Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

Trong quý I/2022, Chi bộ Khối nghiệp vụ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” đã đăng ký với Đảng ủy Công ty, các thành viên Ban chỉ đạo đã sâu sát, lãnh đạo trực tiếp việc thực hiện mô hình, các cán bộ đảng viên trong toàn Chi bộ đã tham gia có trách nhiệm, góp phần thực hiện mô hình “Khéo trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ cho người lao động”.

 

Tiến độ triển khai các bước thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2022 của Chi bộ Khối nghiệp vụ: “Khéo trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ cho người lao động”. Cụ thể như sau:

Có chủ trương đúng, xây dựng các nội quy, quy chế, quy định:

Chi bộ đã có bản đăng ký thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2022 gửi Đảng ủy Công ty và được công nhận.

Ngay sau khi đăng ký và được BCH Đảng bộ Công ty thông qua mô hình Dân vận khéo năm 2022 của Chi bộ Khối Nghiệp vụ, trong kỳ sinh hoạt tháng 2/2022, Chi bộ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình, đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tại Chi bộ. Qua đó, giao các đồng chí Phó ban, thành viên của Ban chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung theo lĩnh vực phụ trách.

Chi bộ đã lãnh đạo Tổ đảng Phòng TCLĐ chủ trì tham mưu ban hành các Quy định liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động như: Quyết định số 89/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Trả lương;  Quyết định số 90/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề, thi thợ giỏi;  Quyết định số 91/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Tuyển dụng lao động; Quyết định số 92/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Đào tạo và thi tuyển nhân viên; Quyết định số 98/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 91/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2022 V/v ban hành Quy định Quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.

Đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng:

  • Về việc tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động đã được Khối thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo theo yêu cầu.
  • Trong quý I/2022, đã cân đối công việc các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho gần 3.500 CBCNV trên cơ sở cân đối tối đa nguồn nhân lực và dây chuyền thiết bị hiện có của Công ty.
  • Đảm bảo tiền lương, các chế độ, chính sách hợp pháp, chính đáng của người lao động, theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hiện hành của Nhà nước, các cấp bộ, ngành, đoàn thể, địa phương…, cụ thể:

+ Tiền lương bình quân phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch giao.

+ 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

+ Phân đấu 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/lần; người làm nghề nặng nhọc, độc hại khám sức khỏe 6 tháng/lần; phối hợp tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám chuyên sâu nữ, đưa công nhân đi điều trị bệnh nghề nghiệp, giám định sức khỏe; giám sát chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng… cho người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, công khai, minh bạch.

+ Đề xuất các phương án cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: tổ chức quan trắc môi trường lao động năm 2022.

+ Đề xuất phương án tổ chức nghỉ dưỡng sức, thăm quan du lịch cho người lao động phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Cấp phát mỗi người 01 bình xịt mũi Viraleze - sản phẩm xịt mũi kháng vi rút và 01 hộp viên nén sủi vitamin tổng hợp cho 100% người lao động Công ty, nhằm đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm hiện nay.

  •  Quan tâm động viên, thăm hỏi, khen thưởng kịp thời người lao động:

+ Tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022, Công ty được TKV tặng Bằng khen cùng với 01 tập thể, 06 cá nhân trong thực hiện mục tiêu kép và công tác phòng chống Covid; 18 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn, 20 cá nhân nhận danh hiệu CSTĐ Ủy ban quản lý vốn; 03 đơn vị đạt Cờ dẫn đầu thi đua năm 2021; 53 tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và thực hiện mục tiêu kép năm 2021; 26 tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể lao động tiên tiến. Tổng số tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2021 là trên 4 tỷ đồng.

+ Tháng 01, 02, 03 đã tham mưu khen thưởng 240 lượt người lao động tiêu biểu xuất sắc, đề xuất khen thưởng Top 10 CBCNV tiêu biểu xuất sắc nhất quý I/2022; với tổng số tiền thưởng 130 triệu đồng.

+ Tham mưu khen thưởng 265 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở (1.400.000đ/người), 2.709 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT (500.000đ/người) với tổng số tiền 1.725.500.000 đồng.

+ Tham mưu khen thưởng động viên 3.376 người lao động (500.000đ/người) nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, với tổng số tiền 1,688 tỷ đồng.

+ Quan tâm động viên, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình nữ đơn thân: Phối hợp với Công đoàn Công ty phát tiền thưởng cho toàn thể nữ CNVCLĐ Công ty và nữ CNVC tiêu biểu xuất sắc, nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 với tổng số tiền 469,3 triệu đồng; phối hợp thăm tặng quà thăm hỏi nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Công ty...

Phối hợp tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty: Sơ kết SXKD quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II; sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022; Tổng kết công tác SXKD-ĐSXH năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, lồng ghép các nội dung về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ cho người lao động như đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động, tuyên dương khen thưởng cá nhân được khen thưởng các cấp.

 

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG