơn vị có thể không triển khai phát động, đăng ký thi đua nhưng văn phải gửi báo cáo kết quả thực hiện để Tập đoàn tổng hợp, chấm điểm, xếp hạng và công bố hàng năm, nhưng đơn vị sẽ không được xét khen thưởng.

Tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện thi đua của các đơn vị gồm các bước:

 1. Vòng 1: Ban TCNS tổng hợp số liệu, báo cáo của các đơn vị và tiến hành chấm điểm sơ bộ;
 2. Vòng 2: Thành lập Tổ công tác (thành phần gồm đại diện Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban TCNS và một số ban chuyên môn, Bệnh viện Than - Khoáng sản) để:
 • Rà soát kết quả chấm điểm sơ bộ, cho điểm chính thức;
 • Lập danh sách xếp hạng doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống người lao động theo điểm chấm xếp từ cao xuống thấp;
 • Đánh giá những đơn vị đảm bảo các điều kiện cần và đủ, có số điểm cao nhất để đề xuất các hình thức khen thưởng. Các đơn vị được khen thưởng được lựa chọn trong số những đơn vị đáp ứng được đầy đủ và lần lượt các tiêu chí sau: (1) Có đăng ký thi đua; (2) Đáp ứng cả 2 điều kiện “Cần” và “Đủ” trong Bộ tiêu chí; (3) Đạt điểm số cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi lựa chọn đủ số lượng khen thưởng.
 1. Vòng 3: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn để thông qua kết quả, báo cáo Tổng giám đốc phê duyệt và quyết định khen thưởng.
 1. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng:

Tiến hành công bố kết quả xếp hạng doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống người lao động theo điểm chấm xếp từ cao xuống thấp. Mục tiêu để các đơn vị thấy được sự tiến bộ hoặc suy thoái của đơn vị mình qua từng năm nhằm có các giải pháp thăng hạng hoặc giữ hạng.

Trao thưởng các đơn vị xuất sắc vào dịp tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - TKV hàng năm.

 

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh – 650)
  Sức lan tỏa từ một cuộc thi tìm hiểu
  Tổng giám đốc và BTV Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch liên tịch hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/ 2022 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông-TKV có 6 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tuyên dương Điển hình lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc lập kế hoạch kỹ thuật năm 2023 (Hoài Thương)
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động (Cẩm Thúy)
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, "Doanh nhân tiêu biểu” năm 2021 (Cẩm Thúy - 639)
  Thể lệ tổ chức Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022
  Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử trên Hệ thống giám định BHYT (Cẩm Thúy)
  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp và thiết bị mỏ (IMSAT) để kiểm định các thiết bị điện trong trạm điện 35/6kV đảm bảo an toàn (CTV Lưu Hùng Vĩ - 620)
  Than KSVN giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng kỹ thuật trong công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) tại các công trình sửa chữa (CTV Đỗ Như Ly)
  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần quan trọng trong công tác AT,VSLĐ tại PX Tuyển than 1
  Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ...
  HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026
  Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 (CTV Bùi Đức Mạnh)
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG